Ga naar Content

Natuurvergunning Schiphol ter discussie: "Boeren en natuur de dupe"

Heeft Schiphol terecht een natuurvergunning? Noord-Hollandse boeren en natuurorganisaties zijn verontwaardigd dat de minister zou hebben gesjoemeld met het verlenen van de vergunning. "Wie het meeste geld heeft, kan zijn vergunning bij elkaar kopen. En dan is het een oneerlijke wedstrijd", zegt boer en voorzitter van LTO Nico Verduin uit Andijk. 

Verontwaardiging over 'sjoemel-natuurvergunning' Schiphol - NH Nieuws

"Hier kun je goed zien wat veel te veel stikstof doet met de natuur", zegt directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, terwijl hij door de natuur bij de Haarlemse Veerplas loopt. Hij wijst naar de brandnetels en bramenstruiken, naar het vele riet dat er woekert. "Het is treurig, je zou hier een kruiden- en bloemrijk graslandje moeten zien."

Op de achtergrond zijn de vliegtuigen te zien die opstijgen vanaf de Polderbaan. "Het komt mede door de vliegtuigen die hier vliegen. Er komt stikstof uit die motoren en dat dwarrelt hier neer", legt Akkerman uit. Precies om die reden heeft Schiphol, net als andere bedrijven die stikstof uitstoten, een natuurvergunning nodig. 

Gesjoemeld

In 2023 verkreeg Schiphol die vergunning, maar uit documenten die NRC recent in handen kreeg, blijkt dat de minister door de vingers zou hebben gekeken bij het verlenen ervan. 

"Er worden allemaal geitenpaadjes en trucjes uitgehaald om Schiphol te laten groeien"

Sijas Akkerman - Natuur en Milieufederatie Noord-Hollan

Schiphol kocht voor 17 miljoen euro de stikstofrechten van negen veehouderijen in de buurt van de luchthaven om zo aan de wetgeving te kunnen voldoen. Normaal gesproken moet er bij het overnemen van stikstofrechten eerst gekeken worden of de stikstofruimte niet voor de natuur moet worden gebruikt, maar dat leek het ministerie niet nodig. Ondanks de twijfels van sommige medewerkers. Dat blijkt nu onjuist, de Raad van State oordeelde in februari 2024 anders. 

Waarom koopt Schiphol (de stikstofrechten van) boerenbedrijven op? 
Stikstof is slecht voor de natuur en daarom moeten bedrijven die stikstof uitstoten sinds 2019 een natuurvergunning hebben. In die natuurvergunning staat opgenomen hoeveel stikstof het bedrijf mag uitstoten. Deze stikstofrechten kunnen worden verhandeld als een bedrijf stopt. Omdat Schiphol geen natuurvergunning had, kocht het de stikstofrechten van de boerenbedrijven op om zo wél de toegestane vluchten te mogen uitvoeren. 

"Typisch weer een voorbeeld van wat tegenwoordig 'Schiphollen' heet", zegt Akkerman. "Er worden allemaal geitenpaadjes en trucjes uitgehaald om Schiphol te laten groeien, en dat gaat telkens weer ten koste van natuur en van omwonenden als het gaat om geluid."

Oneerlijke wedstrijd

Ook veel boeren wachten al jaren op een natuurvergunning. Dat er voor Schiphol nu niet aan de regels zou zijn voldaan, zien zij als oneerlijk. "Er wordt gemeten met twee maten blijkt nu", zegt voorzitter van LTO-Noord Nico Verduin. "Wie het meeste geld heeft, kan zijn vergunning bij elkaar kopen. En dan is het een oneerlijke wedstrijd." Boeren hebben die financiële middelen vaak namelijk niet om stikstofrechten bij te kopen. 

Nico Verduin runt zelf met zijn vrouw al 24 jaar een melkschapenbedrijf in Andijk, waar ze 650 schapen hebben rondlopen. Hij ziet dat veel boeren in de wachtstand zitten en verkeren in onzekerheid. "Zolang je geen goede vergunning hebt gekregen, krijg je geen financiering voor bijvoorbeeld een nieuwe stal of nieuwe technologieën. Dan sta je dus stil, je kunt niet door met je bedrijf", vertelt hij. 

Gelijke monniken, gelijke kappen

Zowel Verduin als Akkerman vinden dat de politiek aan zet is. "Boeren en natuur worden de dupe van Schiphol en dit kabinet, dat Schiphol heel veel de ruimte geeft om met stikstofregels te sjoemelen. En aan de andere kant niet opkomt voor de natuur en de boeren.

"Het is een goede zaak dat het mogelijk is om vergunning te geven, maar het is niet eerlijk dat er uitzonderingen worden gemaakt", zegt Verduin. "Dus: gelijke monniken, gelijke kappen."

Lees ook

Reactie Schiphol & ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) zou Schiphol gewoon dezelfde behandeling hebben gekregen als andere private partijen. In februari 2024 kwam pas een uitspraak van de Raad van State over deze kwestie. Toen oordeelde de hoogste rechter dat er bij het overnemen van stikstofrechten eerst gekeken moet worden of de stikstofruimte niet voor de natuur moet worden gebruikt. Wat dit betekent voor de natuurvergunning van Schiphol, wordt nu bekeken. Schiphol zegt in een reactie dat 'de suggestie dat deze ministeries betrokken zouden zijn bij de koop van stikstofrechten onjuist is. Schiphol heeft dit volledig zelfstandig, met een eigen rentmeester en op eigen kosten gedaan.'

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]