Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

BSO's weer open, maar vraag naar opvang blijkt minder groot dan voor de lockdown

23 april 2021, 21.00 uur · Door Daphne Keislair

Afgelopen maandag ging de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. Een zegen voor veel ouders, al zijn er ook gezinnen die de BSO niet meer nodig hebben. Landelijk loopt de vraag vijf tot tien procent terug. Vooral rond Schiphol, waar de hardste economische klappen zijn gevallen, is er minder vraag naar de BSO, vertelt Gjalt Jellesma van Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

Adobe Stock

Het was op dinsdag 13 april dat demissionair premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie aankondigde dat de BSO's weer open mochten. Meerdere BSO's in de provincies lieten NH Nieuws weten de organisatie rond de heropening als een flinke uitdaging te beschouwen, maar wel blij te zijn dat ze weer kinderen konden opvangen. 

Kleinere vraag naar opvang

Toch zien de BSO's na hun maandenlange sluiting niet alle kinderen terug. Dat is goed te verklaren, zegt Jellesma. "Als het economisch wat minder gaat, vliegt de BSO er als eerste uit. En dat is precies ook wat je ziet in de regio rond Schiphol", vertelt Jellesma. "Dat is een grote werkgever en die mensen vragen zich dan af of ze de BSO wel nodig hebben en dan zie je dat de vraag terugloopt."

Er is wel onderscheid tussen de verschillende regio's in Noord-Holland. In de landelijke gebieden is de BSO veel kleiner en dus kwetsbaarder, vertelt Jellesma. "Daar wonen minder mensen en is de concentratie van tweeverdieners kleiner en dan zie je dat de vraag minder groot is." Het gaat hier om de regio ten noorden van Hoorn. In en rond Haarlem is er meestal veel vraag en zelfs sprake van wachtlijsten. 

Quote

"Die ouders zeggen, mijn kind vermaakt zich thuis, zijn er inmiddels aan gewend en gaan ergens spelen"

Annemarie van Dees, directeur Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Landelijk gaat het om een afname van vijf tot tien procent vertelt de woordvoerder van Boink. Bij de organisatie Kindergarden met locaties in 't Gooi, omgeving Amsterdam en Haarlem zien ze elk jaar een toename bij de BSO, nu verwachten ze een daling van één tot drie procent.

Algemeen directeur Nicole Krabbenborg denkt dat dit komt doordat in tegenstelling tot de sluiting tijdens de lockdown, een sluiting vanwege quarantaine niet door de overheid wordt vergoed. "Daarbij komen nog de kosten voor alternatieve oplossingen, zoals een oppas, als de kinderen thuis moeten blijven. Dat zou voor ouders een reden kunnen zijn om op te zeggen."

Sandra Vlaar, directeur bij kinderopvang Les Petits, zegt dat ze een terugloop van vijf tot tien procent ziet, vooral onder de oudere kinderen. Bij de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer zien ze dat ook, vertelt Annemarie van Dees, directeur-bestuurder. "Die ouders zeggen, mijn kind vermaakt zich thuis, zijn er inmiddels aan gewend en gaan ergens spelen." 

Drie groepen

Dat is ook één van de groepen die volgens Jellesma wat sneller thuisblijft, omdat ze toch zelfstandiger blijken dan gedacht. "Die ouders denken we hebben de BSO niet nodig, want ook kinderen onder de tien jaar lijken steeds zelfstandiger te worden."

Bij een andere groep kinderen gaat het om ouders die er door de coronacrisis financieel op achteruit zijn gegaan, en de kosten voor de BSO niet langer wilden of konden ophoesten. Daar staat tegenover dat gezinnen waarin een van de ouders werkloos is geworden minder snel een beroep hoeven te doen op de BSO, omdat ze meer vrije tijd hebben en hun kinderen zelf kunnen opvangen. 

Van alle Nederlandse regio's is Haarlemmermeer economisch het hardst getroffen door de coronacrisis. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Schiphol, waar sinds het begin van de crisis veel banen verloren zijn gegaan. Omdat er in coronatijd nauwelijks gereisd wordt, is die sector hard getroffen. Alleen al bij KLM, een van de grootste werkgevers in de regio, verdwijnen de komende jaren duizenden banen.

Bij een derde groep gaat het over kinderen van wie de ouders werken en naar alternatieven hebben gezocht. "Deze ouders waren daar dan best tevreden over. Dat gaat dan om ouders die goede afspraken maakten met de buren, of ouders van dezelfde school, mensen die studenten lieten oppassen of een leidster aan huis geregeld hebben. En dat blijkt dan flexibeler dan de BSO, want je hoeft je kind niet te brengen of op te halen."

Tijdelijk

Of de terugloop bij de BSO blijvend is, is nog niet duidelijk, vertelt Gjalt Jellesma, woordvoerder van Boink, de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang. "Veel mensen kunnen nog niet overzien hoeveel er veranderd blijft. Sommigen denken dat we altijd thuis blijven werken. Je weet het niet."

Vlaar van Kinderopvang Les Petits ziet inmiddels al dat het tij keert. Met name toen ze nog dicht waren, zegden ouders op. Maar nu de meivakantie begint draaien sommige ouders hun opzegging weer terug. "Ze beseffen zich ineens dat ze in de vakantie hele dagen opvang hebben met de BSO en dan is het toch wel weer heel fijn." Daarnaast kruipen de kinderen thuis eerder achter de laptop of een spelcomputer en bij de BSO moedigen ze ook het bewegen aan.

Meer dan BSO

Jellesma hoopt ook dat de vraag weer toeneemt. Volgens hem is de BSO meer dan alleen een opvang en is het heel erg belangrijk voor de kinderen dat ze daarnaartoe kunnen. "Als dat wegvalt, is dat een hele slechte ontwikkeling. Daar maak ik me zorgen over. De BSO is voor sommige kinderen een heel veilig alternatief. Juist voor kinderen die het thuis minder goed hebben."

Volgens de woordvoerder bieden BSO's vaak ook ondersteuning aan het onderwijs. "Het stimuleert de ontwikkeling. En vaak is de BSO ook heel leuk." Sandra Vlaar, directeur van kinderopvang Les Petits wil hier ook meer mee. "We willen meer inzetten op onderwijs. Het wegwerken van achterstanden en ook helpen bij werkstukken en presentaties. Dat is een fijne combinatie van opvang en huiswerkbegeleiding."

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.