Start van hoofdcontent

CASTRICUM

nl

Castricummers geven gemeentebestuur een onvoldoende voor de afgelopen vier jaar

3 februari 2022, 21.00 uur · Aangepast 4 februari 2022, 13.29 uur · Door Redactie Alkmaar e.o.

Inwoners van de gemeente Castricum zijn niet erg tevreden met hun huidge gemeentebestuur. Deelnemers aan het onderzoek dat NH Nieuws uitvoerde in samenwerking met Kieskompas geven gemiddeld een 5,2 als rapportcijfer.

Foto: Inter Visual Studio/Sam de Joode

Hiermee scoort de gemeente het op één na laagst van de vier gemeenten uit regio – Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo – waar in maart verkiezingen zijn. 

140 Castricummers vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen.

Hieronder een aantal hete hangijzers:

Woningtekort

Maar liefst 74 procent van de mensen die de enquête invulden, vindt niet – of helemaal niet –dat de gemeente in de afgelopen vier jaar genoeg heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. Zes procent is van mening dat de gemeente hier wel genoeg aan heeft gedaan. De overige 20 procent heeft geen mening over de stelling, of is er neutraal over.

Containerwoningen

Een kleine 70 procent van de respondenten vindt dat in Castricum meer containerwoningen mogen worden gebouwd om de woningnood op te lossen. Ruim 20 procent wil dit niet en de overige mensen hebben er geen mening over, of voelen zich er 'neutraal' bij. 

Statushouders

Mensen die de vragenlijst invulden, vinden over het algemeen dat Castricum het goed gedaan heeft met betrekking tot de opvang van statushouders. Bij de stelling dat Castricum meer had moeten doen, geeft 44 procent aan van niet. Iets meer dan een kwart vindt dat Castricum wel meer had moeten doen en een kleine 30 procent is er 'neutraal' over of heeft geen mening over de stelling.

Autoluwe dorpskernen

Bijna de helft van de respondenten vindt dat de verschillende kernen van Castricum autoluw moeten worden. 35 procent vindt dit niet. Ruim 16 procent van de mensen is er neutraal over of heeft geen mening over deze stelling. 

Vertegenwoordiging door gekozen politieke partij

Bij de stelling 'ik voelde me de afgelopen vier jaar goed vertegenwoordigd door mijn gekozen lokale partij' geeft 36 procent van de respondenten dat dit niet het geval is. 17 procent voelt zich wel goed vertegenwoordigd. 35 procent geeft aan zich 'neutraal' te voelen bij de stelling en 12 procent heeft geen mening. 

Verantwoording onderzoek

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.

Voor een uitgebreide verantwoording kunt u hier terecht.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]