Start van hoofdcontent

BERGEN

nl

Advies expertteam: besluiten over dorpshart Bergen en voetballocatie Egmond heroverwegen

30 mei 2018, 17.15 uur · Aangepast 30 mei 2018, 18.15 uur · Foto: NHNieuws/ Anne Klijnstra

BERGEN De besluiten over de nieuwe locatie voor de voetbalclubs van de Egmonden en herinrichting van het dorpshart van Bergen kunnen geheel of gedeeltelijk teruggedraaid worden. Eerder genomen raadsbesluiten hierover moeten dan wel snel worden ingetrokken bij de Raad van State. Dat staat in een advies van een onafhankelijk expertteam van Binnenlandse Zaken dat alternatieven voor deze 'hete hangijzers' onderzocht. Dat deed het team op verzoek van de formerende partijen in de gemeente Bergen.

Het expertteam bekeek alternatieven voor de ontwikkeling van de veelbesproken Harmonielocatie in het dorpshart in Bergen. Ook onderzocht het de mogelijkheden om de fusielocatie van de drie Egmondse voetbalclub elders te realiseren dan de omstreden plek langs de Egmonderstraatweg bij de entree van Egmond aan Zee.

Een essentieel onderdeel in de adviezen van het expertteam is het kijken naar mogelijkheden voor de bouw van woningen. In hun zoektocht kreeg het team handvatten mee van de toekomstige coalitiepartijen in Bergen. Voor het dorpshart is nadrukkelijk gekeken naar een invulling zonder supermarkt en met een dorps karakter.

Lees ook: Bergenaren en Egmonders naar de stembus uit onvrede over grote projecten

Bij de voetallocatie is uitdrukkelijk gevraagd onderzoek te doen naar andere plekken dan de zeven miljoen kostende optie langs de Egmonderstraatweg. Voor beide bouwplannen adviseert het expertteam dus andere oplossingen.

Dorpshart
Voor de invulling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen is gekozen voor het plan 'De 7 Dorpelingen' (van Bergenaar Lex Schrama). Het plan, inclusief supermarkt, stuitte op veel weerstand. Het expertteam geeft voorkeur aan een alternatief: Hotel Marijke kan verhuizen van de Dorpsstraat naar deze plek in een nieuw pand met een dorpse uitstraling. Ook voor de Harmonie blijft er ruimte voor herhuisvesting.

Lees ook: Bergenaren roeren zich over centrumplan: "Wij willen geen koopgoot"

Onder het hotel moet een forse parkeergarage komen, die de ingang deelt met de bestaande parkeergarage. Volgens het team houdt Lex Schrama echter vast aan zijn eigen plan. Toch zijn er argumenten om het genomen raadsbesluit in te trekken.

De tekst gaat door onder de foto

centrumplan dorpshart harmonielocatie Mooi Bergen

Staatssteun
Zo zijn cijfers voor de onderbouwing van de supermarkt gebaseerd op de hele gemeente, en niet op de kern Bergen. Ook zijn er signalen dat gemeentegrond aan Schrama is verkocht voor een niet-marktconforme prijs. Er waren namelijk hogere biedingen. Dan zou er sprake zijn van staatssteun, staat in het advies.

Het alternatief zonder supermarkt noemt het expertteam desondanks 'broos'. Als wordt vastgehouden aan een supermarkt, dan dreigt een redelijk onwerkbare situatie. En als er uiteindelijk gekozen zou worden voor een variant zonder supermarkt dan stelt het expertteam dat niemand van de betrokken partijen 'zijn zin zal krijgen'.

Voetballocatie
Volgens het expertteam is het beter om de drie clubs Egmondia, Zeevogels en Adelbert op termijn samen te laten gaan op de locatie van de Zeevogels in Egmond aan den Hoef. Ze noemen dat het 'groeimodel'. De clubs blijven vooralsnog spelen op hun eigen terrein, maar een sterk verbeterd Zeevogels-complex met kunstgrasvelden en een opgeknapt clubhuis zal aantrekkingskracht uitoefenen op jonge voetballers die de (over)stap zullen maken en groeien.

Lees ook: Bergen kiest voor omstreden locatie voetbalclub: "Er wordt niet naar ons geluisterd"

Dit alternatief levert volgens het team een grote kostenbesparing op. Ook omdat op termijn op de plek van Egmondia en Adelbert woningen gebouwd kunnen worden. Beide terreinen zouden worden teruggegeven aan de natuur en als bollengrond. Dat noemt het expertteam opvallend. Beide locaties zijn namelijk een van de schaarse plekken om nog woningen te kunnen bouwen.

De tekst gaat door onder de foto

,"selected":null,"urls":{"b2e162b":"http://assets.rtvnh.nl/data/i/245000/pf_image/245892.w1000.b2e162b.f8a80a2.jpg"}},"id":245892,"width":"1632","height":"918","src":"http://assets.rtvnh.nl/data/i/245000/pf_image/245892.w1632.0.fa1f6ea.jpg","alt":"protest locatie fusie voetbalclubs Egmond","class":"abc-placeholder-image","original":"http://assets.rtvnh.nl/data/i/245000/pf_image/245892.w1632.0.fa1f6ea.jpg"}}" />

Sporthal
Ook is er onderzoek gedaan naar de verplaatsing van de sporthal in Egmond aan Zee. Uit het advies blijkt dat het team de geplande plek 'zeer onhandig' vindt. Verplaatsing richting de Sportlaan zou een goed alternatief zijn. Ontwikkelaar BAM, de bouwer van de nieuwe hal en omliggende woningen, heeft de Sportlaan zelf eerder gesuggereerd voor de sporthal. Daarom is het expertteam voorzichtig optimistisch over dit alternatief.

Lees ook: Egmonders willen nieuwe sporthal op andere plek uit angst voor "40 jaar ergernis"

De formerende partijen GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen hebben het advies van het expertteam met de andere politieke partijen gedeeld. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te besluiten of de eerdere raadsbesluiten worden ingetrokken. Omdat er haast is geboden wil Femke Ouëndag van GroenLinks nog volgende maand het advies bespreken in de raad. Daaraan voorafgaand wil zij dat inwoners hun mening kunnen geven over de alternatieven.