Ga naar Content

Van gedwongen uitkoop tot woningbouw: stevig debat over coalitieakkoord provincie

Het nieuwe provinciebestuur kan aan de slag met hun akkoord ‘Verbindend vooruit!’. In een debat erover drukte de oppositiepartijen op de gevoelige plekken, maar gaf de coalitie geen krimp. Ook de vier voorgedragen gedeputeerden zijn geïnstalleerd. Al ging dat in het geval van Jelle Beemsterboer (BBB) niet zonder slag of stoot

Foto: Foto: NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

"Er is zoveel water bij de wijn gedaan, dat er geen wijn meer overblijft", aldus Ines Kostić van de Partij voor de Dieren. Remine Alberts van de SP vulde aan: "Het is het resultaat van een potje kwartetten." En Sijmen Mülder van D66 zei over het coalitieakkoord: "Het is het lelijke product van mensen die er maar ternauwernood uit konden komen."

Een vooraf als kort aangekondigd debat duurde uiteindelijk enkele uren. En de jaarlijkse barbecue voor het zomerreces liet dus ook op zich wachten. In die uren richtte de oppositie op punten waarmee de coalitiepartijen in de onderhandelingen moesten slikken.

Uitkopen van boeren

JA21 wilde van BBB weten waarom onteigening van boerenbedrijven toch mogelijk is. Daarop reageerde fractievoorzitter Ingrid de Sain dat het niet mag als het alleen gaat om stikstofuitstoot, maar wel als er meer aan de hand is. Uitkoop zou dan noodzakelijk zijn om tot goede financiële compensatie te komen. Ook het CDA was kritisch op de stikstofaanpak.

GroenLinks werd door onder meer de Partij van de Dieren gehekeld omdat deadlines voor verduurzaming of verbetering van natuur worden uitgesteld. De VVD kreeg veel te verduren als het om wonen gaat. Volgens D66 wordt er ten onrechte gedaan alsof er veel meer mogelijk gaat worden, en is het vooral voortzetting van huidig beleid. "Na jaren van restrictief beleid kunnen we juist eindelijk weer ruimte bieden", reageerde VVD-fractievoorzitter Klaas-Jeroen Terwal vinnig richting oud-coalitiegenoot D66.

Wat betekent het coalitieakkoord voor Noord-Holland?

Wil je weten welke concrete punten op belangrijke onderwerpen terug te vinden zijn in het coalitieakkoord? Die hebben we voor je op een rijtje gezet en kan je hier teruglezen

Alleen de PvdA had een relatief rustige middag. De coalitiepartijen zelf zagen vooral positieve punten. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw. Het belangrijkste thema voor de Noord-Hollanders, zo bleek eerder uit onderzoek van Kieskompas en NH.

Woningbouw versnellen

Ze wordt het onder voorwaarden mogelijk om ook aan de randen van steden en dorpen te bouwen. Iets wat jarenlang onbespreekbaar was in de provincie. Ook extra ondersteuning voor gemeenten en subsidies zouden de woningnood moeten aanpakken. Dat moet leiden tot 184.000 nieuwe woningen tot 2030. “En vooral ook betaalbare woningen. Want er moet voor iedereen gebouwd worden”, aldus Gert-Jan Leerink van de PvdA.

Tekst gaat verder onder de foto's.

Ook de nieuwe gedeputeerden werden geïnstalleerd. Het aantal gaat van zes naar vier. Esther Rommel (VVD), Rosan Kocken (GroenLinks) en Jeroen Olthof (PvdA) waren in de vorige periode ook al gedeputeerde. Nieuwkomer is Jelle Beemsterboer. Zijn kandidaatstelling deed veel stof opwaaien, omdat hij tot voor kort nog prominent CDA-lid was. Zelf gaf Beemsterboer als reden aan zich niet meer thuis te voelen bij de Christendemocraten en meer ziet in het programma van de BBB. 

Benoeming Beemsterboer niet zonder slag of stoot

Over zijn benoeming was ook het meeste te doen. Sijmen Mülder begon over de vele media-uitingen van de toen nog wethouder van Schagen. Die noemde de provincie onder meer te bemoeizuchtig als het ging om woningbouw. Ook zou hij als wethouder provinciale regels hebben genegeerd. "Maar we geven hem het voordeel van de twijfel", aldus de D66-fractievoorzitter.

Ines Kostić van de Partij voor Dieren begon over de schijn van belangenverstrengeling. De vader van Jelle Beemsterboer zit namelijk voor de BBB in het Waterschapsbestuur van Hollands Noorderkwartier. "Daarom heeft hij ook niet de portefeuille water ook niet", aldus BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain.

Waar de andere met één of twee tegenstemmen werden verkozen, stemde uiteindelijk tien Statenleden tegen de benoeming van Jelle Beemsterboer. Welke dat zijn geweest is niet bekend. De stemming is namelijk geheim. Maar omdat er dus ook 41 voor-stemmen waren, werd hij alsnog benoemd.

Afscheid oud-gedeputeerden

Drie andere gedeputeerden namen vandaag afscheid. Edward Stigter (GroenLinks), Ilse Zaal (D66) en Cees Loggen (VVD). Die laatste was 16 jaar actief bij de provincie, waarvan acht jaar als gedeputeerde. 

Hoe hun toekomst eruit ziet, is nog onduidelijk. "Ik wil me in ieder geval blijven inzetten voor een groene economie en daarbij passende arbeidsmarkt. Als bestuurder, docent en/of jurist. En natuurlijk blijf ik politiek actief voor D66. Maar eerst even vakantie", aldus Ilse Zaal. 

Lees ook