Ga naar Content

Na Koggenland zegt ook Enkhuizen 'nee' tegen het recycletarief

Ook Enkhuizen stapt niet over op het zogeheten recycletarief. De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem ingestemd om het samengestelde 'Afvalbeleidsplan 2022-2025' verder te optimaliseren.

Foto: Weeff / Peter Goedhart

Waar de gemeenten Drechterland en Stede Broec nog altijd overwegen om per 1 januari 2023 het recycletarief in te voeren, besloot Enkhuizen dinsdagavond om dat niet te doen. Tijdens de informatiebijeenkomsten en besluitvorming van de gemeenteraad kwam naar voren dat hiervoor geen draagvlak is.

Ook stappen ze af van de landelijke ambitie – 100 kilogram restafval per persoon – omdat die alleen te behalen is met een prijsprikkel. Omdat er geen draagvlak voor dit tarief is, wordt de ambitie aangepast naar 175 kilogram restafval per persoon. 

Een ander punt uit het beleid is dat vuilniszakken in de binnenstad van Enkhuizen vanaf volgend jaar moeten verdwijnen uit het straatbeeld. De gemeente wil in ruil daarvoor ondergrondse containers plaatsen, waar het afval gescheiden kan worden. Zo moeten er containers komen voor restafval, plastic, blik en sappakken. Daarnaast komen er containers voor groente, fruit, tuinafval en etensresten. Voor de inwoners die gebruikmaken van rolcontainers verandert er niets. 

Net als Koggenland gaat Enkhuizen afvalcoaches inzetten om inwoners beter voor te lichten hoe ze afval kunnen gaan scheiden. 

Luiers

Ook heeft de raad besloten om niet over te gaan op het recyclen van luiers. "Vanuit milieu- en kostenoogpunt is het (nog) niet wenselijk om over te gaan op het recyclen van luiers. Om die reden wordt er afgezien van een aparte inzamelstructuur voor luiers", laat een woordvoerder weten. "Uit gesprekken met HVC blijkt dat de afzetmarkt mist en hoge investeringskosten per deelnemende partij benodigd zijn. Hierdoor zijn de verwerkingskosten van luierrecycling hoog. HVC geeft aan dat er ook een aparte inzamelstructuur nodig is om luierrecycling mogelijk te maken."

Wel geeft de gemeente aan dat ze de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en het idee opnieuw in kaart zullen gaan brengen als ze het beleid in 2024 weer gaan evalueren.

Uitstel

De andere SED-gemeenten (Drechterland en Stede Broec) hebben nog geen besluit genomen over het recycletarief. 

In Stede Broec is het onderwerp verplaatst naar de raadsvergadering van 27 januari 2022. Dit in verband met de huidige lockdown in Nederland en het aantal raadsleden die in quarantaine zitten.

In Drechterland werd het besluit uitgesteld, omdat maandagavond – toen er een amendement werd ingediend – evenveel raadsleden voor als tegen hadden gestemd. Op 24 januari 2022 wordt er opnieuw gestemd, aldus een woordvoerder.

Grofvuil

Een deel van de raad vindt het logisch dat inwoners moeten betalen voor het ophalen van het grofvuil. De SP was het daar niet mee eens en diende een amendement in om het raadsvoorstel op dat punt te wijzigen.

"Als ze geen auto hebben, omdat ze die of niet kunnen betalen of milieubewust zijn, moet ze twintig euro betalen voor het ophalen van hun grofvuil. Zou dat niet andersom moeten zijn?", stelt Margreet Keesman van de SP. Het is volgens haar veel makkelijker om het grofvuil met de auto weg te brengen, omdat daar geen kosten aan verbonden zijn. Daarbij kunnen ze onbeperkt grofvuil aanleveren. "Dit vraagt om een stukje solidariteit, maar helaas was er geen meerderheid."

De wethouder heeft wel toegezegd om met HVC om de tafel te gaan zitten, waaruit een plan van aanpak moet voortkomen voor inwoners die geen auto hebben. "De wethouder gaat kijken naar een optie, zoals twee keer per jaar een sleepronde houden voor inwoners die geen auto hebben, zodat ze alsnog gratis hun grofvuil aan de straat kunnen zetten. Om die reden hebben we het amendement weer ingetrokken."

Lees ook

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]