Ga naar Content

Woontoren op grens Huizen en Naarden nog steeds 'ongewenst en ongepast', bezwaarprocedure loopt nog

Het is al een tijdje stil rond de omstreden woontoren op de grens van Huizen en Naarden, maar onder de radar speelt het wel degelijk. De gemeente Huizen laat bij monde van wethouder Roland Boom weten dat de geplande woontoren aan de Driftweg nog steeds ongewenst en ongepast is. “Ik blijf het bijzonder vinden dat je zo'n stuk natuur daar wilt belasten met een woontoren”, aldus wethouder Boom.

Foto: NH Nieuws

Oktober vorig jaar is er nog door de gemeente Gooise Meren een vergunning verleend voor een toegangsweg tussen de bestaande inrit op de Driftweg en het voorgenomen appartementengebouw.

Tegen alle verleende vergunningen is weken geleden bezwaar gemaakt door de gemeente Huizen en de procedures daarover lopen nog. Er is weinig zicht op wanneer er een besluit over de bezwaren gemaakt wordt, hoewel Stichting Naardereng toch wel binnen enkele weken iets hoopt te vernemen.

Overigens geeft Boom aan dat er geen spanningen zijn tussen de gemeenten Huizen en Gooise Meren. “We verschillen formeel van mening”. Een onafhankelijke bezwarencommissie zal een, al dan niet negatief, advies uitbrengen aan de gemeenteraad van Gooise Meren.

Eerste ronde

Dit bevestigt ook Victor Nijenhuis van de stichting Naardereng. De stichting houdt de bewegingen van de projectontwikkelaar in de gaten en geeft juridische ondersteuning aan de bezwaarprocedures. “Eigenlijk zitten we pas in ronde één”, vertelt Nijenhuis. “De besluit en bezwaarfase. Mocht het bezwaar worden afgewezen, gaan we naar fase twee: het beroep bij de rechtbank”. Maar de verwachting van Stichting Naardereng en de eraan verbonden natuurorganisaties is dat ze uiteindelijk naar fase drie gaan: de Raad van State.

Dit komt omdat het bestemmingsplan bij de gemeente Gooise Meren niet voorziet in volumebeperking of hoogtebeperking bij nieuwbouw. Deze beperkingen zijn er wel bij bijvoorbeeld verbouw. Dit is een hiaat in de regelgeving, waar de projectontwikkelaar gebruik van heeft gemaakt. Dat er op het perceel gebouwd mag worden is duidelijk: dat geeft het bestemmingsplan aan. Dat er de hoogte in gegaan mag worden is dus onderwerp van discussie.

Het hele project is inmiddels voor een tweede keer vergund en Nijenhuis verwacht binnen enkele weken dat er een negatief advies wordt uitgebracht. 

Lees ook