Ga naar Content

Tegenstanders omstreden Huizer woontoren recht tegenover bouwer in rechtbank

Maar liefst tien betrokken partijen staan tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. Op het spel staat de mogelijke komst van de woontoren aan de Driftweg in de gemeente Gooise Meren. Naast betrokken natuurorganisaties, omwonenden en de projectontwikkelaar, procedeerden ook de gemeente Gooise Meren, Huizen en de provincie Noord-Holland tegen elkaar in deze langlopende politieke en juridische strijd. 

Foto: NH Media

De hoeveelheid partijen laat zien wat voor een complexe splijtzwam de woontoren van projectontwikkelaar Jerry Goossens inmiddels is geworden. Als voorstanders van de komst van de woontoren zijn de vertegenwoordigers van het college van Gooise Meren, architect Robert Slot en de projectontwikkelaar Goossens aanwezig. Goossens is vanuit zijn woonplaats in Italië overgekomen voor deze zaak. 

De tegenstanders van de komst van de toren zijn: de omwonenden, de Vereniging Vrienden van het Gooi, Stichting Naarder Eng, het Goois Natuurreservaat, Stichting Behoud Gooise Heide, vertegenwoordigers van het college van de provincie Noord-Holland en vertegenwoordigers van het college van de gemeente Huizen. 

Al jaren is er gedoe rond de komst van de woontoren. De gemeente Gooise Meren heeft namelijk groen licht gegeven voor de bouw in het stuk natuur in Naarden. Daarmee komt de toren van bijna 40 meter hoog in de achtertuin van veel Huizers. Naast de omwonenden ziet het college van Huizen, het college van Gedeputeerde Staten de provincie Noord-Holland en de Gooise natuurbeschermers de komst van de woontoren niet zitten. Onder tegenstanders wordt de toren inmiddels spottend 'de groene barbapapa' genoemd. 

Tekst gaat verder onder de video.

Er moet een woontoren komen op de grens van Huizen en Naarden: zo zit het - NH Nieuws

Na jaren politieke discussie, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ontleden, inspraakavonden, bezwaarschriften en procederen troffen de voor- en tegenstanders elkaar uiteindelijk in de rechtbank in Utrecht. 

Bezwaren

Om de komst van de woontoren te voorkomen worden door meerdere partijen gedetailleerde juridische bezwaren aangehaald. Zo wordt gediscussieerd over onder andere de hoek van de dakhelling, de goothoogte en waar de goot precies ligt, de hellingbaan die buiten het bouwvlak van de woontoren valt en daarmee buiten het geldende bestemmingsplan. Ook is het de vraag of de stikstofdepositie van de bouw van de toren de Natura 2000-gebieden Gooi- en Eemmeer zal aantasten. 

Tijdens deze discussie is architect Robert Slot ook aanwezig om met behulp van een beamer uitleg te geven over het ontwerp en de aangedragen bezwaren. 

De rechtbank doet rond 31 januari uitspraak over de woontoren. 

Lees ook