Ga naar Content

Zuidelijkste dorpen gaan strijd aan tegen de komst van windmolenpark

HAARLEMMERMEER - De dorpsraden van Abbenes, Kaag-Buitenkaag, Weteringbrug en Lisserbroek staan kritisch tegenover het plan om vijftien windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer te plaatsen. Het windmolenpark is, samen met het zonnepark in Zwanenburg, onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). De bewoners wordt vandaag gevraagd mee te praten in de vorm van een zogenoemde 'Verrijkingssessie' van de gemeente, maar volgens de dorpsraden is dat schone schijn. 

Foto: Adobe Stock

"Dit gesprek had voor het aanwijzen van het zoekgebied moeten plaatsvinden", vertelt Bas van Eerden van de dorpsraad in Abbenes. Hij doelt hiermee op het zoekgebied waarbinnen de gemeente kijkt naar een locatie voor de vijftien windmolens. De dorpsraden zijn voornamelijk niet te spreken over hun rol in het proces van de gemeente. "Eerst wijzen ze een zoekgebied aan en daarna mogen wij pas meepraten. Op die manier hebben wij vrij weinig te zeggen."

Wethouder Jurgen Nobel wijst de dorpsraden in het Haarlems Dagblad er echter op dat er nog formeel besluit is genomen: "Er is een zoekgebied en later wordt een beslissing genomen. In de tussentijd gaan we overleggen met de dorpen en een enquête houden om het draagvlak te peilen. Daar kan uit blijken of men geen windmolens wil, vijftien of iets ertussen. We willen de voors en tegens in kaart brengen.’’

Maar uit een rondgang onder de inwoners van de dorpen blijkt dat er weinig draagvlak is. Uit een enquéte op de dorpswebsite van Abbenes blijkt dat maar 11% voor de komst van de windmolens is, een andere 9% laat weten een voorkeur te hebben voor een zonnepark. Maar ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat voor beide opties een andere locatie gezocht moet worden. 

Tekst loopt verder onder video. 

Zuidelijke dorpen verzetten zich tegen windmolens - NH Nieuws

Participatie 

Nobel reageert op een verontwaardigde brief vanuit de dorpen naar de gemeenteraad. In de brief wordt de vraag gesteld waarom de dorpsraden niet betrokken worden bij de besluitvorming. "Deze ontwikkelingen hebben grote impact op onze leefomgeving in Haarlemmermeer Zuid. Bij deze ontwikkeling gebruikt de gemeente veelvuldig de term ‘participatie’. De dorpsraad van Abbenes beschouwt de door de gemeente gepretendeerde vorm van participatie als onder de maat . Het zoekgebied voor windturbines in het zuiden van de Haarlemmermeer is bij voorbaat bepaald", schrijft de dorpsraad van Abbenes.

Vliegtuigen onbestuurbaar

Naast dat de dorpsraden kritisch zijn over de besluitvorming en de mogelijkheid om mee te denken, maken ze zich ook hard voor het behoud van het stukje polder in de regio. "We hebben in Haarlemmermeer heel veel nieuwbouw en wij zijn juist blij dat we hier polder hebben  en daar zijn we ook trots op. Laten we dat laatste stukje polderlandschap bewaren en bewaken tegen nieuwbouw. Daarnaast is het gebied aan de andere kant van de ringvaart een vogelbroedgebied en heeft de Hoofddorpse Luchtvaarclub (HLC) hun clubhuis middenin het zoekgebied. 

Jarco den Dekker van de HLC laat weten dat de windmolens in principe niet binnen de vliegcirkel van 250 meter vanaf het clubhuis mogen komen. "Die windmolens hebben wieken van ongeveer vijftig meter. Dus zo'n molen zou op minstens 300 meter mogen komen. Maar vergeet niet dat de windmolens een elektromagnetisch veld creëeren, dat kan storing opleveren waardoor onze vliegtuigen onbestuurbaar worden. Daarnaast kunnen de windmolens voor turbulentie binnen onze vliegcirkel zorgen, maar als wij voldoende afstand tot de molens hebben valt hiermee te leven", aldus Jarco den Dekker. 

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]