Ga naar Content

Q&A: JA21 wil debat in provincie over 'zorgelijk watergebruik' door datacenters

Statenlid Ivo Mantel van JA21 heeft voor vandaag een debat aangevraagd in Provinciale Staten. Hij maakt zich zorgen over het watergebruik en het lozen van koelwater door datacenters. Politiek verslaggever Maarten Edelenbosch geeft antwoord op vier vragen.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - Foto: NH Nieuws

Waarom zijn er zorgen?
"Aanleiding is een artikel in de Telegraaf. De krant schreef over een in september gepresenteerd onderzoek van de provincie naar het waterverbruik door datacenters. Daaruit blijkt dat voor koeling van de gebouwen veel drinkwater wordt gebruikt en vermengd wordt met chemicaliën. Dat wordt vervolgens weer geloosd. Bovendien waren er tijdens een online vergadering met ambtenaren zorgen over watertekorten bij extreme weersomstandigheden." 

Waarom is er pas maanden later ophef ontstaan?
"Dat komt omdat het onderzoeksrapport pas na publicatie in de krant, onlangs openbaar is gemaakt. Het digitale overleg was al wel sinds november online te zien. Niet op de website van de provincie, maar alleen op YouTube. En dan moet je dus eigenlijk net weten dat dit overleg er überhaupt geweest was, en terug te vinden was op YouTube. Dus eigenlijk was het onzichtbaar. Volgens gedeputeerde Cees Loggen is het onderzoek niet gepubliceerd, omdat het onvoldoende informatie opleverde om conclusies te kunnen trekken." 

Is dat ook echt de reden geweest?
"Het klopt dat er data ontbrak. Dat lag niet zozeer aan het onderzoek, maar wel aan sommige datacenters die geen of slechts deels informatie wilden geven. Zo viel er in het rapport te lezen dat datacenters de vragen vooral ook 'vervelend' en 'lastig' vonden. Ook was er vrees voor ‘nog meer regeltjes’ en ‘nog meer negatieve berichten in de media’. Als je dit rapport leest en de uitleg hoort vraag je je wel af waarom er niet gelijk aanvullend onderzoek is gedaan om wel meer inzicht te krijgen. Volgens de provincie wordt er gewerkt aan een datacenterstrategie waar dit soort zaken voortaan wel duidelijk moeten zijn."

Wat wil JA21 bereiken met een debat?
"In antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA, PVV, VVD en de ChristenUnie heeft de provincie laten weten dat inwoners voorrang hebben op drinkwater en dat waterleidingbedrijf PWN verplicht is voldoende water te leveren. Ook worden er volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geen chemicaliën toegevoegd aan het koelwater en geloosd. Maar gaat het in twee gevallen om zout, en voldoen de datacenters aan de regels. Toch houdt JA21-statenlid Ivo Mantel zijn twijfels. Zeker nu de zomer dichterbij komt en mogelijk dus ook watertekorten. Bovendien wil hij weten of de provincie echt over alle informatie beschikt en vindt hij het kwalijk dat de Statenleden pas na alle ophef in de media zijn geïnformeerd over het onderzoek."

Beluister hier het gesprek in het NH-radio programma De Ontbijttafel

Gesprek de Ontbijttafel over Datacenters - NH Nieuws

Reactie JA21-Statenlid Ivo Mantel
We zijn bezorgd. Zeker als het deze zomer lang warm blijft. We zouden het bijzonder vinden als inwoners minder water mogen gebruiken, maar de datacenters volop water krijgen. In het rapport staat dat ze de vragen vervelend en lastig vinden. En dat ook niet alle informatie is aangeleverd. Als ik dat lees, dan wil ik zeker weten of wel echt alles bekend is bij de provincie. Er zitten agrariërs rondom de datacenters. Die moeten hun producten, die wij vervolgens eten, niet beregenen met verontreinigd water.

Bovendien willen we weten waarom we het rapport pas een paar dagen geleden hebben gekregen. Ze kunnen wel zeggen dat het niet representatief was en daarom niet openbaar is gemaakt, maar we maken zelf wel uit wat we wel of niet willen hebben. 

Laat ik duidelijk zijn: we zijn niet per se tegen datacenters. We gebruiken allemaal data. Maar er moet een gezonde balans zijn tussen de lusten en de lasten.

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.