Ga naar Content
Noord-Holland

Methodologische toelichting onderzoek naar lokale politiek

4 februari 2022, 09.00 uur · Aangepast 4 februari 2022, 09.58 uur
Door: Kieskompas · Foto: Adobe Stock

Onderzoeksinstituut Kieskompas heeft online onderzoek gedaan in opdracht van NH Nieuws. De methodes die hierbij zijn gebruikt, staan beschreven in de onderstaande verantwoording.

Introductie

Deze analyses zijn gebaseerd op gegevens die door het onderzoeksbureau Kieskompas zijn verzameld. De dataverzameling vond plaats van 5 januari 2022 tot 13 januari 2022. Daarbij heeft Kieskompas gebruik gemaakt van hun Noord-Hollandpanel en zijn aanvullende acties uitgevoerd om extra inwoners bij het onderzoek te betrekken.

Deze dataverzameling heeft geleid tot een gewogen steekproef van 6795 respondenten. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland, heeft Kieskompas een weging op de resultaten van het onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag om de data ten aanzien van deze variabelen (binnen de gebruikte categorieën) representatief voor Noord-Holland te maken.

Deze representativiteit trekt zich door naar variabelen en categorieën waarop niet gewogen is, maar zal nooit volledig corrigeren. Een perfecte afspiegeling van de samenleving is in de praktijk niet te realiseren, maar de uitkomsten van dit onderzoek geven een goed beeld van hoe de inwoners van Noord-Holland denken over het lokale bestuur en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Samenstelling Noord-Hollandpanel

Het Noord-Hollandpanel is samengesteld op basis van een gestratificeerde willekeurige steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Grote Burgerpanel van Kieskompas als steekproefkader, rekening houdend met vijf karakteristieken: gemeente, geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Er is een correctie doorgevoerd op stemgedrag. Het populatiekader wordt opgemaakt door de Gouden Standaard van CBS.

Response

Op 13 januari hadden 7464 mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 6340 mensen via het Noord-Hollandpanel (25.425 panelleden; response rate 25%) en 1124 mensen via de anonieme link. Om respondenten een gewicht toe te kennen, moet hun provincie, leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, opleiding, en het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn, hetgeen 6741 Noord-Hollanders met ons deelden.

Weging Noord-Holland

Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor stemgerechtigde inwoners van Noord-Holland, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het onderzoek. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een iteratieve poststratificatiemethode op basis van verschillende populatieeigenschappen. Er wordt gewogen met zogenaamde joint distributions. De eerste komt uit de Gouden Standaard van CBS:

• leeftijd (4 categorieën)
• geslacht (2 categorieën)
• opleiding (3 categorieën)
• migratie-achtergrond (2 categorieën)

De tweede verdeling betreft een marginal distribution van de provinciale verkiezingsresultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (bron: verkiezingsuitslagen.nl van de Kiesraad). Hierbij wordt elke zetelende partij afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers en niet stemmers. Vervolgens worden de toegekende gewichten getrimd op het 99e percentiel, waarbij het laagste gewicht 0.19 en het hoogste gewicht 11.3 wordt.

Gewogen gemeenten

Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, voert Kieskompas voor elk van deze gemeente een afzonderlijke weging uit op de resultaten van het onderzoek. Er wordt gewogen met een zogenaamde joint distributions van de Gouden Standaard van CBS die de volgende populatie-eigenschappen bevat:

• Gemeente (45 categorieën)
• leeftijd (4 categorieën)
• geslacht (2 categorieën)

Vervolgens is gebruik gemaakt van een zogenaamde marginal distribution. Deze marginal distribution bestaat uit de kenmerken opleiding (3 categorieën). Vervolgens worden de toegekende gewichten getrimd op het 97e percentiel, waarbij het laagste gewicht 0.15 en het hoogste gewicht 6.15 wordt.

Ongewogen gemeenten

Het afzonderlijk wegen van de uitkomsten voor gemeenten is alleen mogelijk bij voldoende respondenten (in de verschillende categorieën waarop wordt gewogen). Dit is vooral bij ‘kleinere’ gemeenten vaker onvoldoende het geval. Bij de volgende gemeenten gaat het dan ook om ongewogen resultaten: Aalsmeer, Blaricum, Diemen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Opmeer, OuderAmstel, Texel, Uitgeest, Weesp, Zandvoort, Stede Broec en Wormerland.

Als er over deze resultaten gesproken wordt gaat het dus over het percentage deelnemers aan het onderzoek. Dus bijvoorbeeld: De helft van de deelnemers aan het onderzoek in Oostzaan vindt dat het bestuur meer had moeten handhaven op illegaal kamperen in Twiske.

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.