Ga naar Content

Eemnes gunt aanleg snelle busbaan aan aannemer waar buurman Huizen mee in de clinch ligt

Langer dan verwacht, maar dit najaar gaat komt de snelle HOV-bus ook naar Eemnes. Opvallend is dat de gemeente BAM Infra de halte voor de snelle bus en de uitbreiding van de afslag van de A27 laat aanleggen. Die aannemer was ook in Huizen bezig met het realiseren van de infrastructuur voor de bus, maar dat ligt inmiddels al maanden stil vanwege een conflict over geld. 

Volgend jaar al moet er een nieuwe A27-afslag zijn. - Foto: NH Nieuws

"Toen ik BAM hoorde, moest ik ook aan Huizen denken", geeft wethouder Theo Reijn aan. Bij de buren liggen de werkzaamheden sinds eind mei stil. De aannemer heeft aangegeven dat de aanleg van het tracé veel duurder uitvalt dan is begroot en de gemeente vindt dat het voor de afgesproken prijs moet gebeuren. Een oplossing is nog niet gevonden.

Aan de andere kant is BAM ook verantwoordelijk voor de realisatie van de Alexiatunnel, dat onderdeel is van het HOV-traject in Hilversum. Deze onderdoorgang wordt gezien als een succes en een aanwinst, ook al betekende dat een bouwput van 2,5 jaar.

Daarnaast is daar volgens Reijn ook sprake geweest van kostenoverschrijdingen. Die hebben in tegenstelling tot Huizen niet geleid tot het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden. 

Lees ook

Maar de Eemnesser bestuurder legt uit dat de aannemer met beste plan van aanpak is aangekomen. Volgens Reijn is het een minutieus plan dat bijna met militaristische precisie is opgesteld. De planning is strak. De klus begint in november en is in juni 2024 klaar. Dat komt mooi uit, want die nieuwe bus moet vanaf juli volgend jaar ook Eemnes aan kunnen doen. 

Daarnaast voldoet BAM goed aan de bereikbaarheids- en veiligheidseisen van Eemnes. Daar komt bij dat de keuze ook niet reuze was. Vier marktpartijen hebben interesse getoond in de klus, maar uiteindelijk hebben zich er maar twee daadwerkelijk ingeschreven.

Bereikbaarheid

De aanleg van de haltes, de P+R-plaatsen en daarbij het realiseren van een nieuwe afslag op de snelweg heeft grote impact voor het verkeer en de omgeving. De afslag er meer dan een half jaar uitgooien, is geen optie. Eemnes en Laren moeten immers zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Om het verkeer niet eindeloos om te laten rijden via bijvoorbeeld de Wakkerendijk of de Laarderweg komt er een tijdelijke rotonde bij de af- en toerit van de A27 op de Zuidersingel. Daarnaast legt de aannemer aparte bouwwegen aan, zodat het verkeer zo goed en veilig mogelijk kan doorrijden.

Spaarpaal

Veiligheid heeft volgens Reijn veel aandacht gehad. Zo is er uitvoerig overleg geweest met de basisscholen, die in de buurt zitten van de Zuidersingel. Het moet goed zijn ingericht voor onder meer het vele fietsverkeer. Op de Verlegde Laarderweg, die ook aangepast wordt, komt een spaarpaal te staan. Als de automobilist zich netjes aan de snelheid houdt, dan komt er een geldbedrag bij. Eerder stond er al eens een spaarpaal op de Laarderweg. Dat leverde toen een dikke 900 euro op voor het goede doel.

Lees ook

Al die bereikbaarheids- en veiligheidsmaatregelen inclusief de gestegen bouwkosten en -materialen zorgen er wel voor dat het prijskaartje beduidend hoger uitvalt dan eerder was bedacht. Er is 1,2 miljoen euro extra nodig.

Daarvoor moet het college terug naar de raad om dit krediet daadwerkelijk te krijgen. De wethouder verwacht dat dit wel goed moet komen, omdat volgens hem de opvatting van de raad is dat Eemnes 'verder moet met de HOV'.

OV-verbetering

Het betekent een flinke verbetering van het openbaar vervoer in de gemeente. Nu rijdt er één bus per uur, straks komt er zes keer per uur een snelle bus langs. Met dit extra geld en het strakke plan van aanpak meent Reijn een situatie zoals in Huizen te voorkomen.

De totale inschrijvingssom bedraagt net geen 7,2 miljoen euro. Daarmee was BAM Infra ook de goedkoopste van de inschrijvers. Daarvan is ruim 5,2 miljoen euro bedoeld voor de HOV en is net geen 2 miljoen euro voor de aansluiting op de A27.

Zodra de politiek het extra geld besc hikbaar stelt, kunnen de gemeente BAM de handtekeningen gaan zetten en gaat het HOV-project echt van start. De werkzaamheden hadden al moeten starten. Vorig juni gaf verkeersminister nog het startschot voor de aanleg van de HOV-haltes. Maar de aanwezigheid van vleermuizen en het stikstofdossier zorgden voor vertraging.