Ga naar Content

Corruptiezaak Bergen: is woningbouwproject Delversduin besmet?

De plannen voor woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat stelt de Initiatiefgroep Delversduin, waarin omwonenden zich verenigd hebben. Het is één van de projecten waar de ontslagen ambtenaar Eric van H. een vinger in de pap had. "Besluitvorming moet wel zuiver zijn gegaan", stellen zij. Deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie Van H. gaat vervolgen voor ambtelijke corruptie.

Stedenbouwkundigplan Delversduin - Foto: gemeente Bergen

De voormalige topambtenaar Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bergen wordt strafrechtelijk vervolgd omdat hij een (zeer gunstige) hypotheek had afgesloten via het bouwbedrijf van Jan Ory. De projectontwikkelaar was betrokken bij verschillende bouwprojecten in Bergen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte Van H. zich hiermee chantabel.

Het OM vervolgt projectontwikkelaar Ory overigens niet voor omkoping. Dit vanwege zijn hoge leeftijd (83) en zijn gezondheidstoestand. Met hem is een schikking getroffen van 30.000 euro.

Lees ook

Op verzoek van de oppositiepartijen in de gemeente Bergen is er vanavond een extra raadsvergadering vanwege de vervolging van Eric van H. Vooruitlopend op die vergadering stelden oppositieleden uit de raad al dat de projecten waar Van H. bij betrokken is 'on hold' moeten worden gezet. Coalitiepartijen zien die noodzaak niet.

Als bouwambtenaar was Van H. betrokken bij diverse grote, maar ook omstreden projecten. Zogenoemde 'hete hangijzers' waarbij inwoners en belanghebbenden zich niet gehoord voelen door de gemeente als het gaat om hun ideeën, eventuele bezwaren en gebrek aan informatievoorziening.

"Vragen worden niet beantwoord. We hebben niks kunnen bijdragen", zeggen Ruth van Rhijn en Eelke Veenstra namens de Initiatiefgroep Delversduin. "Een patroon dat bij andere projecten waar van Van H. zich mee bezighield ook wordt gezien."

Verschillende projecten 

Het gaat onder meer om projecten als het dorpshart Mooi Bergen, een voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef, het Watertorenterrein met sporthal in Egmond aan Zee, een hotel in Bergen aan Zee en dus ook om het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef.

Van H. was als projectleider namens de gemeente betrokken en Bouwbedrijf J.P. Ory als projectontwikkelaar en grondbezitter. Ory verstrekte Van H. in 2006 de zeer voordelige hypotheek.

Reden voor leden van de Initiatiefgroep Delversduin om vraagtekens te zetten bij de zuiverheid van de besluitvorming rondom het plan. Zij vragen de gemeenteraad - met de kennis van nu - opnieuw naar de plannen te kijken.

Tekst gaat verder na de video.

Woningbouwproject Delversduin wel zuiver? - NH Nieuws

"Wij worden steeds weggezet als nimby's (afkorting voor Not In My Backyard, niet in mijn achtertuin, red.)", stellen Van Rhijn en Veenstra van de Initiatiefgroep. "Dat wij geen huizen willen op Delversduin omdat wij dan ons uitzicht verliezen, maar we zijn juist vóór woningen. Die zijn heel hard nodig."

De Initiatiefgroep Delversduin vraagt zich daarnaast af of het soort woningen wel de hoognodige vraag in de Egmonden beantwoordt. Eelke Veenstra: "Het lijkt vooral gemaakt om de projectontwikkelaar rijk te maken en niet zo zeer om het dorp te verrijken."

Tekst gaat verder na de video.

Biedt Delversduin wel de woningen die nodig zijn? - NH Nieuws

Ory, Van H. en Delversduin

De gemeente heeft al vóór 2000 plannen om de grond in Egmond aan den Hoef-West te gaan ontwikkelen. Dat wordt duidelijk uit rechtbankverslagen over bezwaren voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc) op die plek. Dat azc mag alleen op dat stuk bollengrond komen als de gemeente 'voornemens is' er ooit te gaan bouwen.

Die toezegging doet de gemeente, en dus mag het tijdelijke azc er gebouwd worden. Tussen 2000 en 2005 zit het azc op het terrein achter de Duynmayers Kroft, daarna wordt het weer afgebroken.

In 1999 heeft Bouwfonds Ontwikkeling B.V. (later BPD Bouwfonds, red.) deze 'azc-grond' al opgekocht (rood op de onderstaande kaart). Bouwbedrijf J.P. Ory heeft datzelfde jaar het naastgelegen stuk bollengrond aangekocht, inclusief een kleiner perceel aan de Herenweg naast de voormalige bollenschuur 'Beekvliet' (geel + paars). De grond die Ory koopt is 'buiten stedelijk gebied', met hoge natuurwaarden waar niet zomaar op gebouwd mag worden.

Foto: Google Maps / bewerking NH Nieuws

Per 2001 fuseren Bergen, Egmond en Schoorl tot één gemeente Bergen. In 2004 komt Eric van H. in dienst bij de gemeente, waarna Van H. en Ory elkaar tegenkomen bij de ontwikkeling van een Schoorls woningbouwproject.

Op 1 november 2006 sluit ambtenaar Van H. de omstreden hypothecaire lening af van 165.000 euro bij het Alkmaarse Bouwbedrijf J.P. Ory.

Ory koopt in 2008 twee andere stukken gras- en akkerland aan het Delverspad (oranje + blauw op bovenstaande foto), maar verkoopt dan de helft van de beide gronden binnen een half jaar aan Bouwfonds.

De gemeente heeft intussen werk gemaakt van het project 'Dorp en Duin', waaruit Delversduin later als losstaand plandeel zal voortkomen. Dorp en Duin bestaat uit 230 woningen en een sportvoorziening (de 'voetbalfusie-locatie', waar later nog veel discussie over ontstaat, red.). In stukken uit 2011 en tekeningen uit 2013 lijkt de bebouwing meer dan het azc-terrein te beslaan.

De plannen van Duin en Dorp worden in 2014 gepresenteerd aan de provincie, ambtenaar Eric van H. is daarbij aanwezig. 'De locatie Delverspad is het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum, is bestaand bebouwd gebied, waar al woningbouw mogelijk is', staat in het verslag. Maar daarin wordt nu ook gesproken over dat de natuurterreinen (dus de grond van Ory) ook onderdeel zijn van de exploitatie.

vlnr: Maurice Ory (Bouwbedrijf J.P. Ory), Peter van Oeveren (Bouwfonds Ontwikkeling), Alwin Hietbrink (wethouder) en Frank Verdonk (Plan Research) bij de ondertekening intentieovereenkomst 2014 - Foto: foto: gemeente Bergen

In de structuurvisie Egmond aan den Hoef uit 2016 staat dat op Delversduin, inclusief grond van Ory, maximaal 150 woningen worden gebouwd, waarvan op dat moment nog 40 procent sociale koop/huur.

Bouwbedrijf Ory wordt in het 'voorontwerp bestemmingsplan Delversduin' uit 2017 nadrukkelijk als één van de ontwikkelaars genoemd. De gronden van Ory zijn onderdeel van het plan. Delversduin heeft in de plannen inmiddels 162 woningen, waarvan nog steeds 40 procent sociaal.

Op 17 oktober 2018 wordt Eric van H. op staande voet ontslagen.

In het recent ter inzage gelegde 'ontwerp bestemmingsplan Delversduin' (2021) komt Bouwbedrijf Ory opeens niet meer voor als ontwikkelaar. Wel is Ory (op basis van actuele Kadastergegevens, red.) nog altijd eigenaar van de grond waar (deels) op gebouwd gaat worden. Het gaat nog steeds om 162 woningen, maar het aantal sociale woningen is nu teruggeschroefd naar 30 procent.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]