Start van hoofdcontent

LANGEDIJK

nl

Natuurlijke vijanden van rivierkreeft en woelrat moeten natuur Oosterdel gaan redden

15 december 2022, 15.57 uur · Door Priscilla Overbeek

Natuurgebied Oosterdel in Langedijk wordt al langer geteisterd door rivierkreeften en woelratten. De beestjes beschadigen de eilandoevers. De hoop is nu gevestigd op hun natuurlijke vijanden, als de snoek, blauwe reiger en de fuut. Het gebied wordt extra aantrekkelijk gemaakt voor deze dieren, zodat zij de rivierkreeften en woelratten gaan verjagen.

NH Nieuws / Priscilla Overbeek - Foto:

Bij het plan om het natuurgebied te redden zijn allerlei partijen betrokken, waaronder gemeente Dijk en Waard, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg, Museum BroekerVeiling en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het doel is het gebied klaar te maken voor de toekomst. De cultuurhistorische waarden van het Oosterdel dreigen volgens de gemeente anders verloren te gaan. 

Het gebied van 80 hectare is het laatste stukje dat overgebleven is van het 'Rijk der Duizend Eilanden'. Het is uniek door de vele eilandjes, in totaal meer dan tweehonderd.

Lange tijd werd gedacht dat vooral de Amerikaanse rivierkreeft de oevers vernielde. Samen met experts trokken studenten van InHolland op onderzoek uit. Toen werd duidelijk dat de grootste schade niet alleen werd veroorzaakt door de rivierkreeft, maar ook door de woelrat.

Een paar maanden later bracht het onderzoek nog een nieuwe oorzaak boven water: golven door voorbij scheurende bootjes spelen ook een grote rol in de afkalving van de eilandjes. Inmiddels is al zeker zo'n 15 kilometer aan oever verdwenen. 

De betrokken partijen gaan nu samenwerken voor het behoud van de cultuurhistorische tuinbouwakkers op deze eilandjes. Ook de natuur moet worden hersteld en de waterkwaliteit moet beter. Daarvoor wordt ook een adviesbureau ingeschakeld. 

Door verbetering van de waterkwaliteit ontstaat er meer biodiversiteit en keren dieren als de snoek, blauwe reiger en fuut weer terug naar het gebied. En die dieren zijn dan weer de natuurlijke vijand van de Amerikaanse rivierkreeft en de woelrat.  

Natuur en recreatie

Ongeveer 30 procent van de eilandoevers is inmiddels beschadigd door oeverafkalving, zegt wethouder Nils Langedijk. "Het Oosterdelgebied is het groene hart van onze gemeente en is daarmee een belangrijke, maar kwetsbare, cultuurhistorische drager. Voor het behoud van deze unieke parel is een balans tussen natuur, cultuurhistorie en recreatie essentieel."

Tekst gaat door.

Voor de waterkwaliteit zijn er vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water bepaalde doelstellingen gesteld. Daardoor moet bijna al het water in de provincie schoner worden.

De vaarten en sloten in de omliggende woongebieden, zoals het Rijk der Duizend Eilanden, worden daarom betrokken bij het project. "Het gebied is een van de wateren met veel potentie voor helder water; de beste waterkwaliteit", vertelt Siem Jan Schenk van het hoogheemraad Integraal Waterbeheer Landelijk Gebied. 

Met de samenwerking denken de partijen de gestelde doelen voor de waterkwaliteit te kunnen bereiken. "Helder oppervlaktewater en hoge biodiversiteit dragen bij aan het gemeenschappelijke doel: een leefbaar en toekomstbestendig Oosterdel."

'Denk mee'

De samenwerkende partijen roepen tuinders, huurders van Veldzorg en pachters van Staatsbosbeheer, maar ook inwoners en ondernemers van Langedijk op om "mee te denken aan kansrijke oplossingen".

Het afkalven van oevers is al jaren een probleem in het Oosterdelgebied. Om de rivierkreeftenplaag te bestrijden, werd twee jaar geleden de hulp ingeroepen van de Langedijkse jeugd, om met een viswedstrijd zo veel mogelijk kreeften uit het water te hengelen.

Beluister hier de eerdere radioreportage van NH Nieuws met 'De Grote Zeven', een groepje vrienden dat samen meer dan duizend rivierkreeften ving: 

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]