Ga naar Content

Voorlopig plan voor Schiphol: groei blijft mogelijk

Schiphol en de gehele luchtvaart in Nederland mogen vanaf 2070 geen CO2 meer uitstoten. Dat staat in de 'Ontwerp-luchtvaartnota' die vandaag door het kabinet is gepresenteerd. Daarin staat ook dat de luchtvaart tot 2050 jaarlijks 1 tot 1,5 procent kan groeien. Een luchthaven in zee komt er niet, vakantievluchten van Lelystad wel.

Een TUI-Dreamliner wordt getest op Schiphol tijdens de coronacrisis - Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol kan volgens de luchtvaartnota in de huidige situatie groeien tot maximaal 540.000 vluchten per jaar. Afgelopen woendag berichtte de NOS dat er streep zou worden gezet in die groeiplannen, maar die informatie, die de omroep op basis van bronnen baseerde, klopt dus niet. 

De plannen in de Ontwerp-luchtvaartnota lijken daarmee niet veel af te wijken van al eerdere aangekondigde doelen. Alle grondoperaties op Schiphol moeten over tien jaar volledig klimaatneutraal zijn, groei op de luchthaven moet verdiend worden in ruil voor hinderbeperking en schonere vliegtuigen, en duurzame brandstof moet de norm worden.

2050 wordt 2070

Anders dan Schiphol-directeur Dick Benschop aankondigde, krijgt de luchtvaart in Nederland er 20 jaar extra bij om tot nul CO2-uitstoot de komen. Benschop liet NH Nieuws eind dit jaar weten dat volgens hem 2050 haalbaar was, in de Ontwerp-luchtvaartnota staat nu 2070. Het streven is om in 2050 de CO2-uitstoot voor de luchtvaart te halveren, ten opzichte van 2005.

"Met de Ontwerp-luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis"

cora van nieuwenhuizen, minister van i&W

De Ontwerp-luchtvaartnota is de basis voor de periode na de coronacrisis, licht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat toe. "Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie. Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen."

Geen luchthaven in zee

Vaststaat dat er geen onderzoek meer komt naar een luchthaven in zee. Daarmee komt een eind na jarenlang getouwtrek tussen politieke partijen, de luchtvaartsector, milieuorganisaties en omwonenden. Regeringspartij D66 zag het besluit of er een luchthaven in de Noordzee zou komen wel in 2021 vallen. KLM zag de verplaatsing van Schiphol niet zitten. Het kabinet stelt wel als het bedrijfsleven kan aantonen dat zo'n luchthaven toch kansrijk en betaalbaar blijkt en gedragen wordt in de luchtvaartsector, het onderwerp weer bespreek kan zijn. Die kans zal klein zijn, zolang KLM niet naar zee wil verhuizen.

Lelystad Airport

Ondanks dat de groei van Schiphol door de coronacrisis veel langzamer zal gaan, blijven de plannen voor vakantieluchthaven Lelystad Airport overeind. Lelystad moet Schiphol nog steeds gaan ontlasten en ruimte bieden voor meer "economische concurrentiekracht". Voorlopig staat de opening gepland voor eind 2021.

Milieuorganisaties kunnen zich niet vinden in de luchtvaartplannen van het kabinet en vinden dat de 'klimaaturgentie ver te zoeken is'. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt de Ontwerp-luchtvaartnota 'een ramp'.

"De herrie zal niet meer te harden zijn.”

Sijas Akkerman, natuur en milieufederatie noord-holland

Directeur Sijas Akkerman van de Noord-Hollandse milieufederatie: “Er zijn harde normen nodig om bewoners te ontzien. In de luchtvaartnota durft de minister het wederom niet aan om deze te stellen. Integendeel, ze schept ruimte voor een groei van de luchtvaart van 1 tot 1,5 procent per jaar. Dat zou voor Schiphol in 2030 580.000 en 2050 780.000 De herrie zal dan niet meer te harden zijn.”

Veiligheid

Vakbond FNV is positiever over de luchtvaartplannen. Campagneleider Joost van Doesburg is blij met het vooruitzicht dat het kabinet bij grote veranderingen in de luchtvaart eerst veiligheidsanalyses op de grond en in de lucht zal laten uitvoeren. De bond maakt zich al langer druk over de veiligheid van het platformpersoneel. Van Doesburg verwacht op korte termijn betere werkomstandingheden voor het personeel.

Eind dit jaar moet na een zienswijzeprocedure de Luchtvaartnota worden vastgesteld.

Lees ook