Ga naar Content

Hilversumse bewonersclubs blijven strijden voor harde afspraken toekomstplaatje: "Neem verantwoordelijkheid"

Na herhaaldelijke tegenvallende pogingen blijven de Hilversumse verenigde bewonersclubs strijdbaar als het gaat om het laten vastleggen van hun duidelijke wensen voor de toekomst van Hilversum. Komende week doet HOP2040, de koepel van ondertussen veertig Hilversumse bewonersclubs, een volgende oproep aan de lokale politiek. "Neem verantwoordelijkheid naar de kiezer", tekenen de gezamenlijke buurtclubs op. 

Foto: Vranz van Maaren

Wat de bewonersorganisaties willen voor het Hilversum van 2040 is niet ingewikkeld: geen hoogbouw, behoud van het dorpse karakter, veel groen en slechts een lichte stijging van het aantal inwoners. Dat zijn de heldere voorwaarden van het ophalen van wensen en ideeën; een proces dat vorig jaar plaatsvond.

Inmiddels is er bijna een jaar verstreken, maar wil de politiek hier geen harde afspraken over vastleggen in dit toekomstplaatje van de gemeente, dat officieel de Omgevingsvisie 2040 heet. Vooralsnog willen de partijen geen toetsbare normen en kaders vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke regels voor hoogbouw: wat hogere gebouwen in het centrum en naar de randen van de gemeente toe vlakt die hoogte af. 

Duidelijke uitkomsten

Tot aan december vorig jaar lagen de politiek en HOP2040, en overigens ook andere partijen in Hilversum, met elkaar op één lijn. Na een moeizaam proces, waarin eerst het plan voor 10.000 nieuwe woningen van tafel moest, trokken beide kampen juist goed met elkaar op. De raad en de vertegenwoordigers van de buurtverenigingen stippelden samen het zogeheten participatieproces uit, gaven daar gezamenlijk vorm aan en waren beide heel tevreden over de duidelijke uitkomsten.

"Er ligt een duidelijke opbrengst. Wij dachten dan ook dat het een makkie zou worden voor de raad, maar het college voert de opdracht onvoldoende uit"

Nancy Koster namens HOP2040

Namens HOP2040 laat Nancy Koster weten dat er qua uitkomst van dat proces ook weinig licht tussen de deur zit. De samenleving in zijn geheel is eensluidend en wil in basis de vier hierboven genoemde speerpunten. "Er ligt een duidelijke opbrengst. Wij dachten: 'Dat is een makkie voor de raad'. Maar het college geeft onvoldoende gehoor aan de opdracht", meldt de Hilversumse.

Lijvig 

Toen het college vorig jaar december bij monde van wethouder Karin Walters de lijvige visie van zo'n zeshonderd pagina's presenteerde viel menig kaak in Hilversum open. De wensen van de Hilversummers kwamen er amper in terug. Daar kwam nog eens bij dat in het stuk duidelijke en concrete normen en kaders, die zouden moeten gelden voor heel Hilversum, ontbraken.

Vervolgens richtte HOP2040 zich op de gemeenteraad, maar zo'n negen maanden verder heeft de politiek het college niet teruggefloten en nog niets vastgesteld. Volgens Koster durft de raad geen keuzes te maken en schuift zij de beslissing telkens voor zich uit. 

Lees ook

Deze hele gang van zaken vinden ze bij de verenigde bewonersclubs onwerkelijk en bizar. De raad en de verzamelde buurtclubs zijn samen met elkaar opgetrokken en waren beide tevreden over het opgestarte en verlopen participatieproces én de resultaten. Door zo op te trekken met HOP2040 was de boodschap van de politiek dat ze dit belangrijk vonden en serieus namen. Maar bij het vastleggen van de spelregels geeft de politiek dit signaal niet meer af. 

Mooie woorden, geen visie

"Een visie betekent dat je daar toetsbare normen neerzet. Nu zijn het vooral mooie woorden, maar dit is geen visie", verduidelijkt Koster. Zij noemt het vooral een carte blanche voor het college. Het document is in de ogen van HOP2040 vooral toegeschreven naar de projecten die al lopen, maar het is geen strakke koers naar het Hilversum van over zeventien jaar. 

"Deze visie moet je integraal vaststellen", is het vervolg van de Hilversumse. "Het moet samenhangen met elkaar. Het moet een richting geven waar iedereen zich aan houdt en als je daarvan af wil wijken dan ga je als college terug naar de raad en samenleving. Dat kan altijd. Daar is over te praten. Maar zo'n gesprek kun je niet kaderloos ingaan."

De strijd is nog niet gestreden. Er is toch weer kansje voor ons om te bereiken wat bereikt moet worden. Die kans laat je niet liggen"

Opnieuw Koster

Nu komt er weer een moment om aan de politieke kooi te rammelen en te wijzen op de verantwoordelijkheid die de raad heeft naar de kiezer door de opbrengsten te borgen in beleid met concrete normen en kaders. "De strijd is nog niet gestreden. Er is toch weer een kansje voor ons om te bereiken wat er bereikt moet worden. Dan laat je die kans niet liggen", legt Koster uit. 

Nadat de raad in juli de conceptversie van de visie doorschoof omdat er onvrede is over hoe het college de normen heeft opgesteld, is er volgende week donderdag een zogenoemde beeldvormende sessie, waarin de Omgevingsvisie 2040 aan de orde komt. Dit is een openbare bijeenkomst met een informeel karakter.

Groennormfilmpje

Hoewel de Hilversummers 'geen idee' hebben wat de inhoud is van de beeldvormende sessie zijn ze wel weer bezig met reuring maken, zoals Koster zegt. Dat is bellen en mailen met partijen, maandag verzorgt de club zelf een sessie over hoogbouw, er is al een groennormfilmpje gemaakt en zo doen ze nog veel meer.

Er is nog veel werk in korte tijd te verrichten, verwachten de bewonersorganisaties. De verwachting is dat de raad de Omgevingsvisie in januari dan echt gaat aftikken. "Dan moet er nog wel veel water door de Rijn, omdat die concrete normen en kaders er nog niet zijn. Dat vraagt aandacht en tijd om dat voor elkaar te krijgen, dan wordt januari krap aan, denken wij", besluit Koster.

Lees ook