Ga naar Content
Haarlem

Bloemendaal hield de hand op voor een nieuw hek bij de Zeeweg, maar die bleef leeg

28 november 2023, 12.30 uur
Door: Paul Tromp · Foto: Laurens Bosch

De gemeente Bloemendaal trok onlangs 1,1 miljoen euro uit de begroting terug. Het geld was bestemd voor een nieuw hek langs de Zeeweg, zodat herten niet meer de weg op kunnen rennen. De gemeente wilde het hek niet alleen betalen en hoopte op financiële steun van andere betrokken instanties. Tevergeefs, zo bleek al snel. Wie wilden dan niet meebetalen en waarom niet? En komt er überhaupt nog een nieuw hek de komende jaren? 

Zandvoorter Willem van der Sloot, ook wel 'de hertenfluisteraar' genoemd, is de grote gangmaker achter het plan voor een nieuw hekwerk langs de Zeeweg. Hij probeert iedereen al jaren te overtuigen op korte termijn een nieuw hek te plaatsen. Of minimaal het oude hekwerk te repareren. Liever vandaag dan morgen.

"Dit zijn de maanden dat de herten de weg oprennen. Het afschotseizoen in het duingebied is begonnen", aldus Willem. Hij heeft de interim-burgemeester van Bloemendaal, Ankie Broekers-Knol, maar weer eens gemaild. Het grootste deel van het hek langs de Zeeweg is van die gemeente. 

Willem van der Sloot en hert Blankebil - Foto: Gerard Boukes

Er waren de afgelopen jaren meerdere botsingen tussen herten en auto's. Tussen 2014 en 2021 in totaal 201. Willem vreest dat het een keer écht misgaat, als niemand snel ingrijpt.

En toen kwam Bloemendaal ineens met een ambitieus plan: een nieuw hek zou er dan op zijn vroegst in 2025 kunnen staan. Maar dan moesten de andere 'grote spelers' in het gebied, zoals PWN, Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente Zandvoort wel bijdragen aan de totale kosten van 1,1 miljoen euro.

Niemand betaalt mee aan het hek

Willem, die altijd met zijn plan van het kastje naar de muur werd gestuurd, was uiteraard blij met het 'hekkenplan' van Bloemendaal, ook al zou het nog enkele jaren duren. Het was tenminste iets. En ook hij hoopte op de financiële steun van de andere partijen.

Maar helaas voor de hertenfluisteraar: het hek komt er niet. Althans, niet op korte termijn. Bloemendaal blijkt het toch allemaal zelf te moeten betalen en ziet er dus vanaf. De andere partijen doen om uiteenlopende redenen niet mee.

Tekst loopt door na de foto.

Aangereden hert op de Zeeweg - Foto: Laurens Bosch

Staatsbosbeheer: 'Geen geld voor nieuw hek' 

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer schrijft het volgende: "De toenmalige burgemeester (Elbert Roest, red.) heeft ons één keer uitgenodigd om te vragen of we mee wilden betalen aan het hek. We lieten toen meteen weten hier geen geld voor te hebben."

Hij geeft aan dat de organisatie subsidie krijgt voor natuurbeheer en dat een hek daar niet onder valt. "Een hek is ook niet de oplossing van het probleem, beheer van de populatie (afschot, red.) is een betere manier; daar werken we met de collega-terreinbeheerders hard aan."

PWN: 'Hek niet onze taak'

Ook PWN ziet geen reden om een nieuw hek te financieren. "Het is een raadsbesluit van de gemeente Bloemendaal om een hek te willen plaatsen. PWN heeft geen betrokkenheid bij beslissingen die door de gemeenteraad van Bloemendaal worden genomen, ook niet over de financiering van dergelijke besluiten", laat een woordvoerder weten. 

Hij benadrukt dat het hek ook deels eigendom is van de gemeente Bloemendaal en van enkele particulieren. "PWN is gebiedsbeheerder en heeft niet de taak om (hoge) hekwerken te financieren."

PWN werkt nu met verschillende partijen, waaronder de provincie Noord-Holland (eigenaar van de Zeeweg, red.), samen aan een veel groter plan om de Zeeweg na 2028 een stuk veiliger te maken. "Aspecten die de provincie daarin meeneemt zijn onder andere verkeersveiligheid, doorstroming, draagvlak, natuur, stikstof, klimaatadaptatie en duurzaamheid."

Tekst loopt door na de foto.

De Zeeweg - Foto: Boudewijn Bach

Provincie: 'Plan Bloemendaal niet concreet genoeg'

Over het hekwerkplan van de gemeente Bloemendaal schrijft een woordvoerder van de provincie dat ze 'een concreter voorstel nodig hadden om bestuurlijk een besluit te kunnen nemen over eventuele financiering.'

Ook verwijst naar ze naar het 'grotere plan' voor na 2028. "We zijn begin dit jaar begonnen met de trajectstudie om de verkeersveiligheid op de Zeeweg te verbeteren. In die studie kijken we naar zaken als de weginrichting, snelheid en de fietspaden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het voorkomen van aanrijdingen met wild zijn ook een aandachtspunt binnen deze studie. De studie is momenteel in volle gang", aldus een woordvoerder.

"Er zijn dit jaar in het kader van deze studie diverse gesprekken geweest met betrokkenen waaronder PWN, Staatsbosbeheer, gemeente Bloemendaal en Zandvoort. In die gesprekken zijn allerlei suggesties, ideeën en maatregelen besproken voor een veiligere weg, waaronder het voorkomen van aanrijdingen met herten. Oplossingsrichtingen die genoemd worden, zijn inderdaad het verhogen van de hekken of bijvoorbeeld rasters verder in het duingebied."

Lees ook

Bloemendaal: 'Vanaf eerste overleg geen financiële hulp"

De gemeente Bloemendaal geeft aan dat er één 'informatieve inventarisatieronde' is geweest over een nieuw hekwerk, georganiseerd door toenmalig burgemeester Roest. Daar deed geen enkele partij een financiële toezegging, op Zandvoort na. Die gemeente bleek 'informeel' bereid om 20.000 euro mee te betalen aan het vooronderzoek dat 100.000 euro kost. 

Omdat Bloemendaal ook geen enkele financiering van de andere partijen op korte termijn verwacht, komt er vanuit de gemeente voorlopig ook geen nieuw initiatief om nog voor 2028 een nieuw hek te bouwen.

Wat betreft het herstellen van het huidige hekwerk schrijft een woordvoerder: "De hekwerken die in beheer zijn van de gemeente worden onderhouden door de gemeente. Hekwerken waarvan het onderhoud is overgedragen aan een andere partij (PWN en Staatbosbeheer), worden door die andere partij onderhouden."   

Zandvoort: 'Opnieuw praten met Bloemendaal'

Zandvoort heeft dus 20.000 euro 'toegezegd'. De gemeente verwijst ook naar de trajectstudie van de provincie. En stelt ook dat er nog steeds regelmatig contact is met Bloemendaal over de veiligheid op de Zeeweg. Zandvoort heeft ook baat bij een veilige Zeeweg, omdat veel dorpelingen en kustbezoekers over de weg rijden. 

Opvallend is dat de gemeente niet bekend was met het feit dat de andere partijen niet mee willen betalen aan het Bloemendaalse hekwerkplan. Wethouder Lars Carree wil daar nog wel even verder over praten.

"Gemeente Zandvoort zal met de betrokken partijen rond de Zeeweg, met name Bloemendaal en de provincie, contact zoeken om maatregelen te nemen, zodat de aanrijdingen met herten worden voorkomen. Binnenkort heeft wethouder Carree ook een overleg hierover met de burgemeester van Bloemendaal", vertelt de woordvoerder. 

Willem van der Sloot liet in 2022 zien wat er aan het huidige hek mankeert. Tekst loopt door na de video.

Willem laat het vervallen hekwerk zien in november 2022 - NH Nieuws

Al snel was dus duidelijk dat Bloemendaal geen financiële steun zou krijgen voor een 'snelle' bouw van een nieuw hekwerk. Op die bescheiden bijdrage van Zandvoort na dan. De provincie wilde een concreter plan van Bloemendaal en gaf de eigen 'trajectstudie' voorrang. Mogelijk blijkt daaruit dat een nieuw hek toch één van de gewenste oplossingen is. 

'Belofte van de burgemeester'

Van der Sloot baalt van de hele situatie. Dat er relatief weinig steun is voor en amper overleg is geweest over het Bloemendaalse plan, dat toch ook een beetje 'zijn' plan is. "Belachelijk hoe dat dan allemaal is gegaan. De natuurbeheerders willen gewoon doorgaan met het afschot, maar dat helpt helemaal niet."

"Het vreemde is dat burgemeester Elbert Roest mij zelfs op zijn afscheidsreceptie heeft verteld dat 'mijn' nieuwe hoge hekwerk er toch écht gaat komen. Ik ben naar buiten gelopen en heb staan janken van blijdschap", moppert Willem.

Tekst loopt door na de foto.

Hert aangereden op de Zeeweg - Foto: HFV

'2028 te laat'

De Zeeweg wordt na 2028 waarschijnlijk wel veiliger door diverse maatregelen. Heel misschien komt er dan ook een nieuw hekwerk, maar daar heeft de hertenfluisteraar nu even geen boodschap aan. "Het moet er veel eerder komen. Het afschotseizoen is begonnen en dan springen de herten de Zeeweg op. Het is wachten op de eerste ongelukken."

"De universiteit van Wageningen heeft ook onderzoek gedaan bij de Zeeweg en ziet het plaatsen van een nieuw en hoger hekwerk als een belangrijke veiligheidsmaatregel", aldus Willem. Dat is inderdaad één van de conclusies van dat onderzoek. Overigens zijn er de afgelopen weken geen aanrijdingen met herten geweest.  

De Zandvoortse hertenfluisteraar zet zijn strijd voort. Hij heeft inmiddels een antwoord van burgemeester Broekers-Knol van Bloemendaal ontvangen: "We hebben binnenkort een gesprek."

Willem ging vanmorgen nog even kijken bij het hek en concludeert dat niet alleen de herten de Zeeweg op kunnen lopen:

Willem bij het hek langs de Zeeweg - NH Nieuws

Lees ook

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]