Ga naar Content

Weer een Bergens bouwproject naar Raad van State: "Je wordt vanzelf een bijter"

Houdt de verleende vergunning voor de bouw van een nieuw hotel in Bergen aan Zee stand of niet? De Raad van State buigt zich vandaag over die vraag. Voor de bezwaarmakers is de zitting een mijlpaal: "Dit is de uitkomst van zes jaar vragen om echte inspraak en de eerste echte vorm van participatie in dit project", stelt de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee.

Ineke Aronds bij het huidige hotel - Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Aan het woord is Ineke Aronds namens de bewonersgroep, omringd door een flinke stapel documenten op haar eettafel, in haar woning vlak achter het huidige hotel Nassau in Bergen aan Zee. "En dit zijn alleen maar de papieren voor de Raad van State, hoor. Boven in de logeerkamer heb ik nog tien meter dossiers tegen de muur staan."

Nieuw Nassau

De eigenaar/ontwikkelaar van het verouderde Hotel Nassau wil het gebouw slopen en een nieuw, modern hotel bouwen - Nieuw Nassau - op dezelfde plek op het duin. Het gaat om een hotelgebouw met daarbij een appartementencomplex. Vorig jaar november verleende het gemeentebestuur de omgevingsvergunning waarin staat dat er buiten het geldende bestemmingsplan gebouwd mag worden. Tegen die vergunning dient vandaag het bezwaar (beroepsprocedure, red.) bij de Raad van State.

"De strijd begon echt in 2017", memoreert Aronds. "Er waren eerst alleen nog wat schetsen bekend, maar ons was al gauw duidelijk dat dit een veel groter hotel ging worden dan er nu staat. Dat is jarenlang ontkend. Er werd gesproken over enkele centimeters meer, maar het wordt volgens ons 15 meter hoger."

Niet tegen nieuw hotel

Aronds benadrukt dat een meerderheid van de inwoners van het stranddorp niet tégen een nieuw hotel is. "Dat zijn we nooit geweest. Het gaat ons om het behoud van de kleinschaligheid van Bergen aan Zee. Het huidige plan past hier niet qua volume."

"Daarnaast is er te weinig parkeerplek bij dit hotel en werpt het gebouw een constante schaduw op het Rode Plein bij de hoofdstrandopgang. Ook wordt er gebouwd in het duin, wat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland, en compleet buiten het geldende bestemmingsplan en de structuurvisie. Ook opvallend: voor stikstofuitstoot zou geen vergunning nodig zijn."

Tekst gaat verder onder foto.

Hotel Nieuw Nassau Bergen aan Zee - Foto:

Wat de Verontrusten misschien nog wel het meest steekt, is het gebrek aan participatie. "We hebben in de afgelopen jaren constant om informatie en gesprekken met de gemeente gevraagd. Ze vertikten het. WOB-verzoeken werden te laat en incompleet geleverd, ook daarvoor zijn we naar de rechter gestapt. En van een beloofd gesprek met de wethouder is het nooit gekomen."

"Ga met ons in gesprek. Dan kom je er meestal samen wel uit"

INEKE ARONDS - VERONTRUSTE BEWONERSGROEP

"Het voelt als een onbeschrijflijk onrecht dat je wordt aangedaan. Dat we nu bij de rechter zienswijzes mochten indienen tegen de verleende omgevingsvergunning is dus eigenlijk de eerste keer dat we gehoord worden; de eerste echte vorm van participatie. Dat het zo ver heeft moeten komen, vind ik heel erg. Ga met ons in gesprek. Dan kom je er meestal samen wel uit."

Tekst gaat verder onder foto.

Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Ineke Aronds is er de afgelopen jaren minstens 20 uur in de week aan kwijt. "Uren die ik niet aan mijn werk, mijn kunsthandel, heb kunnen besteden. Tropenjaren klinkt nog goed. Echt, het gaat onder je huid zitten dat ongeloof, over hoe het spel gespeeld wordt. Ik word steeds weggezet als 'die boze buurvrouw', een nimby met een trollenleger."

Bijtertje

"Ik heb wel honderd keer gedacht: ik stop ermee. Maar zo zit ik niet in elkaar. En ik niet alleen hè, ik heb een team van tien man dat me helpt. Je wordt vanzelf wel een bijter. Ik ben naar alle raadsvergaderingen geweest. Je hoort daar een wethouder tegen de raad zeggen: 'het komt goed, jullie mogen meebeslissen. Maar niets was minder waar."

De Verontruste Bewonersgroep trekt samen op met de Stichting Bergen aan Zee. "Zij staan ook voor kleinschaligheid en ze regelen de financiën voor alle advocaatkosten. Dat loopt flink in de papieren, kan ik je zeggen. Dus alle hulp is welkom."

"En met de petitie met ruim 11.000 ondertekenaars en onze peiling, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de 400 huishoudens in Bergen aan Zee een hotel wil bínnen het bestemmingsplan, voelen we ons erg gesteund in de strijd."

Volgens Aronds is de uitspraak van de Raad van State straks, belangrijk voor het dorp. "Er zijn nu acht beroepschriften ingediend, inclusief die van ons. Ik hoop dat de Raad een wijs besluit neemt, en zegt dat het totaal over moet. Want als dit mag, dan krijg je een precedentwerking dat hier straks alles aan de boulevard de hoogte in mag."

Het plan voor een nieuw hotel is niet het eerste grote bouwproject in de gemeente dat uiteindelijk bij de Raad van State terecht komt. Onder meer een nieuw voetbalcomplex, sporthal, woningbouwproject Delversduin in de Egmonden en de verplaatsing van een supermarkt en herinrichting van het centrum in Bergen bewandelden dezelfde weg. De verschillende bezwaarmakende bewonersgroepen vonden elkaar in de Manifestgroep: allemaal voelden ze zich niet gehoord door de gemeente.

Wel participatie

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er 'veel ruimte geboden voor inspraak en participatie door de initiatiefnemer en het college'. "Dit was een belangrijk aandachtspunt."

"Onder meer bij het ontwerp en de selectie van een architect. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een Reflectiegroep in het leven geroepen om de bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee actief te betrekken bij de plannen."

Geen participatie

"Die Reflectiegroep was kul", reageert Ineke Aronds van de Bewonersgroep. "Je mocht alleen praten over het verrijken van het plan. Wij zijn daar niet in mee gegaan omdat vooraf meteen werd gezegd dat aan het voorliggende bouwplan niets veranderd mocht worden."

En over de keuze van een architect: "Daar was geen inspraak. Vier van de vijf leden van de jury waren van de gemeente."

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]