Ga naar Content

Gemeente: Gezondheid bewoners nieuwbouwwijk Muiden liep mogelijk gevaar door asbest

MUIDEN - Bewoners van de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman hebben mogelijk een gezondheidsrisico gelopen, doordat een groenstrook naast hun wijk vol lag met brokstukken van asbest, zonder dat het terrein was afgezet. Dat hebben ze te horen gekregen op een besloten voorlichtingsavond van de gemeente Gooise Meren, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en projectontwikkelaar KNSF Vastgoed over de ontstane ophef over de asbestvervuiling.

Het bewuste groenstrookje langs nieuwbouwwijk De Krijgsman - Foto: NH Nieuws/Joost Lammers

NH Nieuws bracht afgelopen zomer aan het licht dat de groenstrook aan de rand van de nieuwe woonwijk vol lag met stukken asbest. Op het terrein lag onder meer een grote berg met asbeststukken onder een stuk plastic en verspreid over het terrein lagen nog meer brokstukken.

De bewoners reageerden geschokt nadat ze hoorden van de asbestvervuiling. Ze wisten van niets. Het terrein was tot kort na de ontdekking totaal niet afgezet, waardoor bewoners, hun kinderen en bijvoorbeeld hondenbezitters dwars over het terrein konden lopen. Dat is ook meermaals gebeurd.

Grof geweld

Het asbest op het terrein was afkomstig van de voormalige volkstuinen op het stuk grond, aan de rand van de nieuwbouwwijk. De tuinders gebruikten jarenlang asbestplaten als daken voor tuinhuisjes of beschoeiing in de sloot. De volkstuinders vertrokken twee jaar geleden noodgedwongen om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk. Hun tuinhuisjes werden daarna met grof geweld gesloopt, waardoor volgens buurtbewoners achteraf bezien de wijdverspreide asbestvervuiling is veroorzaakt.

Lees ook

Bewoners van de nieuwbouwwijk vertellen dat ze met open mond stonden te kijken hoe grote grijpers de (met asbestplaten bedekte) tuinhuisjes uit elkaar trokken. Daarnaast werd er met grote auto's over het terrein gereden, wat de vele brokstukken over het terrein verspreid heeft. De stukken asbest hebben er volgens hen tijden gelegen, zonder dat er ook nog maar naar omgekeken werd. 

Gezondsheidsrisico

De bewoners van nieuwbouwwijk De Krijgsman maken zich grote zorgen over hun gezondheid. Dat die terecht is, werd gisteren duidelijk tijdens een gezamenlijk 'webinar' van de gemeente Gooise Meren, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Dat online gesprek was opgezet om vragen van de bewoners te beantwoorden, maar heeft de zorgen in de buurt alleen maar aangewakkerd.

Sterker nog: de betrokken partijen stelden onomwonden dat het niet is uitgesloten dat bewoners gevaar hebben gelopen. "We kunnen niet uitsluiten dat er gezondheidsrisico's zijn opgetreden", was de heldere boodschap van projectmanager Twan Zeegers van de gemeente Gooise Meren. "Dat komt ook omdat we niet dag en nacht op het terrein aanwezig zijn geweest om alles in de gaten te houden. Het kan dus voorkomen dat er risico's zijn."

Tekst gaat verder onder de foto.

Hoe groot de kans is dat de volksgezondheid van de bewoners van De Krijgsman in gevaar is gekomen, werd tijdens de avond tot frustratie van de bewoners niet duidelijk. Bodemexperts van zowel de OFGV als KNSF Vastgoed deden de risico's meermaals af als 'minimaal' en 'allemaal onder de norm'. Er werd meerdere keren verwezen naar opgestelde rapporten over de asbestvervuiling. Het gaat om rapporten waarop tot op de dag van vandaag niemand inzicht in heeft gekregen, waardoor het de vraag blijft hoe 'minimaal' dat risico echt is geweest.

Daarnaast blijft het vooralsnog gissen of het terrein nu eindelijk echt schoon is. KNSF Vastgoed heeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek laten weten dat dat sinds deze maand het geval is, maar ook daar is het nog wachten op de rapporten die dat bevestigen. De omwonenden hebben daar zo hun vraagtekens bij, temeer omdat ze de afgelopen maanden helemaal niemand op het terrein hebben zien werken.

Rapporten

Nadat NH Nieuws de asbestvervuiling afgelopen zomer aan het licht bracht, heeft de omroep meteen vragen gesteld. Noch de gemeente Gooise Meren, noch de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en KNSF Vastgoed wilden of konden antwoord geven op de vraag hoe het mogelijk was dat er nog overal asbest op het terrein lag. De verschillende partijen verwezen meermaals naar elkaar en zeiden de wettelijk verplichte asbestsaneringsplannen niet te kunnen verstrekken.

Vanwege het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid en de schade voor het milieu heeft NH Nieuws daarop een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Toen bleek Gooise Meren tóch wel te beschikken over stukken. Sterker nog: er doken 'opeens' duizenden stukken over de sanering van de gronden rondom de wijk op. 

Pas afgelopen september besloot de gemeente Gooise Meren alle stukken te gaan verstrekken. Daar maakte KNSF Vastgoed echter weer bezwaar tegen. De projectontwikkelaar stelde dat de stukken vertrouwelijk zijn, omdat er onder meer concurrentiegevoelige informatie in zou staan. Daarnaast stelde KNSF Vastgoed in haar bezwaar bang te zijn voor netatieve publiciteit. De projectontwikkelaar tekende niet alleen bezwaar aan bij de gemeente, maar stapte ook naar de voorzieningenrechter.

De zaak zou daar aanvankelijk gisteren voorkomen, maar werd door KNSF Vastgoed dinsdagmiddag op het allerlaatste moment teruggetrokken. De projectontwikkelaar heeft bij de gemeente aangegeven alsnog akkoord te gaan met het verstrekken van alle stukken, op voorwaarde dat er nog een screening op namen wordt gedaan. Het lijkt er nu op dat NH Nieuws alle stukken over enkele weken in handen krijgt. Volgende maand is het vier maanden geleden dat alle stukken werden opgevraagd. 

Bewoners bezorgd

De zorgen van de buurt over de asbestvervuiling op het terrein naast hun woonwijk zijn nog altijd erg groot. Dat is na de avond van gisteren allesbehalve veranderd. "We willen nu eindelijk wel eens weten hoe groot de asbestvervuiling precies is geweest, welke gezondheidsrisico's we hebben gelopen en of het terrein nu echt schoon is. Er wordt steeds gedaan dat het allemaal wel meevalt, maar wij willen daar als buurt bewijzen van zien", vertelt het bestuur van de bewonersvereniging De Krijgsman, die het overgrote deel van de buurt vertegenwoordigt. "We vinden het erg frustrerend dat daar maar geen heldere en sluitende antwoorden op komen."

Een andere buurtbewoner die in de naastgelegen wijk Noord-West woont, eveneens aan de rand van het vervuilde terrein, deelt de zorgen van de bewoners. "Deze avond heeft de zorgen totaal niet weggenomen. Ze hebben elkaars straatje schoongeveegd en doen maar alsof het allemaal wel meevalt, terwijl we allemaal weten dat er wel degelijk wat aan de hand is. Al zouden de gezondheidsrisico's voor de bewoners allemaal echt meevallen, dan maak ik me nog steeds grote zorgen over de werklui die al die tijd op het terrein aan het werk zijn geweest. We hebben gezien dat ze onbeschermd en zelfs met blote handen de brokken asbest aan het opruimen waren. Iedereen weet dat dat ontzettend onverstandig is. En dat terwijl deze hele situatie heel makkelijk voorkomen had kunnen worden. KNSF Vastgoed was goed op de hoogte van waar precies hoeveel asbest aanwezig was. Als dat adequaat aangepakt was, was deze hele situatie niet eens ontstaan."

Voor de bewoners van De Krijgsman is de kous nog lang niet af. De buurt beraadt zich na gisteravond op verdere stappen. "Niets doen en zomaar aannemen dat alles in orde is, is voor ons geen optie. Hoe we de zaak verder aanpakken, gaan we de komende tijd met de buurt bespreken."

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected] 

Lees ook