Ga naar Content
Een afbeelding van een vuurtoren op een strand.
Noord-Holland

NH 360° Texel

Het is een dilemma voor Texel: het eiland is afhankelijk van toerisme, maar worstelt ook met de impact daarvan. Heeft Texel misschien de grens van het toerisme bereikt? Hierop hoopt NH antwoord op te krijgen. Verslaggevers en redacteuren zitten daarom van 28 februari tot en met 3 maart op Texel. Vanuit het Glazen Paleis doen we verslag over de spagaat waarin Texel zich bevindt. Vanuit alle kanten: 360 graden.