Ga naar Content

Provincie wil afstandsregel van 600 meter voor windturbines loslaten

De provincie Noord-Holland wil de huidige regels over de afstand tussen windturbines en woningen in de hele provincie overboord gooien. Dat blijkt uit een concept van de Omgevingsverordening, die in 2022 in werking moet treden. In de praktijk zou dit betekenen dat windturbines al op 350 meter van woningen neergezet kunnen worden. De maatregel zou gelden voor gebieden die in de Regionale Energiestrategie als zoekgebied voor windmolens zijn aangewezen.

Foto: NH Nieuws

Op dit moment moet bij het bouwen van windturbines minimaal 600 meter afstand gehouden worden van woningen om onder andere geluidshinder te voorkomen. Dit is provinciaal beleid: het Rijk hanteert een minimum van 350 meter.

Het verkleinen van de afstand tussen windturbines en woningen is een heet hangijzer. In Amsterdam levert alleen het bespreken van deze optie al flinke weerstand op. De enige gemeente waar al een uitzondering gold voor de regel van 600 meter was Zwaagdijk, waar windmolens op 500 meter van woningen werden gebouwd.

"Het is niet wenselijk", reageert JA21-Statenlid Daniël van den Berg. "Er is heel veel onduidelijk over de gezondheidseffecten van windturbines. Die zijn nog niet goed onderzocht."

Brandbrief van artsen

Eind vorige maand schreven zes artsen uit Amsterdam-Noord en IJburg een brandbrief over de mogelijke plaatsing van windturbines rond de stadsdelen en de gezondheidseffecten ervan op de bewoners. Zo zou de kans op onder andere hart- en vaatziektes en depressies groter worden. "Dat laat zien dat je niet weet wat er gaat gebeuren als je turbines op minder dan 600 meter van woningen plaatst", zegt Van Den Berg daarover.

"Je hebt gezien wat het loslaten van de afstandsregel in IJburg deed. Nu kan het doorgetrokken worden naar regio's als Medemblik en Den Helder, waar veel minder steun is. Ik denk dat dat tot ontzettend veel consternatie gaat leiden." Zijn partij is van mening dat windturbines zo veel mogelijk op zee gebouwd moeten worden.

Zonneparken

Een andere opvallende passage uit de Omgevingsverordening gaat over zonneparken in landelijke gebieden. Op dit moment moet de provincie toestemming geven voor zo'n park gebouwd kan worden, maar vanaf 2022 wordt ook dit mogelijk losgelaten. Gemeenten zouden dan zelf kunnen bepalen waar zonneparken gebouwd worden.

Zonneparken zijn zo mogelijk nog minder populair dan windmolens. Inwoners van Koedijk keerden zich al tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark, en ook in Zwanenburg zorgt zo'n park voor veel discussie. 

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.