Ga naar Content

Blaricum stelt leegstaand Tergooi ziekenhuis beschikbaar aan 250 statushouders

In het leegstaande Tergooi ziekenhuis in Blaricum worden tijdelijk maximaal 250 statushouders opgevangen. De gemeente stelt het pand 2,5 jaar beschikbaar, daarna moet het terrein klaar worden gemaakt voor woningbouw.

Foto: Tergooi

De 250 statushouders die tijdelijk in pand zullen verblijven, zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan gemeenten in de regio. De groep verblijft op deze locatie tot hen een sociale huurwoning wordt toegewezen. Met deze aanpak hoopt de gemeente dat de toekomstige regiogenoten al kunnen integreren in hun nieuwe woonomgeving.

Verzoek COA

Dat het ziekenhuis mogelijk statushouders zou opvangen, hing al een tijdje in de lucht. Afgelopen zomer werden hier op social media geruchten over verspreid. Toen werd dit stellig ontkent door het gemeentebestuur, maar een paar maanden later werd toch gemeld dat dit verzoek er lag.

Het grote ziekenhuisgebouw staat leeg sinds de verhuizing naar Hilversum, waar de twee bestaande ziekenhuizen werden samengevoegd tot één nieuw ziekenhuis. Het leegstaande pand in Blaricum moet de komende tijd worden verbouwd, zodat de groep statushouders er terechtkan. 

Informatieavond

Mensen die in de buurt van het voormalige ziekenhuis wonen, krijgen op korte termijn een uitnodiging voor een informatieavond van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook wordt er een klankbordgroep opgericht voor omwonenden.

Het COA roept buurtbewoners die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan de statushouders op om zich te melden. Ook zal er een nieuwe website worden gelanceerd na de start van de opvang. Het COA verwacht dat de eerste mensen er vanaf maart kunnen wonen.

Lees ook