Ga naar Content

Provincie staat meer woningbouw toe in beschermd natuurgebied

Om genoeg ruimte te maken voor de bouw van bijna 200.000 nieuwe woningen gaat de provincie de regels voor bouwen in landelijk gebied versoepelen, meldt de provincie. Hierdoor wordt het ook makkelijker om te bouwen in beschermde natuurgebieden. 

Foto: Adobe Stock

In 2030 moeten er 191.000 extra huizen bijgebouwd zijn in Noord-Holland. Om hier genoeg plek voor te vinden, moet er ook buiten stedelijk gebied gebouwd gaan worden, meldt de provincie. Gemeenten krijgen daarom meer mogelijkheden om woningen te bouwen in landelijk gebied aan de randen van dorpen en kernen. Dat is een wens van veel gemeenten, zegt gedeputeerde Esther Rommel (ruimtelijke ontwikkeling, VVD). 

Wat houden de versoepelingen precies in?

Allereerst wordt weer mogelijk om kleinschalige woningbouw te realiseren in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam. Dit was voorheen verboden om de natuur daar te beschermen. 

Daarnaast wordt het aantal woningen dat in Beschermd Landschap mag worden gebouwd, verhoogd van elf naar 25, mits deze langs een dorpslint of kern worden gebouwd en de bijzondere waarden van het beschermde gebied worden gerespecteerd. Als het gebied toch wordt aangetast, moeten er voorwaarden worden gesteld aan het bouwplan. Dan moet bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het groen in het plan.

Grootschalige woningbouw

Ook voor grootschalige woningbouw in beschermd gebied zet de provincie de deur op een kier. Als gemeenten kunnen aantonen dat bouwen in Beschermd Landschap de beste optie is, wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit kan worden toegestaan. 

Rommel benadrukt dat het landelijk gebied niet zomaar op de schop gaat. "Het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen."

Het provinciebestuur zal naar verwachting de nieuwe regels aan het einde van 2024 goedkeuren, waarna ze op 1 januari 2025 van kracht gaan.

Wat is Beschermd Landschap? 

In het landelijk gebied in Noord-Holland hebben 32 gebieden een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden aangeduid als Beschermd Landschap. Enkele voorbeelden zijn de Eilandspolder, Ilperveld, Alkmaardermeer en omgeving, Wieringen, Oude Veer en de duinrand bij Bergen.

Lees ook

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

whatsapp Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.