Ga naar Content

Afzwakken krimp Schiphol 'resultaat van inspraakronde', ministerie bekijkt nachtsluiting

Het afzwakken van Schiphols krimpbesluit tot een maximum van 452.000 in plaats van 440.000 vliegbewegingen per jaar, is het resultaat van de beoordeling van de reacties die belanghebbenden konden geven op de plannen van het ministerie. In de inspraakronde konden maatschappijen en omwonenden hun mening geven over de krimp, maar ook ideeën aandragen om Schiphol minder drastisch te laten krimpen.  

Een Boeing 777 van KLM taxiet langs het onderhoud op de Zwanenburgbaan van Schiphol - Foto: NH Nieuws / Doron Sajet

Dat schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een persbericht. Daarin licht het de plannen toe waarmee overlast voor omwonenden van Schiphol moet worden beperkt zonder het belang van Schiphol voor de internationale luchtvaart tekort te doen. Demissionair minister Harbers heeft de plannen vandaag naar Brussel gestuurd, zodat de Europese Commissie kan toetsen of alle procedures correct zijn verlopen. 

Aanvankelijk wilde Harbers het aantal vliegbewegingen op Schiphol beperken tot 440.000 per jaar. Al snel bleek hij dat niet op eigen houtje te mogen besluiten, vooral vanwege de verregaande impact voor luchtvaartmaatschappijen, waarvan er op Schiphol ruim honderd actief zijn. 

Lees ook

Om het aantal vluchten inderdaad van het huidige maximum van 500.000 terug te dringen naar 440.000 moest ook Brussel akkoord gaan, iets wat verplicht is als het aantal vliegbewegingen op een Europees vliegveld met meer dan 50.000 wordt teruggeschroefd. 

Bovendien moeten dan ook betrokkenen, waaronder luchtvaartmaatschappijen en omwonenden, de kans krijgen om hun mening te laten horen. Zo'n tweehonderd belanghebbenden grepen die kans, en opperden onder meer suggesties waarmee de luchthaven niet zou hoeven te krimpen.  

Lees ook

Hoewel Harbers alsnog naar de beperking van 440.000 vluchten wilde, wilde hij wel graag eerder resultaat boeken. Daarop koos hij - gesteund door Schiphol - voor een geitenpaadje. Om het aantal vliegbewegingen - bij wijze van tussenstap - eerst te reduceren tot 460.000, had hij geen toestemming van Brussel nodig. In juli oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep dat hij dat plan kon door doorzetten.

Vermindering van het aantal vluchten tot 460.000 zou in maart een feit moeten zijn, terwijl het demissionaire kabinet nu voor eind volgend jaar mikt op een verdere afname naar 452.500 vluchten per jaar. "We gaan verder met de balanced approach", aldus woordvoerder Sarah van Amerongen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Advies uit Brussel

Volgens haar heeft de Europese Commissie ook bij het reduceren van het aantal vluchten tot 452.500 per jaar een vinger in de pap. "Ze geven een advies, en als dat advies niet negatief is, gaan we ermee door." Het advies 'is niet per se bindend', benadrukt ze. "Maar als het advies negatief is op de procedure, kunnen we er achteraf wel last mee krijgen."

Ook wil het ministerie dat het gebruik van de meest overlastgevende start- en landingsbanen verder wordt teruggedrongen, net als een verdere reductie van het aantal nachtvluchten. Nu zijn dat er nog 32.000 per jaar, en dat zouden er vanaf eind volgend jaar maximaal 28.700 mogen zijn. Bovendien worden er strengere eisen gesteld aan vliegtuigen die 's nachts mogen opstijgen en landen, om zo omwonenden een betere nachtrust te gunnen.

Om geluidsoverlast uiteindelijk met 20 procent te reduceren, zijn nog meer maatregelen nodig. Hoewel in de inspraakronde ook een gedeeltelijke nachtsluiting werd geopperd, kan dat besluit juridisch niet binnen de huidige procedure worden genomen. Wel zegt het ministerie toe wat de gevolgen zouden zijn van een gedeeltelijke nachtsluiting, een idee dat Schiphol zelf eerdere opperde, maar daarover zal het volgende kabinet een knoop moeten doorhakken. 

KLM en Delta

Als grootste maatschappij op Schiphol laat KLM in een persbericht weten teleurgesteld te zijn in het voornemen van het kabinet. Volgens de maatschappij is 'de krimp onnodig'. Niet het aantal vluchten, maar de geluidsbelasting van de vliegtuigen zou centraal moeten staan, stelt de maatschappij die zelf de afgelopen tijd fors investeerde in een schonere en stillere vloot. 

Lees ook

Ook Delta Airlines, de grootste buitenlandse speler op Schiphol, beklaagt zich over het voornemen van het kabinet. Volgens de maatschappij verzwakt de minister met zijn besluit een van de belangrijkste internationale knooppunten. Dat is niet nodig, meent de maatschappij bovendien, omdat ook zij de afgelopen jaren miljarden hebben geïnvestereerd in een stillere en schonere vloot. 

Eerder schreef NH al dat krimp zou kunnen betekenen dat Delta Airlines Schiphol inwisselt voor Parijs, wat ook slecht nieuws zou zijn voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met de maatschappij.  

Lees ook

Hoewel KLM en Delta fors hebben geïnvesteerd in stillere vliegtuigen, verwacht het ministerie niet dat er in 2024 al zoveel stille vliegtuigen rondvliegen dat daarmee krimp onnodig is.

Balanced approach

Tijdens de presentatie van Schiphols halfjaarcijfers, vorige week vrijdag, stelde directeur Ruud Sondag te hopen dat het kabinet ondanks haar demissionaire status, de 'balanced approach' zou voortzetten. "Daar hebben omwonenden recht op", zei hij. De luchthaven reageert verheugd op het vandaag genomen besluit. 

Reactie Schiphol

"Wij vinden het goed dat het kabinet de experimenteerregeling en balanced approach een stap verder brengt. Dat geeft meer zekerheid en duidelijkheid voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol", aldus woordvoerder Willemeike Koster vandaag.

"Wij staan volledig achter het uitgangspunt om de hinder voor omwonenden te verminderen. Daar hebben we ook fundamentele voorstellen voor gedaan, die in ons 8-puntenplan staan. Onderdelen daarvan zijn een nachtsluiting, het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en het weren van privévliegtuigen. Wij hadden verwacht deze maatregelen terug te zien in de notificatie. Tegelijkertijd merken we op dat het kabinet en politieke partijen het voorstel van Schiphol voor de nachtsluiting nu ook serieus op de agenda hebben staan. Dat is goed nieuws voor de nachtrust van omwonenden."

"Verder blijven we wel pleiten voor een echt vernieuwende aanpak. Wij zijn voorstander van een nieuw stelsel met duidelijke geluids- en milieugrenzen, waarbij de luchtvaart bewezen schoner en stiller moet worden. Dat biedt perspectief voor omwonenden en de luchtvaartsector. Zelf blijven we ook doorgaan met de uitvoering van ons 8-puntenplan."

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]