Ga naar Content

Circulaire flexwoningen in Andijk komen er, ondanks spuitzone broccoliteler

Het veelbesproken bouwplan om tientallen flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk te plaatsen, is goedgekeurd. Na zorgvuldig onderzoek ziet de gemeente Medemblik geen beren op de weg en wordt de vergunning alsnog verleend. De woningen mogen er tien jaar blijven staan.

Beoogde locatie voor flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk - Foto: NH/Chantal Bos

Woningcorporatie Het Grootslag diende in mei een vergunningsaanvraag in om op korte termijn woningzoekenden uit de regio te kunnen huisvesten. De door Clean2Anywhere gebouwde flexwoningen moeten een bijdrage leveren aan het woningtekort in de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om spoedzoekers, jongeren en mensen die gescheiden zijn. 

En daarmee lijkt er eindelijk een plek te zijn gevonden voor de circulaire huisjes van initiatiefnemer Edwin ter Velde, die hij met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in een fabriek in Hoorn heeft laten bouwen.

Een haag als buffer

Toch is niet iedereen er even blij mee. Vanaf dag één is er veel te doen geweest over het bouwplan. Zowel vanuit de lokale politiek als de Dorpsraad oogst er kritiek op de gekozen locatie. Het perceel ligt binnen de spuitzone van een naastgelegen broccoliteler. Én omdat uit diverse studies blijkt dat er een verband is tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson, maken ze zich zorgen over de gezondheid van de toekomstige bewoners.

De gemeente Medemblik laat nu weten dat Het Grootslag ‘mitigerende maatregelen’ neemt. Zo wordt er een haag geplaatst die fungeert als een buffer tussen het agrarisch gebied en de flexwoningen. "Deze oplossing creëert naar de mening van de gemeente een acceptabele leefsituatie", aldus een woordvoerder.

Extra parkeerplaatsen

Ook omwonenden zijn verdeeld over de komst van flexwoningen. Nadat er tijdens een informatiebijeenkomst in maart de meningen werden opgehaald, werd het bouwplan versoberd. Opvallend genoeg hoeft het op het aantal flexwoningen weinig in te leveren. Er komen 28 flexwoningen op het terrein, waar er eerder 31 waren ingetekend. "Zodat er meer ruimte is voor de flexwoningen en het parkeren. Daarbij komen er fietsenbergingen tussen de woningen en wordt er een heg geplaatst die voor voldoende privacy zorgt." Ook is er voor gekozen om extra parkeerplaatsen voor de auto’s aan te leggen.

Lees ook