Ga naar Content
Noordkop & Texel

Verdeeldheid bij gemeenten over verbod op carbidschieten in de Noordkop

2 december 2020, 18.18 uur · Aangepast 3 december 2020, 00.10 uur
Door: Carina Gutker · Foto: Adobe Stock

NOORDKOP - De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland reageren verdeeld op het uitvaardigen van een verbod op carbidschieten. Terwijl Hollands Kroon en Texel het op een alternatieve manier het nieuwe jaar in knallen gewoon toestaan, is het in Den Helder en Schagen verboden om carbid af te schieten.

Wie in Schagen denkt ongestraft van het vuurwerk over te kunnen stappen op carbidschieten, komt bedrogen uit. Hoewel er geen landelijk verbod komt, is in de gemeente Schagen al een verbod op het carbidschieten vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"Wij hebben destijds het verbod op nadrukkelijk verzoek van de politie opgenomen in onze APV", zegt burgemeester Marjan van Kampen, "en het is bedoeld om te voorkomen dat de traditie zich vanuit het oosten van het land zou gaan verspreiden naar onze regio. Dat carbid dit jaar een landelijk onderwerp van discussie is, komt door het verbod op vuurwerk. Veel burgemeesters gaan er vanuit dat die coronamaatregel tot gevolg heeft dat het afschieten van carbid veel populairder zal worden. Het afsteken van carbid in een melkbus zonder dat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, kan tot flink letsel leiden."

Evenement

Ook in Den Helder mag geen carbid worden afgeschoten, maar om een andere reden. "Hier is het carbidschieten ook vastgelegd in de APV", legt woordvoerder José van der Burg uit. "Als je dit wilt doen, moet je dit bij ons melden. Wij beoordelen zo'n melding als een evenement. Omdat evenementen (waaronder activiteiten) op dit moment niet zijn toegestaan op basis van de noodverordening, kunnen wij ook geen ontheffing verlenen voor carbidschieten."

Tekst gaat verder onder de verwijzing.

Lees ook

Daarentegen doet Hollands Kroon niet moeilijk als mensen carbid willen afschieten. Daar is het namelijk gewoon toegestaan. "Als men het wil verkopen in onze gemeente, dan is daarvoor een vergunning nodig volgens onze APV", aldus woordvoerder Noortje Slot. "Als je het wilt afsteken of afschieten, moet je daarvan een melding maken en aan de nodige regels voldoen. Je moet bij ons dan aantonen hoe je aan die regelgeving voldoet."

Op Texel mag carbidschieten ook. "De regels voor carbidschieten zijn opgenomen in onze APV. Op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 2.00 uur mag er carbid worden geschoten", zegt woordvoerder Linda Dinkelman. "Wel onder voorwaarden. Zo moet het buiten de bebouwde kom gebeuren op een afstand van ten minste 100 meter van gebouwen en natuurgebieden, met een vrij schootsveld van minimaal 75 meter zonder paden of wegen en geen publiek, en zonder dat het gevaar oplevert voor mensen."

Ontmoedigen

Toch zal de gemeente Texel mensen niet aanmoedigen carbid af te steken: "Regionaal is er ook aandacht gevraagd voor de communicatie hierover. De boodschap zal zijn het ontmoedigen van carbidschieten. Verdere maatregelen worden op Texel niet genomen."

Andere regio's, zoals Alkmaar en omgeving en West-Friesland, zetten wel in op een verbod.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]