Ga naar Content

Zorgen om nieuw Medembliks afvalsysteem: "Ik vind meer zakken restafval dan voorheen"

Er zijn zorgen over het toegenomen gedumpte afval sinds de invoering van een nieuw afvalsysteem in Medemblik. Anne de Bruin, die met de groep 'Stille Rapers' regelmatig zwerfafval opruimt, ziet het met lede ogen aan. "Ik vind meer zakken restafval dan voorheen."

Stille raper Anne op zoek naar afval (recycletarief) rond Medemblik - NH Nieuws

Sinds 1 januari wordt er in Medemblik, als eerste gemeente in West-Friesland, gewerkt met het recycletarief. Daarbij betaal je een lager basisbedrag voor de afvalstoffenheffing, maar betaal je vervolgens per keer dat je de grijze bak aan de weg zet of een vuilniszak in een ondergrondse container gooit.

Volgens de gemeente en afvalverwerker HVC moet het leiden tot het beter scheiden van afval. En wie dat goed doet, moet ook nog eens goedkoper uit zijn dan voorheen. Maar criticasters betwijfelen dat. En bovendien zijn er zorgen dat er daardoor meer afval wordt gedumpt.

Volgens de gemeente en HVC is dat bij andere gemeenten die hetzelfde systeem hanteren geen probleem. En drie weken na de invoering werd gemeld 'dat de eerste resultaten veelbelovend waren'. 

'Ze moeten eerlijk voorlichten'

Het bericht schoot in het verkeerd keelgat van 'stille raper' Anne de Bruin, zelf woonachtig in De Weere in gemeente Opmeer, aan de rand van de gemeente Medemblik. "Ik heb een brief geschreven aan de gemeente dat ze de mensen eerlijk moeten voorlichten."

Want volgens haar, en haar mede-afvalrapers, worden er sinds de invoering van het tarief meer zakken met restafval gedumpt dan voorheen. "De ideeën zijn mooi. Er wordt mooi opgegeven dat er minder containers langs de weg staan. Maar mensen moeten het gedumpte afval ook weer opruimen, dat kost ook weer geld."

Lees ook

Afval verbranden voor verwarming

Een reactie van de gemeente kreeg Anne nog niet. Maar enthousiast is ze niet over het nieuwe afvalsysteem. "Want restafval wordt door HVC verbrand voor stadsverwarming. En daar wordt gewoon buitenlands afval voor geïmporteerd. Dus als er minder binnenkomt omdat wij beter scheiden, maar er meer moet worden geïmporteerd", waar zijn we dan mee bezig?". 

Wel maakt ze zich boos over de mensen die afval dumpen. "Dat zijn gewoon dikke ikken die te beroerd zijn om het netjes weg te gooien. Dan deugt je morele kompas niet." Zelf vindt ze dat vooral de hoeveelheid plastic moet worden opgepakt.

Pak plastic aan 

"Ik hoorde dat uit wereldwijd onderzoek bleek dat 84 procent van de ondervraagden plastic vreselijk vindt. Dus maak daar wetgeving op. Wijs bedrijven op hun verantwoordelijkheid en kom daarna bij de consumenten", aldus Anne. 

Live debat Medemblik

Aankomende vrijdag 4 maart zenden NH Nieuws en streekomroep WEEFF gezamenlijk een live debat uit vanuit theaterkerk Hemels in Twisk. Met alle partijen uit de gemeente Medemblik wordt gesproken over verschillende onderwerpen in aanloop naar de verkiezingen. 

Het debat is vanaf 19.30 te zien via een livestream via deze website en ook op www.weeff.nl. Daarnaast is het ook te bekijken op WEEFF-tv (Ziggo: kanaal 45 en KPN: kanaal 1359). Bij NH Nieuws is er op tv (Ziggo: kanaal 30 en KPN: kanaal 509) op dinsdag 8 maart om 9.00 uur nog een herhaling te zien. 

Het recycletarief is ook een heet hangijzer tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik. We legden de volgende stelling voor aan de deelnemende partijen: "Het recycletarief waarbij de vervuiler betaalt, moet worden ingeruild voor nascheiding (dus bij HVC) achteraf". Hieronder lees je de reacties van de partijen.

Reacties politieke partijen (op willekeurige volgorde)

Hart voor Medemblik
Het kan zijn dat huishoudens goedkoper uit zijn met het recycle-tarief. Maar uit ervaringen, in bijvoorbeeld Arnhem, blijkt dat inwoners vaak meer geld kwijt zijn en dat er meer overlast is van dumpingen of dat mensen hun afval in de groene/oranje bak gooien. HVC maakt hierdoor extra kosten, bijvoorbeeld met het opruimen van de afvaldumpingen en het recyclebare afval nog een keer laten scheiden. Extra kosten die in rekening worden gebracht voor de gemeente die ze vervolgens weer doorberekend in haar afvalstofheffing. Hart voor Medemblik is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners. Dit kan door te investeren in machines die het afval scheiden. Dat betekent geen recycletarief maar machinaal nascheiden, met nascheiding kunnen we efficiënter het afval scheiden. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen.

D66
Deze werkwijze is nog maar net ingesteld, mogelijk gaan we het op termijn weer anders doen.

CDA
Nascheiding is ideaal bij hoogbouw, dus in steden. In onze landelijke gemeente kunnen we voorscheiden en heeft als effect dat de afvalstromen beter hun waarde houden en de tarieven daardoor omlaag gaan.

MORGEN!
De overheid wil dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen en dat zullen we ook moeten in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Grondstoffen worden steeds schaarser en verbranding van afval is slecht voor het milieu. De rijksoverheid heft belasting op het verbranden van restafval. Die belasting zal steeds hoger worden.
Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. En hoeft er dus minder belasting te worden betaald. Het wordt de komende jaren dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu èn portemonnee.
Leuk om te denken dat nascheiding een betere oplossing is, maar de werkelijkheid is anders. Dat kan onze gemeente niet zomaar regelen en zal dus veel duurder zijn!
Natuurlijk moeten we er met z’n allen nog aan wennen en voor de kwetsbare groepen zijn daarover al afspraken gemaakt. En de mensen die hun afval nu zomaar ergens dumpen zijn degenen die de klimaatverandering ontkennen en niet mee willen naar de wereld van onze kinderen.

Gemeentebelangen (GB)
Terug naar de oude manier van afval scheiden, is geen optie en maakt het voor de burgers alleen maar duurder. De belasting op huishoudelijk afval neemt door de Rijksoverheid alleen maar toe. Als we dus doen wat we deden, dan zijn we duurder uit. Wel vinden we dat de prikkel aanwezig moet blijven, dat door minder afval te produceren er ook geld bespaard kan worden. We kunnen ons vinden in het uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Maar dat moet in de uitvoering ook echt het geval zijn.

GroenLinks
Omdat dat, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, nóg duurder wordt. De enige gemeenten waar nascheiding beter werkte was waar het al heel slecht ging. Dat het duurder is geworden is gekomen doordat het in de begroting kostendekkend is gemaakt. Als dat met het oude tarief was gebeurd en je maakt dán de vergelijking, dan kun je veel vaker je bak aan de weg zetten. Als het in 2021 kostendekkend was geweest dan was het tarief 375 euro geweest. Daarvoor kan je nu zes keer de bak aan weg zetten en ben je nog steeds goedkoper uit.

VVD
Het systeem van afvalscheiding bij de bron is duur en omslachtig en kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid (dumping).

ChristenUnie
Het recycletarief geeft te veel onrechtvaardigheid tussen diverse groepen. Ondanks de aparte doelgroep-maatregelen. Voor ouderen is het een ingewikkelde scheiding in hun kleine huizen. Ook wordt het vuil te weinig opgehaald voor deze mensen. Afval wordt gedumpt op plekken waar dat niet mag om kosten te vermijden.

Lees ook

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Samenwerking NH en WEEFF

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📧 Stuur ons jouw tips op naar [email protected] 
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]