Start van hoofdcontent

ROZENBURG

nl

Haarlemmermeerse raadsleden aan zet over komst trafostation Rozenburg

25 januari 2022, 17.05 uur · Aangepast 3 maart 2022, 09.44 uur · Door Jouri Bakker & Niels van Steijn

De politieke besluitvorming rond de komst van een transformatorstation in Rozenburg nadert zijn climax. Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft het bestemmingsplan vorige week bij de raad neergelegd, die het licht voor Tennet en Liander definitief op groen kan zetten. 

Foto: Niels van Steijn / NH Nieuws & TenneT

Wanneer de gemeenteraad over het bestemmingsplan stemt, is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat veel omwonenden bezorgd zijn over de invloed van het station op hun woongenot. Het station is een belangrijke schakel in de elektriciteitsvoorzieningen in de regio, maar omwonenden uitten hun zorgen over mogelijke geluidsoverlast, maar ook over de straling, locatie, de landschappelijke inpassing en de naleving van regels.

Geluidsbelasting

Omdat de dichtstbijzijnde woningen en bedrijven op 200 meter van het transformatorstation staan, blijft de geluidsbelasting binnen de norm, zo blijkt uit onderzoek. Voor de zekerheid heeft het bureau de geluidsbelasting bij de gevels van die woningen wel gemeten. Waar op dergelijke afstand maximaal 50 decibel is toegestaan, werd er in de praktijk 48 decibel gemeten. 

Het laagfrequente geluid wordt gedempt doordat het transformatorstation binnen komt te staan. Dat brengt ons bij de landschappelijke inpassing van het station. Hoewel de architectuur volgens Tennet en Liander 'een bij het elektriciteitsnet passende uitstraling en signatuur zal krijgen', zeggen de bedrijven rekening te hebben gehouden met (bebouwing in) de omgeving: 

  • De hoge, grote en gesloten bouwvolumes zijn aan de noordzijde van het perceel
    gesitueerd en sluiten qua massawerking en typologie ruimtelijk goed aan op de overige
    gebouwen aan de Incheonweg;
  • De lagere, kleine en open gebouwen/bouwwerken zijn aan de zuidwestzijde dwars op
    de Incheonweg gesitueerd en sluiten goed aan op de agrarische zone aan de westzijde en het Geniepark.

Hoewel de gemeenteraad nu dus het definitieve oordeel mag vellen, lijkt dat niet meer dan een formaliteit. In mei vorig jaar stemde een meerderheid van de raad al voor de locatie aan de Incheonweg. 

Dat besluit was tegen het zere been van veel inwoners, niet alleen van Rozenburg, maar ook van Aalsmeerderbrug en Oude Meer.

"Wij begrijpen als bewoners echt wel de noodzaak van een transformatorstation in de gemeente, maar dit bouwplan wordt totaal niet gedragen door de bewoners van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout. We zijn faliekant tegen de bouw van dit 150kV-station", zei Cees van Dam van de dorpsraad (Stichting O.R.A.-belangen) eerder tegen NH Nieuws.  

Onafhankelijk onderzoek

In september vorig jaar maakte de dorpsraad bekend een onafhankelijk onderzoek naar de komst van het transformatorstation te willen laten uitvoeren. Van Dam had niet veel vertrouwen in de subsidieaanvraag: "Een ambtenaar zei al: we gaan toch niet ons eigen verzet financieren?"  

Vandaag laat Van Dam aan NH Nieuws weten destijds inderdaad bot te hebben gevangen. "Er was geen potje voor dergelijke zaken." Toch heeft zijn stichting de handdoek nog niet in de ring gegooid. "We moeten nog antwoord krijgen op onze zienswijzen", vertelt hij. Als die antwoorden niet tevreden stemmen, overweegt de dorpsraad het hogerop te zoeken. "Dan wordt het de Raad van State." 

Van Dam sluit niet uit dat de gemeenteraad het voor de verkiezingen nog zal willen behandelen. Hij heeft in ieder geval niet de illusie dat de nieuwe gemeenteraad de besluitvorming over een andere boeg gooit. "Ik denk dat het al zover is dat dat niet gaat lukken."

Nieuws uit Haarlemmermeer 

💡 Stuur ons jouw nieuwstips naar [email protected]

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHnieuws.nl/Haarlemmermeer.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]