Start van hoofdcontent

Castricum

nl

Castricumse tennisbanen maken plaats voor 96 woningen voor statushouders en jongeren

15 november 2023, 13.52 uur · Aangepast 15 november 2023, 15.54 uur · Door Anne Klijnstra

Voor de bouw van bijna 100 tijdelijke woningen heeft het gemeentebestuur zijn oog laten vallen op de oude tennisbanen op sportpark Berg en Dal. De huizen zijn voor jongeren, spoedzoekers en een derde is voor statushouders. Of Yasin en zijn gezin ook hier terecht komen is nog niet duidelijk.

Tennisbanen Berg en Dal, met links de Provincialeweg N203 - Foto: Google Maps

Voor het plan voor de 96 tijdelijke woningen trekt de gemeente op met Kennemer Wonen die de huizen gaat bouwen en beheren. "We hopen hiermee snel iets te kunnen doen aan de enorme woningnood", licht woonwethouder Paul Slettenhaar toe.

Picassolaan

De woningen zullen maximaal tien jaar op vijf ongebruikte tennisbanen op het sportpark blijven staan, en worden daarna vervangen door permanente bouw. Twee derde is bestemd voor jongeren tot 23 jaar en inwoners die met spoed een huis zoeken. De rest wordt gereserveerd voor mensen met een verblijfsstatus.

Of de 102 Castricumse statushouders die nu nog in Alkmaar wonen straks op Berg en Dal een plekje zullen krijgen, daarover kan de wethouder niets zeggen. "Wie er straks kunnen wonen is een heel proces; we zullen daar een puzzeltje van moeten maken."

Castricum heeft deze groep statushouders nu aan de Alkmaarse Picassolaan ondergebracht, bij gebrek aan ruimte in de eigen gemeente. Yasin en zijn gezin maken zich grote zorgen waar zij heen moeten, als dat gebouw komend jaar wordt gesloopt.

Tekst gaat verder onder de tekening.

Situatietekening tijdelijke woningen op locatie Berg en Dal - Foto: Kennemer Wonen

Wel is duidelijk dat de woningen in Berg en Dal anders zullen zijn dan de bestaande tijdelijke flexwoningen aan de Puikman in Castricum. Die tweedehands containers, die door Flexwonen NH worden beheerd, vertonen veel gebreken en zitten vol schimmel.

Geen containers

"De woningen die we met Kennemer Wonen willen neerzetten zijn van een heel andere kwaliteit: een nieuwe generatie flexwoningen en geen containers", stelt wethouder Slettenhaar. "Het zijn woningen waar ook kleine gezinnen in passen."

Volgens Kennemer Wonen gaat het om studio's en twee- en driekamerwoningen, variërend tussen de 18 en 48 vierkante meter. "We hebben een vergelijkbaar project neergezet aan de Benesserlaan in Uitgeest", aldus een woordvoerder van de woningcorporatie. De eersten van dit soort woningen zouden halverwege volgend jaar in Castricum kunnen worden geplaatst.

Snel realiseren

"Hoe snel ze er staan hangt af van wanneer de nuts-voorzieningen kunnen worden aangelegd. Maar ook van het krijgen van de nodige vergunningen en de financiële steun van het Rijk." De wethouder richt zijn pijlen liever op het tweede kwartaal van 2024. "Wat ons betreft, lukt het zo snel mogelijk."

Maar zo ver is het nog niet. Het voorstel moet volgende week nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Omwonenden van het sportpark zijn per brief geïnformeerd en vanavond uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Foto: Kennemer Wonen

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]