Ga naar Content

Bewoners Hilversumse wijk terug bij af: zendmast lijkt toch in hun wijk te komen

Bewoners van de Hilversumse wijk Anna's Hoeve lijken toch een hoge zendmast te krijgen in hun nieuwbouwwijk. Het dak van de brandweerkazerne blijkt geen alternatief. Om goede dekking voor mobiele telefonie te krijgen moeten er drie masten komen op de thuishaven van het korps in plaats van één, zo blijkt uit technisch onderzoek. Dat is niet alleen een lastige constructie, maar ook de brandweer wil hier niet aan meewerken.  

Foto: Adobe Stock

Vodafone is al jaren bezig met het vinden van en nieuwe plek voor een zendmast. De huidige zendmast op het Philipsterrein zal verdwijnen zodra de ontwikkelaar hier 260 woningen gaat realiseren. Momenteel wordt een deel van dit complex aan de Anton Philipscomplex gebruikt als opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Op zoek naar dekking

De telecomprovider heeft het oog laten vallen op de Harry Banninkstrtaat. Vlakbij de rioolwaterzuivering moet een veertig meter hoge zendmast komen, wat volgens de gemeentelijke regels ook mag. Daarmee is dekking voor dit gebied in Hilversum gegarandeerd. Maar dit plan stuit op veel verzet, waaronder van de bewoners van Anna’s Hoeve, diverse politieke partijen, het Goois Natuurreservaat en zelfs de gemeente Laren.

Lees ook

Is er echt geen alternatief mogelijk? Waarom kan bijvoorbeeld het dak van de brandweerkazerne aan de Kamerlingh Onnesweg niet de plek zijn waar de mast moet komen? Dat is de vraag die de gemeenteraad heeft gesteld en waar nu ook onderzoek naar gedaan is. 

15 meter hoog

Om de juiste dekking te krijgen moeten er drie masten op de hoeken van het dak, zo wijzen de onderzoeksresultaten uit. Het gaat om een antennedrager van 5 meter hoog, van 8 meter hoog en nog eens één van 15,5 meter. Qua constructie zou het technisch kunnen, maar de komst van deze communicatiepalen heeft nogal wat onwenselijke consequenties.  

Zo moeten er veel zonnepanelen verdwijnen om de constructie te kunnen realiseren. Ook zullen de masten voor schaduwwerking zorgen op de overgebleven zonnepanelen. Tot slot is helemaal niet duidelijk wat dit met de draagkracht van het dak doet. Daar komt nog eens bij dat de operator nog nooit een mast van 15 meter op een gebouw heeft geïnstalleerd en de kans op lekkages groot is, omdat de antennedragers door het dak bevestigd moeten worden. 

Grote twijfels

En dan is het allemaal nog zeer de vraag of de gemeente de vergunningen voor de twee hoogste zendmasten kan verstrekken. In tegenstelling tot de locatie naast het RWZI-terrein is in dit plan geen afwijkingsmogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen. Daar komt nog bij dat ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten zich hierover moet buigen. De gemeente heeft zonder dat te hebben uitgezocht grote twijfels of deze antennes wel voldoen aan de eisen van welstand.

Daarmee lijkt alles weer terug bij af te zijn. Concreet houdt dat in dat alleen de locatie aan de Harry Banninkstraat in beeld is in dit zoekgebied. Het college heeft eerder al tot onvrede van bewoners laten weten dat hier een veertig meter hoge zendmast mag komen.  

Lees ook