Ga naar Content

Inwoners Haarlemmermeer vinden gemeente niet daadkrachtig genoeg: 'Alles duurt zo lang'

Een groot deel van de inwoners van Haarlemmermeer vindt dat hun gemeente onvoldoende doet om grote problemen op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van Kieskompas en NH Nieuws die door ruim 350 inwoners is ingevuld. 

College B&W Haarlemmermeer - Foto: College B&W Haarlemmermeer

Op het dossier 'woningmarkt' heeft de gemeente volgens de inwoners de meeste steken laten vallen. Bijna 9 op de 10 inwoners vindt dat het gemeentebestuur de afgelopen vier jaar meer had moeten doen om betaalbare woningen voor starters te realiseren. 

"Onze zoon van 27 woont nog thuis omdat hij niets kan vinden"

Katinka Verdonk uit Hoofddorp

Onder hen is Katinka Verdonk uit de Hoofddorpse wijk Toolenburg. "Onze zoon van 27 woont nog thuis omdat hij niets kan vinden", vertelt ze aan NH Nieuws. De man staat inmiddels zeven jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning in Haarlemmermeer, maar geschikte woningen komen zelden voorbij. En als hij dan een keer reageert, is hij nummer 400 in de rij, vertelt z'n moeder. "We zouden al blij zijn met een tweekamerappartement."

Huren op de particuliere markt is voor hem geen optie. "Hij heeft best een goed inkomen, maar als je particulier wilt huren, moet je laten zien dat je minimaal vier keer de maandhuur verdient." En een huis kopen is, ondanks wat spaargeld, al helemaal een brug te ver. "Hij kan een hypotheek van maximaal 130.000 euro krijgen", vertelt de Hoofddorpse. 

Park21

Ook het uitstel van de ontwikkeling van Park21 kan niet op veel goedkeuring rekenen. Iets meer dan de helft van de inwoners vindt dat de gemeente voortvarender te werk had moeten gaan bij het realiseren van het park.  Ongeveer één op de tien vindt dat de gemeente zich voldoende heeft ingespannen.  

"We zijn heel blij met Park 21", vertelt Katinka Verdonk. "Maar het duurt allemaal zo lang, en de plannen zijn wel honderd keer veranderd." Ze vindt het fijn dat het park extra recreatiemogelijkheden in de buurt zal bieden. "Een watercentrum had ik wel leuk gevonden, maar een dure sauna of een sekscentrum hoeven van mij niet", verwijst ze naar eerdere plannen.

Ze vindt het wel belangrijk dat het gebied in de toekomst niet ten prooi valt aan woningbouwplannen. "Dan zouden Hoofddorp en Nieuw-Vennep aan elkaar groeien. Het moeten wel twee plaatsen blijven."

Lees ook

Een derde dossier waarvan veel Haarlemmermeerders vinden dat de gemeente het heeft laten afweten is jeugdoverlast. Bijna de helft van de Haarlemmermeerders vindt dat de gemeente (veel) te weinig heeft gedaan om jeugdoverlast te beperken en in de toekomst te voorkomen.

Duurzame energie

Inwoners van Haarlemmermeer lijken doordrongen van de noodzaak van duurzame energie om de klimaatcrisis op te lossen. Zo vindt iets meer dan de helft (51,1 procent) van de deelnemers het een goed idee van de gemeente om bij Zwanenburg een zonnepark te realiseren.

Ook het plan om bij Abbenes een windmolenpark te realiseren, wordt door een groot deel van de respondenten (45,6 procent) gesteund. Overigens is het onwaarschijnlijk dat daar veel Abbenessers tussen zitten, want uit een enquête op de website van de dorpsraad Abbenes bleek twee jaar geleden slechts 11 procent voorstander te zijn van windmolens bij het dorp. 

In de video hieronder legt Bas van Eerdern van de dorpsraad Abbenes uit waarom zijn dorp net als Buitenkaag, Lisserbroek en Weteringbrug tegen de komst van windmolens is. Lees door onder de video.

Zuidelijke dorpen verzetten zich tegen windmolens - NH Nieuws

De meningen over het nog te realiseren transformatorstation in Haarlemmermeer zijn verdeeld. Ruim een op de tien respondenten (11,6 procent) vindt het geen goede zet van de gemeente om dat station alsnog aan de Incheonweg bij Rozenburg te realiseren. Bijna twee keer zoveel respondenten (19,6 procent) vindt het juist wel een goed idee. De meeste respondenten staan er neutraal (40,1 procent) in, of hebben geen mening (28,9 procent).

Lees ook

Verantwoording onderzoek
Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.
 
Bekijk hier de volledige verantwoording van Kieskompas.