Ga naar Content

Plan voor flexwoningen Andijk niet in 'spuitvrije zone' broccoliteler, zorgen om gezondheid

Er zijn grote zorgen over de komst van flexwoningen aan de Kleingouw in Andijk. Omwonenden, de Dorpsraad en meerdere politieke partijen zijn bang dat de gezondheid van toekomstige bewoners gevaar loopt, omdat het perceel binnen de spuitzone van een naastgelegen broccoliteler ligt.

Plattegrond met mogelijke indeling flexwoningen Andijk - Foto: NH Nieuws / Chantal Bos

Bij het afgeven van een omgevingsvergunning voor een bouwplan, zoals de flexwoningen aan de Kleingouw, is de vuistregel dat er minimaal 50 meter zit tussen de agrariër die bestrijdingsmiddelen gebruikt en woningen of verblijfslocaties, ook wel een spuitvrije zone genoemd. Dit moet er voor zorgen dat gezondheidsrisico's tot een minimum worden beperkt, omdat uit meerdere studies blijkt dat er een verband is tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson. 

Een wettelijke regel omtrent een spuitvrije zone is er vanuit het Rijk nog niet. Er wordt op basis van jurisprudentie getoetst. Gemeenten kunnen er vanaf wijken, na een locatie-specifiek onderzoek waaruit blijkt dat er redenen zijn om de spuitvrije zone van 50 meter niet te hanteren.  

De spuitvrije zone wordt in het geval van de Kleingouw lang niet gehaald. De afstand van het land van de broccoliteler tot aan de stoep langs de doorgaande weg is net 50 meter. Daarbinnen valt dus het plan voor de flexwoningen van woningcorporatie Het Grootslag. 

Protest

Meerdere politieke partijen in Medemblik vinden het niet gewenst dat deze flexwoningen aan de Kleingouw worden geplaatst. Ze maken zich zorgen om de gezondheidsrisico's van de toekomstige bewoners. Hart voor Medemblik, CU en VVD hebben in juli nog een motie ingediend om het bouwplan te stoppen. "Gezondheid is heel belangrijk en daar hebben wij een verantwoordelijkheid voor. Er zijn genoeg andere plekken in de gemeente waar gebouwd kan worden", aldus Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik. 

Foto: NH Nieuws

Ook de Dorpsraad en omwonenden zijn fel tegen. "Het kan niet zo zijn dat we evengoed gaan bouwen en de tuinder zijn werk doet. Of je moet de tuinder op een of andere manier uitschakelen, maar lijkt me niet de juiste gang van zaken", aldus voorzitter van de Dorpsraad, Gerrit van Keulen. En een omwonende: "Voor ons als omwonenden is het ongelooflijk dat de gemeente, met de huidige kennis, ook maar enig risico wil nemen met betrekking tot de volksgezondheid van haar inwoners. Het door de gemeente en woonstichting Het Grootslag blijven zoeken naar een juridische escape en het weigeren te kijken naar een alternatieve locatie is op zijn minst gezegd zeer bedenkelijk.”

De motie in juli haalde uiteindelijk geen meerderheid. Onder andere GroenLinks stemde tegen. "Het is niet zo zwart-wit", zegt Bart Huisman. "Ja, ik ben tegen het bouwen in een spuitzone. Maar we kunnen ook kijken naar oplossingen, zoals een stuk grond kopen van de agrariër of het plaatsen van beplanting. En daarnaast ligt het probleem voor ons ook dieper: het land zou niet meer met deze middelen moeten worden bespoten."

Lees ook

Als het om de Kleingouw gaat, dan zit een stuk grond van de agrariër kopen om zo een spuitvrije zone te creëren er niet in. De broccoliteler bevestigt dat het hem is gevraagd door woningcorporatie Het Grootslag, maar dat dat stuk land hem veel te kostbaar is. 

Volgens advocaat Caren Schipperus van Alex Advocaten, gespecialiseerd in omgevingsrecht en milieurecht, staat de vuistregel van 50 meter stevig vast in de jurisprudentie. Schipperus zegt dat afwijken volgens de rechter wel mogelijk is, maar dat zelden men er in slaagt om deze afwijking goed te motiveren. "Er is geen onderzoeksmodel hoe je de afstandsmaat kleiner kan maken. Daarvoor moet je precies weten wat iemand spuit, hoeveel en hoe vaak iemand spuit en of het dicht op de groente wordt gespoten."

Hoe nu verder? 

Ondanks dat meerdere politieke partijen, omwonenden en de Dorpsraad er niks in zien, wordt het plan niet zomaar opgegeven. Woningcorporatie Het Grootslag is nu bezig met een locatie-specifiek onderzoek om te kijken wat er wel mogelijk is binnen de spuitzone aan de Kleingouw. Kröger, eigenaar van Het Grootslag, baalt van hoe het nu loopt. "Er is een enorme vraag naar woningen, van gescheiden ouders, jongeren, dak- en thuislozen en statushouders. Zij verdienen ook onderdak."

In overleg met de gemeente, wordt eerst dit onderzoek afgewacht voordat er überhaupt een beoordeling en een omgevingsvergunning gegeven kan worden.  "Als deze beoordeling heeft plaatsgevonden worden de initiatiefnemer, de omwonenden en de raad daarover geïnformeerd."

Lees ook