Ga naar Content

Zo'n 120 zienswijzen binnengekomen op eerste versie toeristisch toekomstplan Texel

Tot afgelopen maandag konden er zienswijzen worden ingediend tegen de uitwerking van het toeristisch toekomstplan. Met dit bestemmingsplan hoopt Texel dat er een betere balans komt tussen de toeristen en de eilandbewoners. Maar er is ook veel kritiek op van alle kanten, en dat blijkt wel uit het aantal zienswijzen die zijn binnengekomen: zo'n 120.

Het aanbieden van bed & breakfast zal op Texel worden gecontroleerd - Foto: NH Nieuws

Alle zienswijzen zijn op de website van de Texelse gemeenteraad (geanonimiseerd) gepubliceerd. Ze komen van onder meer kampeerboeren, B&B's en Stichting Kernwaarden Texel. Kees Boon van de laatstgenoemde stichting is niet verrast dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend. "Wat wij hebben ingestuurd is een ondersteuning van het paraplubestemmingsplan en is aangevuld met enkele suggesties. Dit was een eerste versie van het toeristisch toekomstplan, maar wij gaan ervan uit dat er ook nog een tweede versie komt."

"We vinden het heel belangrijk dat er een goede beddentelling komt", vervolgt Boon. "Dat je alle bedden meetelt. Ook de plekken in de jachthaven en bij particulieren. Drukte is een emotioneel geladen begrip. Je moet eerder spreken van druk. En meer mensen zorgt voor meer druk op het eiland. Dus ook meer behoefte aan huisvesting, personeel en huisartsen."

Lees ook

De Texelse B&B's hebben zich verenigd en namens hen heeft Alpha Advocaten zienswijzen ingediend. "Zij hadden ons gevraagd om hen juridisch advies te geven en ook om te helpen met de zienswijzen in te dienen", zegt Vincent van der Velde van Alpha Advocaten. "We hebben er één namens de vereniging ingediend (daar zijn ruim 50 B&B's op Texel lid van) om ook het aantal leden erin op te nemen en 29 namens individuele B&B's."

De gemeente wil dat de verhuurders van drie kamers teruggaan naar twee kamers. In de losse zienswijzen zijn ook de individuele gevolgen van deze aanpassing van het bestemmingsplan opgenomen, zegt Van der Velde. En die zijn schrijnend: "Ze hebben bijvoorbeeld hun persoonlijke verhaal gedeeld over hoe ze zijn gekomen tot deze B&B en waarom ze hebben gekomen voor deze specifieke en kleinschalige vorm, en dan worden ze keihard geraakt."

Gevoel van drukte

"Het gaat om de beleving van drukte", zegt Van der Velde, "maar de gemeente heeft drukte niet goed gemeten of kunnen meten. Maar in hoeverre ontstaat het gevoel van drukte door de B&B's, die maar een kleine speler op de markt zijn?" Hij wijst eerder naar de grote parken en de dagjestoeristen. "Iedere boot van de TESO wordt groter. Hoe groot wordt de volgende boot?"

Van der Velde verwacht dat de kans groot is dat de verandering voor de sector logies met ontbijt wordt teruggedraaid. "In 2013 en 2015 was er eenzelfde situatie, en die verloor de gemeente toen bij de Raad van State. In juridische zin mag je een bestemmingsplan niet zomaar wijzigen. Daar moet een goede reden voor zijn. Maar wat ons betreft, is de onderbouwing onvoldoende." Als de gemeente niet luistert naar de bezwaren van de B&B's gaan ze ook nu in beroep bij de Raad van State. En Alpha Advocaten zal ze dan bijstaan.

Nu de inzagetermijn voorbij is, worden alle zienswijzen door de gemeente beoordeeld en van een conclusie voorzien. Alle zienswijzen, reacties en mogelijke aanpassingen op het paraplubestemmingsplan worden in een nota van zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de commissie en de raad voorgelegd.

Elke indiener mag inspreken in de raadscommissie. De verwachting is dat de nota van zienswijzen na de zomer aan de raad wordt voorgelegd. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de nota van zienswijzen en het paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel vast.

Lees ook

NH360 over toerisme op Texel

Heeft Texel de grens van het toerisme bereikt? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van NH. De verhalen komen vanuit alle kanten: 360 graden.

Van 28 februari tot en met 3 maart verplaatste NH een deel van de redactie naar Den Burg. Deze week waren we dagelijks te vinden in het Glazen Paleis, in het park de Wezentuin. 

Alle verhalen die vanaf Texel werden gemaakt, zijn te herkennen aan de NH 360º vormgeving boven de artikelen. Een bundeling van de verhalen is te vinden op nhnieuws.nl/360texel.