Ga naar Content

Hilversum moet groeien tegen woningnood: meer woningen, vooral voor eigen inwoners

Hilversum moet wat groeien om een antwoord te kunnen geven op de woningnood. De komende zeventien jaar moeten er meer kleinere en betaalbare woningen gebouwd worden. Hilversum wil vooral bouwen voor de eigen inwoners én voor specifieke doelgroepen, zoals zorg- en onderwijspersoneel. 

Foto: Vranz van Maaren

Jarenlang op de wachtlijst staan voor een betaalbare woning: het is een veelgehoorde klacht. Met de huidige krapte op de woningmarkt is de opmerking alleen nog maar vaker te horen. En als er huizen bijkomen dan zijn ze voor veel mensen al niet meer te betalen of woningen worden snel opgekocht door investeerders, die dan de jackpot vragen als zij ze weer op de markt brengen. Al heeft de Hilversumse raad wel een opkoopbescherming gevraagd, die er nog altijd niet is. 

Maar de problemen op de woningmarkt zijn niet typisch Hilversum. In heel Nederland gebeurt hetzelfde. Waar Hilversum wel mee kampt, is dat er nauwelijks ruimte is om uit te breiden. Het al decennia braakliggende circusterrein is de enige locatie waar eenvoudig woningen zijn toe te voegen. Daar ligt nu eindelijk een concreet voorstel voor met een tijdelijk woonconcept om zo snel mogelijk wat te doen aan de woningnood.

Lees ook

Verder moet Hilversum uitbreiden op bestaande locaties, wat in jargon inbreiden heet. Veel plannen staan in de steigers. Dan gaat het al om zo'n 5.000 woningen. Denk aan het stationsgebied, waar onder andere 425 nieuwe woningen komen of het Arenapark waar zo'n 800 nieuwe huizen staan ingetekend. In het toekomstplaatje van Hilversum komen er 6.000 nieuwe woningen bij. Dat zorgt ervoor dat Hilversum naar schatting over een kleine twee decennia 97.000 inwoners telt.

Mediapark

Voor die 1.000 extra sociale woningen die Hilversum denkt de gemeente bijvoorbeeld plek te vinden op het Mediapark. Daarnaast is het idee om beter gebruik te maken van bestaande stenen. Als voorbeeld daarvan noemt Walters het wonen boven winkels. Iets wat al heel lang geopperd wordt in Hilversum, maar wat heel moeizaam van de grond komt. Een ander voorbeeld is om grote woningen in tweeën te splitsen. Ouderen kunnen dat op de begane grond wonen en boven is dan plek voor starters. 

De nadruk komt in de komende jaren vooral te liggen op bouwen voor doelgroepen die nu nauwelijks kans hebben op de woningmarkt, zoals de starters, studenten, ouderen maar ook de middengroep, die in Hilversum ondervertegenwoordigd is. Iedereen moet een eerlijke kans hebben, was de uitleg van de wethouder. 

Daar heeft het college een aantal ideeën voor bedacht. Zo moeten de eigen inwoners, waaronder de jongeren, makkelijker aan een huis kunnen komen. Met een nieuwe wet op komst moet er inderdaad meer koopaanbod komen voor Hilversummers die al jarenlang hopeloos aan het zoeken zijn.

Nieuwe wet

Deze wet maakt het eveneens mogelijk om een hoeveelheid woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen. De leraar, de huishoudelijke hulp, de politieagent, de brandweerman of de zorgmedewerker moet op deze manier aan een huis kunnen komen in de gemeente waar zij ook werken. "Zeker bij een vergrijzende bevolking zijn deze groepen cruciaal voor het functioneren van Hilversum", is de argumentatie. 

Dichtbij het werk wonen, is meteen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Het spreekwoordelijke mes snijdt aan twee kanten. De stelling is immers dat zij dan niet meer met de auto naar hun werk hoeven. Dat scheelt dagelijks verkeer.

Lees ook

Voor het toevoegen van woningen en voorzieningen voor werknemers ziet Hilversum op drie plaatsen goede kansen. De gemeente wil die ruimte pakken voor specifieke doelgroepen grijpen op het Mediapark (media), het Arenapark (onderwijs) en de Monnikenberg (zorg). 

Kleiner wonen

Al met al is het de bedoeling om de doorstroming op de woningmarkt goed op te gang brengen. Zo moeten er echt geschikte woningen komen ouderen die nu nog in een grote woning zitten. Velen willen wel kleiner gaan wonen, maar in hun buurt is geen passende en vooral betaalbare woning te vinden, waardoor zij niet verhuizen. 

In de Hilversumse Meent, een van Hilversums meest vergrijsde wijken, is een studie gedaan naar realisatie van kleinere woningen. Uit die analyse blijkt dat er ruimte is voor zo'n honderd kleinere woningen. Als die woningen er komen, dan kunnen de ouderen verhuizen en komen de grote woningen vrij voor jonge gezinnen is de gedachte. 

Drukker

Met het uitbreiden van de woningvoorraad realiseert de gemeente zich dat het drukker wordt in Hilversum. En dat is een gegeven waar de inwoners niet om staan te trappelen. Zij hebben eerder laten weten dat een beperkte groei de wens is. Daarnaast geeft Hilversum de winstwaarschuwing dat met al deze maatregelen en voorstellen de woningnood straks niet voorbij is, maar dat er wel meer beweging komt.

Dit alles is overigens nog voer voor discussie. Voor de zomer van 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het toekomstbeeld. In de tussentijd vraagt de gemeente nog de mening van inwoners, ondernemers en bedrijven. Dat gaat begin volgend jaar van start. 

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]