Ga naar Content

Woede en opluchting na afgeven natuurvergunning Schiphol

De afgegeven natuurvergunning voor Schiphol zorgt voor sterk uiteenlopende reacties. Demissionair minister Van der Wal verleende Schiphol vandaag de vergunning tot opluchting van de luchtvaartbranche. Boerenorganisaties spreken er schande van.

Door de vergunning voldoet Schiphol weer aan de wet natuurbescherming - Foto: Inter Visual Studio

Met de natuurvergunning concludeert de regering in feite dat Schiphol voldoet aan alle opgestelde natuur- en klimaateisen. Dat is tegen het zere been van veel partijen. Niet alleen is Schiphol een van de grootste bronnen van vervuiling in ons land, de luchthaven is ook een belangrijke spil in de stikstofcrisis.

Het leidt tot woede bij zowel klimaat- als boerenorganisaties. "Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen tegen de vervuiling van Schiphol," zeggen onder andere Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Boerenactiegroep Agractie vindt het "wrang en onrechtvaardig" dat de vergunning nu wordt uitgegeven: "Schiphol wordt nog net even voor de verkiezingen gelegaliseerd."

Concrete afspraken

Blijdschap is er, niet geheel verrassend, bij onder andere KLM en de luchtvaartbranche. Ook de Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken ziet door de vergunning juist meer perspectief op samenwerking: "Het is eindelijk duidelijk wat het maximaal aantal vluchten is dat Schiphol mag afhandelen. Nu kunnen er concrete afspraken over geluidsbelasting en uitstoot worden gemaakt."

In de vergunning staat dat de luchthaven maximaal 500.000 vluchten per jaar mag laten opstijgen en landen. Er wordt al langer gewerkt aan een plan om het aantal vluchten van en naar Schiphol in te perken, onder meer om geluidsoverlast tegen te gaan, maar voor dat plan moest eerst deze vergunning worden verleend.

Lees ook

Dat dat nu pas gebeurt heeft alles te maken met de stikstofcrisis. Om te compenseren voor de stikstofuitstoot van de luchthaven kocht Schiphol Group de stikstofrechten op van boerenbedrijven, twaalf in totaal. In februari werd daarom in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarmee Schiphol gedwongen werd aan te tonen dat ze op een 'eerlijke manier hun bijdrage in de stikstofcrisis zouden leveren.'

Vlak voor de val van het kabinet liet stikstofminister Van der Wal weten dat Schiphol die zorgen inmiddels had weggenomen. Probleem was dat die brief niet voor de val kon worden behandeld door de Tweede Kamer. Het onderwerp werd zelfs controversieel verklaard, waardoor een volgend kabinet pas weer aan de slag zou mogen met het onderwerp. Dat de vergunning nu alsnog is toegekend is daarentegen wel gewoon wettelijk toegestaan.

Lees ook