Ga naar Content

Artsen schrijven brandbrief over gezondheidsrisico's windturbines

AMSTERDAM - Zes artsen uit Noord en IJburg uiten in een brandbrief hun zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines. Zo zou de kans op onder andere hart- en vaatziektes en depressies groter worden. De brief werd door ruim honderd medici uit Nederland ondertekend.

Foto:

"Toen we hoorden van de zorgen van omwonenden, zijn we ons er eens in gaan verdiepen", vertelt Simone Brands, kinderpsychiater in Amsterdam en één van de indieners van de brief aan NH Radio. Volgens de indieners zullen omwonenden veel negatieve gezondheidseffecten ervaren van windturbines. Zo wordt er in de brief gesproken over een grotere kans op hart- en vaatziekten, slaapritmestoornissen en depressies.

Ander soort turbines

Twee weken geleden liet de gemeente weten dat de zoekgebieden voor windturbines zijn aangepast. Zo viel IJburg als voorkeursgebied weg, maar kwam Noord daardoor wel opeens op de radar te staan. Ook daar zijn bewoners niet blij met de plannen en maken ze zich zorgen om de gezondheidsrisico's.

Gemeente Amsterdam verwijst voor de gezondheidseffecten van windturbines naar een literatuurstudie van het RIVM. Het RIVM stelt daarin dat het voornamelijk hinder is dat mensen ondervinden.

"Het klopt dat gemeentes verwijzen naar dat onderzoek, maar toen wij het onderzoek bestudeerden ontdekten wij dat het onderzoek helemaal niet gebaseerd is op dermate grote turbines die nu in Nederland op grote schaal geplaatst worden", vertelt Simone.

"Er is onderzoek gedaan naar turbines die tussen de 500 meter en tien kilometer van woonwijken af staan, in Amsterdam kijken ze naar locaties die maar op zo'n 350 meter afstand staan"

SIMONE BRANDS, KINDERPSYCHIATER

De turbines die de gemeente wil gaan plaatsen zouden tussen de 146 en 200 meter hoog zijn. "En bovendien staan die turbines die in de onderzoeken gebruikt worden op grotere afstanden. Er is onderzoek gedaan naar turbines die tussen de 500 meter en tien kilometer van woonwijken af staan, in Amsterdam kijken ze naar locaties die maar op zo'n 350 meter afstand van een woonwijk staan."

Concentratieproblemen voor kinderen

Naar de effecten voor kinderen is nog niet veel bekend. "Het is wel bekend dat kinderen die bij een snelweg wonen of last hebben van vliegverkeer, concentratiestoornissen en cognitieve problemen kunnen krijgen. Je kan aannemen dat dat voor turbinegeluid ook zo zou kunnen gelden. "Daarom vinden wij het totaal onverstandig om windturbines dichtbij wijken te plaatsen, omdat er gewoon goed onderzoek naar ontbreekt."

Over of de indieners van de brief vooral willen dat de plannen voor de windmolens worden gestaakt is Simone duidelijk: "Wij zijn absoluut niet tegen windmolens an sich, maar we willen aandringen op meer onderzoek en het maken van verstandige plannen."

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]