Ga naar Content

Deze maatregelen moeten een eind maken aan de woningnood in Zaanstreek-Waterland

Woontorens, nieuwe woonwijken, een verhuisregeling voor 65-plussers, sneller vergunningen afgeven en modulair bouwen: de provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties uit de regio Zaanstreek-Waterland gaan samenwerken om het huizentekort in de regio te verlichten. "De bouw van woningen is cruciaal om de woningnood aan te pakken", stelt de gemeente Zaanstad, "en tegelijkertijd een middel om te groeien als stad en kwaliteit toe te voegen."

Woningbouw Zaanstreek-Waterland - Foto: Rochdale & Thyra de Groot/NH Nieuws

Het begin is er, want 6.200 woningen hebben inmiddels een definitief bestemmingsplan. Toch is dat nog maar zo'n twintig procent van wat er nodig is, want de komende acht jaar (tot 2029) moeten er in de regio 30.700 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Veel van die woningen zullen in de stadskernen verrijzen, want 'de ambitie is om het groen in buitengebieden zoveel mogelijk te sparen', aldus woordvoerder Bibi Bleekemolen van gemeente Zaanstad. Hoewel de ruimte daar schaars is, wordt er niet uitsluitend in gezet op woontorens, maar op 'diverse typen woningen en woonlagen'. 

Omdat woningbouw vaak een zaak van lange adem is, hebben partijen in de regio de handen ineengeslagen en zoeken naar manieren waarop de bouw van die woningen kan worden versneld. De stikstofcrisis vormt een extra uitdaging, 'maar dat belet ons niet om te onderzoeken hoe we op een creatieve en innovatieve wijze processen kunnen versnellen', stelt wethouder Songül Mutluer. 

Vergunning in één dag

Een van die processen is de vergunningsverlening, wat nu nog tijdrovend kan zijn. De gemeenten Zaanstad en Purmerend, en woningcorporaties Parteon, Woonwaard en Intermaris denken dat het optimaliseren van het voortraject ervoor kan zorgen dat die vergunningen binnen een dag kunnen worden verstrekt. 

"We willen experimenteren met modulaire woningen, die in een fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats in elkaar worden gezet"

BIBI BLEEKEMOLEN, WOORDVOERDER GEMEENTE ZAANSTAD

"We richten ons met deze pilot op het versnellen van het voortraject en een meer voorspelbaar vergunningstraject", aldus wethouder Mutluer. Op dit moment duurt het zo'n 2 à 3 jaar van bestemmingsplan tot oplevering, door binnen 24 uur de vergunningen te verstrekken, moet die termijn flink worden verkort. Ook Hoorn en Heerhugowaard werken aan deze pilot mee. 

Woningen uit fabriek

Behalve in de processen wordt er ook flink ingezet op tijdwinst bij de bouw van de woningen zelf, vertelt gemeentewoordvoerder Bibi Bleekemolen. "We willen experimenteren met modulaire woningen, die in een fabriek worden gemaakt en op de bouwplaats in elkaar worden gezet."

Lees ook

Verhuisregeling 65-plussers

Behalve bouwen, wordt ook verhuizen aangemoedigd. Zo is de verhuisregeling 65-plussers per 1 juli ingegaan. Er zijn 150 gelijkvloerse sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor 65-plussers, die daar voor hun oude huurprijs mogen gaan wonen. Ook krijgen ze duizend euro verhuisvergoeding.

Eind 2029 zal duidelijk worden of de verschillende maatregelen ervoor hebben gezorgd dat het aanbod beter is afgestemd op de vraag. Maar los van de vraag of er de komende jaren voldoende kan worden gebouwd, rijst de vraag of al die nieuwbouw niet ten koste gaat van het woongenot van de bewoners die er al wonen? Want al die nieuwe torens, appartementencomplexen en -blokken zullen het uitzicht op veel plekken beïnvloeden. 

"Het klopt het dat er uitdagingen zijn voor nieuwbouw in een bebouwde omgeving, waar al mensen wonen en bedrijven zijn gehuisvest", zegt gemeentewoordvoerder Bleekemolen daarover. "We wegen als gemeente de belangen van de verschillende betrokkenen zo goed mogelijk af. Dat vraagt tijd en zorgvuldigheid. Tegelijkertijd vraagt de woningnood om een spoedig proces."

Uitdagingen

Op verschillende plekken in de regio groeit de weerstand tegen de nieuwbouwplannen al. Zo maken bewoners van de Lange Weeren, het gebied in Volendam, zich zorgen over de massa en de bewoners van Het Eiland in Zaandam willen liever maar één woontoren zien.

Ook maken de bewoners van het Eiland zich druk om het aantal parkeervakken, want met de hoogbouw zullen er minder plekken voor auto's komen en zal deelvervoer gestimuleerd worden. Aankomende donderdag zal het Zaans Mobiliteitsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Zaanstreek-Waterland?

Taalfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]