Ga naar Content

Gaat Drechterland na jaren van uitstel nu toch afval betalen per ophaalbeurt?

Tot twee keer toe werd het uitgesteld, maar opnieuw is de gemeente Drechterland voornemens om het recycletarief in te voeren. Daardoor betaal je een lager vast bedrag voor afval, maar ook per keer dat je de grijze container aan de weg zet. Het moet ertoe leiden dat mensen hun afval daardoor beter gaan scheiden. 

In Medemblik wordt het nieuwe beleid al uitgevoerd door HVC - Foto: Gemeente Medemblik

Er lagen eerder al soortgelijke plannen voor 2023 en 2024. Maar telkens werden er redenen gevonden om toch van het plan af te zien. Nu ligt er nieuw voorstel. Eenpersoonshuishoudens betalen een vast bedrag van 230 euro per jaar, en meerpersoonshuishoudens 320 euro. Per keer dat je de grijze afvalcontainer (restafval) aan de weg zet betaal je 12,62 euro. Wie een vuilniszak in een ondergrondse container gooit, betaalt daarvoor 3,10 euro per keer. 

Goedkoper uit door beter afval scheiden

Normaal wordt de container dertien keer per jaar opgehaald. Maar doe je dat in 2025, dan ben je tientjes duurder uit dan nu. Maar scheid je het afval goed, dan kan je ook goedkoper uit zijn dan nu, zo is de uitleg.

Jaarlijks wordt nu nog per persoon meer dan 140 kilo aan restafval opgehaald. Het streven is dit onder de 100 te krijgen. In het voorstel valt te lezen dat het voor de gemeente niet haalbaar is zonder een 'prijsprikkel'. Naar verwachting zou de hoeveelheid restafval door het recycletarief in een jaar tijd kunnen dalen naar 106 kilo per persoon per jaar. 

Er wordt gewezen naar het succes van Medemblik waar al sinds 2022 met hetzelfde systeem wordt gewerkt en aanzienlijk beter afval wordt gescheiden. Al liggen daar de tarieven nu lager dan in het voorstel van Drechterland dat nu voorligt. 

Lees ook

Volgens de gemeente leidt het tot flink wat minder CO2-uitstoot. Per jaar zou 171 ton CO2 per jaar bespaard worden. Net zoveel als 200 auto's die 25.000 kilometer per jaar rijden. Dat klinkt mooi, maar er kleven ook nadelen aan.

Risico door afvaldumpingen in het begin

Zo blijkt dat gemeenten die dit systeem invoeren in het begin last hebben van mensen die meer afval gaan dumpen. Drechterland wil dit ondervangen door meer handhavers op straat te hebben en afvalcoaches in te zetten voor betere voorlichting.

Er is ook gekeken naar gemeenten die het recycletarief hadden, maar er inmiddels weer mee gestopt zijn. Bijvoorbeeld Lisse. Daar ging het zo goed, dat er te weinig geld binnen kwam voor de afvalverwerking. En in Arnhem ging er alles in de voorbereiding mis.

Compensatie voor doelgroepen

Reden genoeg voor Drechterland om zorgvuldig naar het flexibele tarief te kijken voor het aan de weg zetten van de afvalbak. En ook om juist veel tijd te steken in de voorbereiding. Verder komt er compensatie voor mensen die noodgedwongen veel medisch afval hebben en ook voor minimagezinnen. En voor vrijwillige zwerfafvalrapers komen plekken waar ze gratis afval weg kunnen brengen. 

De gemeenteraad neemt volgende week maandag een besluit over de invoering van het recycletarief.

Lees ook