Start van hoofdcontent

Castricum

nl

Verkeersplannen Castricum in de herkansing, opnieuw in gesprek met omwonenden

27 januari 2023, 14.44 uur · Door Anne Klijnstra

Het autoluw maken van de Dorpsstraat in het centrum van Castricum is niet van tafel, maar hoe het precies moet gaan gebeuren is nog altijd onbekend. De gemeente moet dat in nieuw overleg met omwonenden en ondernemers bepalen. Maar waar zij dan nog iets over te zeggen hebben, is niet duidelijk. "We zijn gisteravond een beetje met een kater weggegaan", vat een van de leden van het Platform Dorpskern Castricum het eerste gevoel samen.

Proef met 'knip' in de Dorpsstraat Castricum, september 2021 - NH Nieuws

Dat Platform bestaat nu zo'n twee weken en is ontstaan vanuit alle tumult over de verkeersplannen in Castricum. "Als bewonersgroepen én ondernemers hebben we ons hierin verenigd: om een serieuze gesprekspartner te zijn voor onder andere de gemeente, om meepraten over alles wat ons dorp aangaat."

Terug naar gisteravond. De gemeenteraad besloot dat de verkeersplannen voor de Dorpsstraat en de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg niet in de prullenmand verdwijnen. Er werden aanpassingen gedaan, waarna een meerderheid instemde een volgende stap te zetten in het langlopende dossier.

In het kort: wat is er besloten?

Om de verkeersveiligheid op de korte termijn te verbeteren moet de Dorpsstraat autoluw worden gemaakt. Hoe dat moet is niet beschreven. In het aangepaste plan wordt niet meer over gevreesde 'knippen' gesproken, er staat nu: het 'verbeteren van de verkeersstructuur'.

Voor de lange termijn moet de doorstroom bij de overgang in de Beverwijkerstraatweg, naast het station, worden verbeterd. Naast de optie om die spoorwegovergang te ondertunnelen, wordt nu ook de aanpassingen aan de huidige gelijkvloerse situatie - gelijkwaardig - meegenomen in het onderzoek.

De gemeente heeft gisteravond de opdracht gekregen om samen met omwonenden en ondernemers de verkeersplannen vorm te gaan geven.

De plannen zijn volgens de gemeente nodig om de doorstroming en verkeersveiligheid binnen Castricum te verbeteren. De Dorpsstraat moet veiliger worden voor fietsers en winkelend publiek en de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg moet aangepast worden om gevaarlijke verkeersopstopping op het spoor tegen te gaan, zeker als er straks meer treinen op het traject rijden.

Geen pas op de plaats

De oude plannen zijn nu dus een beetje aangepast, want dat het onder meer op het vlak van participatie en communicatie mis ging, dat is de raadsleden duidelijk. Maar de uiteindelijke doelen blijven wel staan: het autoluw maken van de Dorpsstraat en de aanpassing van de spoorweg. Het Platform Dorpskern Castricum houdt er een katerig gevoel aan over.

"Wij streefden een 'pas op de plaats' na, waarom deze haast?", stelt Castricummer Maarten Leonhart, lid van het Platform. "Er is nog zoveel onduidelijk. Wat is eigenlijk 'autoluw'? Voor welk probleem is dit de oplossing? Waarom mag er niet naar andere ontsluitingsopties worden gekeken, behalve een tunnel of gelijkvloers?"

Participatie

Maar de punt op de horizon is nu dus gezet. De weg er naartoe moet samen. De gemeente moet namelijk opnieuw over de verkeersplannen gaan participeren met omwonenden en ondernemers. Het is voor het Platform onbekend wat voor vorm die participatie krijgt.

"Als dat straks betekent dat we alleen mogen zeggen 'hoe hoog, hoe breed', dan is dat geen participatie, maar inspraak. En dan lijkt er geen rol voor ons weggelegd om daaraan deel te nemen. Zo voelt het nu", zegt Leonhart.

Het Platform Dorpskern Castricum komt over een paar dagen bijeen om over de gevolgen van het verkeersbesluit verder te praten, en deelt een uitgebreidere reactie op hun website.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]