Start van hoofdcontent

HILVERSUM

nl

Hilversum gaat rol van te aanwezige auto terugdringen: "Gaat wel wat veranderen"

15 december 2022, 17.05 uur · Door Ingmar Meijer

Nee, de auto gaat niet in de ban, maar Hilversum gaat wel meer ruimte maken voor wandelen, fietsen en groen. Met een hele set aan maatregelen, zoals uitbreiding van het betaald parkeren, hoopt de gemeente het autogebruik tussen nu en 2040 flink te verminderen in de mediastad. "We gaan betere alternatieven aanbieden voor de auto", zo klinkt uit het raadhuis.

De Diependaalselaan. - Archieffoto

Minder ruimte voor de in Hilversum nogal aanwezige auto is een ambitie die duidelijk is terug te vinden in het vandaag toegelichte toekomstbeeld van de gemeente, in jargon bekend als de Omgevingsvisie. In het Hilversum van 2040 rijden beduidend minder auto's, omdat inwoners en bezoekers bijvoorbeeld meer gebruik maken van elektrische deelfietsen en -scooters en elektrisch openbaar vervoer.

Tikkeltje minder

Dat betekent volgens wethouder Karin Walters absoluut niet dat Hilversum vanaf nu een anti-autobeleid gaat voeren. Het accent verschuift de komende jaren. Andere vormen van vervoer moeten meer in de schijnwerper komen te staan. Dat leidt tot een tikkeltje minder auto en juist meer plek in Hilversum voor wandelaars en fietsers en tegelijkertijd meer groen in de gemeente.

Vanuit de Hilversumse samenleving is die oproep van verandering ook gedaan. Een ontwikkeling die Walters 'opmerkelijk' noemt, maar waar in het toekomstbeeld van de gemeente duidelijk gehoor aan is gegeven. Zo is de intentie om bijvoorbeeld echt werk te maken van (snel)fietspaden en het aanbod aan deelvervoer in de openbare ruimte uit te breiden.

"Er gaat wel wat veranderen", zegt Walters over de mobiliteit in Hilversum. "We gaan betaald parkeren invoeren in de hele binnenring. Daardoor gaan bewoners toch denken: pak ik dat ritje met de auto of neem ik de fiets? En bezoekers zullen dan sneller overwegen om toch met openbaar vervoer te komen. Dit zijn onderdelen waardoor we die verschuiving kunnen realiseren", is een voorbeeld van een toekomstige maatregel. 

Dramatisch

"Autorijden wordt in Hilversum dramatisch genoemd", staat klip-en-klaar in een van de stukken waarin het college het beeld voor de toekomst van Hilversum verduidelijkt. Het lange wachten, het proberen te omzeilen van het eenrichtingsverkeer en het nodige omrijden zorgen voor ergernis bij automobilisten. Maar bewoners ervaren weer (geluids)overlast van de files voor de deur, waardoor zij eveneens meer uitstoot van schadelijke stoffen hebben. Met minder auto's en meer duurzamer verkeer komt gelijk een oplossing voor het milieu en een betere doorstroming en leefbaarheid.. 

En zo zijn er nog wel meer ideeën van de gemeente op dit vlak. Rondom de drie stations hanteert de gemeente al een andere parkeernorm. Daar is al minder plek voor de auto ingeruimd. Mensen die vlakbij een OV-knooppunt wonen, kiezen sneller voor een ander vervoermiddel dan de auto is de gedachte. In het nieuwe parkeerbeleid gaat de gemeente zeker op andere locaties kijken naar een lagere parkeernorm en meer ruimte voor deelvervoer.

Hubs

Hilversum heeft nog meer mobiliteitsoplossingen. Gebruik maken van 'slimme;  verkeerslichten moet zeker op drukke wegen als de Johannes Geradtsweg zorgen voor een betere doorstroming. Aan de randen van de gemeenten wil de gemeente zogeheten hubs realiseren. Vrachtwagens rijden hiernaartoe en lossen hun lading, waarna elektrische busjes de spullen vervoeren naar de winkels. Die plekken net binnen of buiten de gemeentegrens moeten ook plekken zijn waar mensen hun auto parkeren om ze per fiets of openbaar vervoer naar het autoluwe centrum te gaan.

Voorlopig is dat allemaal toekomstmuziek. Het is toevertrouwd aan het papier, maar de uitvoering ontbreekt nog. Walters zegt dat al die uitwerkingen nog komen. Daar is nog tijd genoeg voor. 

Ondertussen voegt Hilversum flink wat woningen toe en ook het aantal werklocaties stijgt tot en met 2040. In de tussentijd moeten er bijvoorbeeld 6.000 nieuwe huizen komen. Dat zijn duizenden nieuwe Hilversummers. Al met al groeit Hilversum naar 97.000 inwoners in 2040 en komen. Hoe zorg je er dan voor dat Hilversum juist niet meer volloopt met auto's? Staan die ambities dan niet haaks op elkaar?

Gedragsverandering

De kracht zit hem volgens Walters in het hele pakket aan maatregelen. Juist de hele reeks aan mobiliteitsideeën en -oplossingen zullen gaan zorgen voor een verschuiving in het vervoersgebruik. Op deze manier wordt die gedragsverandering bewerkstelligd. Daar is de wethouder van overtuigd. En juist omdat de gemeente afgelopen jaar veel ideeën heeft opgehaald bij de Hilversummers en de politiek vermoedt zij dat er brede steun is voor het gehele toekomstplaatje.

Begin volgend jaar bekijkt de politiek of het toekomstbeeld goed genoeg is om weer voor te leggen aan inwoners, ondernemers en bedrijven. Want er moet gezamenlijk nog verder gesleuteld worden aan dit plaatje.

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]