Ga naar Content

Huizen stopt met voorbereidingen voor asielopvang: "Eerst wachten op Den Haag"

Huizen zet alles wat met de spreidingswet te maken heeft in de ijskast. Dat doet de gemeente in ieder geval tot de vier onderhandelende partijen in Den Haag duidelijkheid hebben verschaft wat zij met deze nieuwe wet willen. Een meerderheid van de politiek in Huizen heeft onder meer besloten geen voorbereidingen te treffen van opvangvoorzieningen voor asielzoekers. 

Foto: NH Media

Nee, het is niet zo dat Huizen helemaal geen asielzoekers wil gaan opvangen. Maar de gemeente wil eerst afwachten wat de regering met de wet wil. De Eerste Kamer heeft hem dan wel aangenomen, maar het lijkt erop dat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB er anders over denken.

Er zijn sterke signalen dat de partijen de wet, die ervoor moet zorgen dat het aantal asielzoekers eerlijker wordt verdeeld over Nederland, weer willen terugdraaien. Om dan nu tijd, energie en geld in de voorbereidingen te gaan stoppen in de opvang , is zinloos, zo luidt de tekst en uitleg van de partijen die het voorstel van de VVD mede steunden. 

Meer dan 200 plekken

Sinds februari van dit jaar hebben de gemeenten de wettelijke taak in de asielopvang. Dat betekent voor de gemeente Huizen dat er voor volgend jaar zomer 239 plekken gerealiseerd moeten zijn. Momenteel vangt de gemeente al voor het derde jaar op rij voor een half jaar een kleine tweehonderd asielzoekers op in asielboten. Vooralsnog zijn er nog geen geschikte locaties voor opvang van minimaal vijf jaar bekend.

Lees ook

Door nu de spreidingwet tijdelijk 'on hold' te zetten, houdt de gemeente zich niet aan de nieuwe wet. Daarnaast is beleid maken op mogelijke, toekomstige veranderingen niet te doen en als de spreidingswet al wordt aangepast dan gaan daar zeker vele maanden overheen. En hoe verhoudt dit besluit zich tot de regionale samenwerking? De tegenargumenten van een redelijk verbaasde raadsminderheid vonden geen gehoor bij VVD, SGP, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen. 

Bootincidenten

Door af te wachten wat de komende maanden gaat er gebeuren aan de formatietafel in Den Haag, heeft Huizen ook meteen genoeg tijd om het laatste half jaar van de asielboot te evalueren. Begin volgende week moeten de twee schepen de haven weer verlaten. De indieners van het spreidingswetvoorstel vinden goed en grondig terugblikken nodig nu blijkt dat zich incidenten hebben voorgedaan op de boot in de haven van Huizen. 

SGP-fractievoorzitter Rob Bource had vragen gesteld aan wethouder Karin van Werven. In eerste instantie gaf zij geen antwoorden op de vragen. omdat Huizen na het vertrek van de boot zoals afgesproken is met de politiek ook deze zes maanden goed tegen het licht gehouden zullen worden. De uitkomsten ervan komen in mei naar de raad toe. Bource was wat de wethouder betreft veel te vroeg met zijn vragen.

Bedreiging

Dat veranderde toen Bource een kleine opsomming gaf van incidenten die hem ter ore waren  gekomen. Hij noemde onder meer een poging tot zelfmoord, bedreiging van een medewerker van het COA, andere bedreigings- en agressiesituaties, problemen die zouden zijn ontstaan tijdens het winterfeest, pogingen tot diefstal en mensen die hadden gebedeld.

Binnen een mum van tijd had VVD-fractieleider Erwin Ormel een voorstel klaarliggen om de spreidingswet voorlopig even te laten voor wat het is. De vier andere partijen hadden direct hun handtekening eronder gezet.