Ga naar Content

Extra raadsvergadering over datacenters werd geplaagd door digitale haperingen

HOLLANDS KROON - De bouw van datacenters in de Wieringermeer houdt de gemoederen de laatste weken flink bezig. Reden voor D66 Hollands Kroon om een extra raadsvergadering aan te vragen, die wat die partij betreft vooral opheldering moest bieden. Verantwoordelijk wethouders Groot en Meskers bespraken online het verleden en de actuele situatie, maar werden daarbij geplaagd door vertraging en 'vastlopers'. 

Foto: Adobe Stock

"Het heeft waarschijnlijk te maken met heel veel kijkers", zegt burgemeester Rian van Dam rond  23.00 uur over de verbindingsproblemen, die de livestream tijdens de hele avond parten speelden. "Dit is niet bevredigend voor de kijkers"

Wethouder Theo Groot vertelde in historisch perspectief hoe datacenters hun weg naar de Wieringermeer hadden gevonden. Hij besprak onder meer de economische noodzaak voor verandering toen het twintig jaar geleden moeilijk ging in de agrarische sector. "Ook de provincie constateerde toen dat er in Hoorn en Den Helder wel genoeg economische activiteit was maar daartussenin niet", vertelde Groot.

Agriport

Daarna kwam de route over het begin van Agriport in 2005 aan bod als nieuwe economische kracht in het gebied en de aanvragen voor het eerste datacenter in 2008. Die leverde toen binnen de raad al de nodige commotie op. Volgens wethouder Groot is de raad steeds bij alle besluiten betrokken geweest. Ook bij de plannen voor de uitbreiding van Agriport in westelijke richting in 2016.

Over Microsoft, dat aan de westzijde van de A7 is begonnen met de eerste werkzaamheden zei de Groot dat er 'voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan'. "Maar er zijn geen onomkeerbare zaken uitgevoerd. Microsoft gaat pas verder als de vergunning verleend is."

Werkgelegenheid

Wethouder Theo Meskers liet, na een vraag vanuit zijn eigen partij, horen hoeveel mensen er nu eigenlijk komen te werken bij de datacenters. Werkgelegenheid was altijd een belangrijk argument om de datacenters ruimte te geven maar hoeveel werk het nu eigenlijk opleverde was nooit heel concreet. Gisteravond meldde de wethouder dat er bij Google en Microsoft uiteindelijk zo'n 400 mensen aan het werk zullen zijn."

Beide wethouders bespraken de recente opmerkingen van de buurgemeentes in West-Friesland en vanuit de provincie dat ze niet betrokken worden bij het uitrollen van de plannen in de Wieringermeer. Volgens de wethouders is dat niet juist, is er regelmatig overleg en zal dat ook in de toekomst plaatsvinden. Wethouder Meskers merkte nog wel op dat als het draagvlak voor datacenters verandert, dat je dan 'moet meebewegen om de mensen niet te verliezen'. 

De raadsleden konden vanwege de tijd - rond 23.15 uur werd de vergadering afgehamerd -alleen vragen stellen over de gang van zaken tot nu toe, de communicatie en de procedures die gevolgd zijn. Er werd dus geen inhoudelijk, politiek debat gevoerd. Dat staat op de agenda voor donderdagavond 20.00 uur.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]