Start van hoofdcontent

Castricum

nl

Na jaren discussie toch weer een plan voor veiliger Castricum, maar ook nog zorgen

6 december 2023, 06.10 uur · Aangepast 6 december 2023, 10.51 uur · Door Anne Klijnstra

Het gemeentebestuur van Castricum weet eindelijk hoe het dorp verkeersveiliger kan: de Dorpsstraat moet eenrichtingsverkeer worden en de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg moet (ooit) ondertunneld worden. Deze maand nog wordt er over de Dorpsstraat beslist. Maar bij inwoners, ondernemers en de lokale Fietsersbond gaan de handen nog altijd niet op elkaar voor de plannen.

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg - Foto: NH/ Anne Klijnstra

Het verkeersdossier houdt Castricum al tientallen jaren bezig. In januari sneuvelde - na veel protest vanuit het dorp - het voorstel om een 'knip' in de Dorpsstraat te maken. Toen kreeg het gemeentebestuur de opdracht haar huiswerk over te doen en met betrokkenen in overleg te gaan over passende oplossingen om het dorp verkeersveiliger te maken. Dat is de afgelopen maanden gebeurd.

De verkeersplannen voor Castricum bestaan uit twee delen: aanpassingen in de Dorpsstraat voor de korte termijn. En voor de lange termijn: een oplossing voor de overweg naast het station. Het doel van beide plannen is het centrum autoluwer te maken en de spoorweg veiliger, zodat daar in de toekomst ook meer treinen kunnen passeren.

Tijdens presentatieavonden van de plannen eerder deze maand werd weer eens duidelijk dat de voorstellen niet bij iedereen in goede aarde vallen. Omwonenden van de Dorpsstraat voorzien grote problemen als er straks alleen van noord naar zuid door die straat mag worden gereden met maximaal 30 km/u.

Net als eerder, toen er nog sprake was van een of meerdere knippen in de Dorpsstraat en omliggende straten, voorzien bewoners van onder meer de Verzetsheldenbuurt, de Ruiterweg en Mient dat zij juist extra verkeer zullen gaan krijgen, met bijbehorende (geluids)overlast en onveiligheid. Daar lijkt geen oplossing voor bedacht en dat levert vragen en zorgen op.

Tekst gaat verder onder de foto.

Proef met 'knip' in de Dorpsstraat Castricum, september 2021 - Foto: NH Nieuws

Ondernemers van de Dorpsstraat vrezen op hun beurt door eenrichtingsverkeer slechter bereikbaar te zijn en omzetverlies. Zij hebben zich samen met inwoners verenigd in de VCV: Vereniging Castricum Veilig.

"Waarom wordt het hele dorp overhoop gehaald? Als het om de veiligheid op de overweg gaat. Kijk daar dan naar", aldus Maarten Leonhart van de VCV tijdens de presentatie van de plannen in de raadszaal. "En waarom wordt er niet meer gekeken naar een oostelijke ontsluiting, via de Castricummerwerf?"

De Fietserbond heeft naast begrip voor het voorstel, zoals het terugbrengen van de snelheid voor gemotoriseerd verkeer, ook kritiek. Dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende wordt gedaan voor de veiligheid van fietsers, zoals bij de spoorwegovergang.

De gemeenteraad praat morgen over het rapport en neemt op 21 december een besluit over de plannen voor de korte termijn. Maar er zijn volgens de VCV nog zoveel onduidelijkheden dat een besluit nemen te vroeg is. Leonhart: "De gevolgen zijn nog helemaal niet duidelijk. Doe eerst onderzoek, en neem daarna pas een besluit."

Het gemeentebestuur wil dat precies andersom: eerst een besluit, daarna onderzoek. "Het gaat om een tussenbesluit, een hoofdrichting", verklaarde wethouder Valentijn Brouwer. "Maar", voegde hij eraan toe. "We gaan uit van eenrichtingsverkeer. Mocht blijken dat dat niet kan dan komen we terug naar de raad."

Tekst gaat verder onder de foto.

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg - Foto: NH/ Tom Jurriaans

En dan is er nog de lange termijn: een spoortunnel. De maatregelen in de Dorpsstraat zijn volgens de gemeente de kortetermijnoplossing die uiteindelijk de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg een stuk veiliger kán maken. Er is daar soms sprake van filevorming op de overweg, en dat is gevaarlijk. En tunnel zou dat oplossen, maar er speelt nog meer mee.

Want 'het veiliger willen maken' heeft alles te maken met de plannen van het Rijk en Prorail om meer treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam te laten rijden; het zogenoemde PHS, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, dat vanaf 2036 uitgerold wordt in Nederland.

Die uitbreiding is nodig omdat in de toekomst veel woningen in de regio Noord-Holland Noord gepland zijn en er dan meer behoefte is aan treinen richting de Randstad. Maar meer treinen betekent (nog) vaker een gesloten spoorwegovergang en bijbehorende opstoppingen.

Uit onderzoek komt naar voren dat een spoortunnel de enige oplossing is. Echter is er niemand die de kosten (zo'n 100 miljoen euro) op dit moment wil dragen, naast de nog bijkomende stikstofproblematiek die een nieuwe tunnel met zich meebrengt.

Zolang er geen tunnel is, zal er dus iets anders bedacht moeten worden om het uitbreiden van het aantal treinen (deels) mogelijk te maken. Gedacht wordt aan een tussenvariant: het inkorten van de Kennemerlijn en daarnaast een aangepaste dienstregeling. Hierdoor zouden er vanaf 2030 al wel twee extra intercity's op het traject Alkmaar-Amsterdam kunnen gaan rijden.

In het nieuwe jaar praat de gemeenteraad verder over de langetermijnplannen.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]