Ga naar Content

Blaricummers strijden bij bestuursrechter tegen komst statushouders in oude Tergooi

250 statushouders zouden deze maand hun intrek nemen in het voormalige ziekenhuis van Tergooi in Blaricum. Maar als het aan een groep omwonenden ligt komen zij hier niet. Bij de bestuursrechter van de rechtbank in Utrecht gaan zij maandagochtend in beroep.

Foto: Tergooi

In totaal hebben er 7 verschillende huishoudens rond het voormalige ziekenhuis bij de bestuursrechter bezwaar tegen de komst van van groep statushouders. Een deel van deze groep Blaricummers zijn maandagochtend naar de Domstad gekomen om in beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning voor deze opvang. 

Ook een flinke delegatie vanuit de gemeente Blaricum is aanwezig. Naast het juridische team dat het woord doet zitten verantwoordelijk wethouder Joke Lanphen en burgemeester Barbara de Reijke in het publiek. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is ook als betrokken partij aanwezig.

Bezwaartraject

Het besluit van de gemeente om 250 statushouders op te vangen in het voormalige ziekenhuis kwam toen het COA een beroep op Blaricum deed. Dit om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Deze opvanglocatie zou in april gerealiseerd moeten zijn, maar heeft volgens een woordvoerder van het COA lichte vertraging opgelopen tijdens de verbouwing. De vertraging zou volgens het COA niets te maken hebben met de het lopende bezwaartraject en de gang naar de rechter. 

Inmiddels worden er in het ziekenhuis voorbereidingen getroffen voor deze groep vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In 2,5 jaar tijd moeten zij een sociale huurwoning krijgen in de omgeving. De gemeente heeft deze harde deadline voor deze opvang afgesproken, zodat daarna op het terrein na de opvangperiode woningbouw kan worden gerealiseerd. 

De groep Blaricummers zit inmiddels in het bezwarentraject van de gemeente, maar voordat deze is afgehandeld zal de groep statushouders al hun intreden hebben gedaan. Daarom probeert de groep omwonenden maandagochtend via de bestuursrechter op de spreekwoordelijke pauzeknop te drukken.

Sociale veiligheid

De omwonenden halen onder andere aan dat met de komst van deze groep statushouders het inwonertal van hun buurt verdrievoudigt en dat dit hoe dan ook gemerkt zal worden door de inwoners. 

"We staan radeloos aan de zijlijn om te kijken wat er gebeurt aan de rand van onze wijk"

Eén van de bezwaarmakers

Zo refereert één van hen aan het asielzoekerscentrum Crailo, een inmiddels gesloten AZC aan de andere kant van de snelweg A1 ligt. "Daar hebben mensen intensief en niet altijd even aangenaam last van gehad", zo stelt de groep Blaricummers, zo noemen ze winkeldiefstal in Laren als voorbeeld hiervan. "Sowieso is sociale veiligheid is heel belangrijk, maar kijk ook naar de daling van de waarde van het ontroerend goed. Maar met name het veiligheidsaspect. Dit was een greep van wat er destijds allemaal gebeurde en is nu de vrees wat zou kunnen gebeuren." 

'Aan de zijlijn'

In de rechtbank haalt de groep Blaricummers verschillende juridische argumenten aan waaruit zou blijken dat de gemeente niet het juiste pad heeft gevolgd tot het beslissen tot opvang van de statushouders.

Zo zouden de belangen van de omwonenden niet genoeg zijn meegewogen en participatie onvoldoende zijn geweest. "We staan radeloos aan de zijlijn om te kijken wat er gebeurt aan de rand van onze wijk", zo klinkt het vanuit de bezwaarmakers. Hier is de gemeente Blaricum het niet mee eens. Zij stellen dat dit voldoende is gedaan en dat er een informatieavond is geweest in het voormalige Tergooi. 

Ook de hoeveelheid statushouders valt de bezwaarmakers op. Het zijn er 250, terwijl er volgens het Rijk naar schatting 85 opvangplaatsen gerealiseerd moeten worden. Dit aantal kan nog wijzigen. Volgens de gemeente en het COA is tot dit aantal van 250 gekomen vanwege de hoge druk en dat er in het voormalige Tergooi veel meer opvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden. 

Vanwege de tijdsdruk rond Tergooi geeft de rechter aan tussen dinsdag en vrijdag volgende week uitspraak te willen doen, in plaats van de gebruikelijke twee weken.

Lees ook