Ga naar Content

Krijgt Den Helder een kernreactor? Vijf vragen en antwoorden over deze plannen

Komt er naast die in Petten nóg een kernreactor in de Noordkop? Vorige maand werd tijdens een informatieavond in de gemeenteraad van Den Helder duidelijk dat er verkennende gesprekken zijn met een grote leverancier van Small Modular Reactors (SMR's). Den Helder heeft namelijk de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, dus onderzoekt de gemeente of de komst van een kernreactor hiervoor de oplossing kan zijn.

Foto: NRG

"Het is zo dat Den Helder is benaderd door een partij die samen met Den Helder wil gaan verkennen of er mogelijkheden zijn om zoiets in Den Helder te realiseren", vertelde D66-wethouder Peter van Diepen vorige maand over de plannen voor een kernreactor. Om welke partij het gaat blijft voorlopig nog even geheim, maar wat wel duidelijk is over de eventuele komst van een kernreactor zet NH voor je op een rijtje.

Wat is een Small Modular Reactor?

Een Small Modular Reactor is een relatief kleine, modulaire kernreactor van 30 tot 300 megawatt. Als de plannen doorgaan, wordt dit de eerste SMR in Nederland. De elektriciteitsproductie wordt bepaalt door het vermogen van de centrale. Bij een bandbreedte van 30-300 megawatt wordt door een SMR jaarlijks 0,24-2,4 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opgewekt.

Dit soort kernreactor is niet dezelfde als die in Petten. In Petten staat namelijk een mini-reactor (< 50 megawatt) en wordt gebruikt voor onderzoek en productie van medische isotopen. Medische isotopen, ofwel radionucliden, zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt in nucleaire medicijnen. Nucleair geneeskundigen gebruiken ze voor diagnose en behandeling van verschillende soorten ziektebeelden, waaronder kanker. 

Tekst gaat door onder de foto.

Foto: NH Media

Wat voor ruimte neemt een SMR in gebruik en wat zijn mogelijke locaties? 

Een SMR neemt ongeveer één hectare grond in beslag, maar het totale gebied zal wat groter zijn omdat er rekening gehouden moet worden met een bepaalde veiligheids- en preparatiezone.

NH heeft aan de gemeente gevraagd welke locaties op dit moment in beeld zijn, maar die kon hier niet voor vandaag antwoord op geven.

Geeft het ook voordelen aan de inwoners van de gemeente?

De gemeente laat weten dat de mogelijke komst van een SMR op het gebied van werkgelegenheid en onderwijsmogelijkheden zeker voordelen heeft. "Het kan voor grote bedrijven aantrekkelijk worden om zich in of rond Den Helder te gaan vestigen", zei wethouder Van Diepen vorige maand tegen het Noordhollands Dagblad.

Ook op economisch vlak biedt een SMR voordelen. De gemeente legt uit dat deze kernreactor lokaal zowel elektriciteit als warmte kan genereren. De stroom kan gebruikt worden
voor elektrificatie van de industrie en de transportsector, maar ook voor waterstofproductie of synthetische brandstoffen. De warmte kan mogelijk worden geleverd aan de procesindustrie of aan warmtenetten.

Daarnaast kan het leiden tot lagere systeemkosten, bijdragen aan de leveringszekerheid en de afhankelijkheid van de (regionale) import van stroom verminderen; dit ook omdat Den Helder in verband met hoogtebeperkingen slechts beperkte mogelijkheden heeft voor de inzet van grootschalige windenergie.

Wanneer wordt er een besluit genomen en hoelang gaat het dan nog duren voor de SMR er staat?

Er worden momenteel nog verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de provincie Noord-Holland en enkele gerenommeerde onderzoeksinstituten. Het college deelt de resultaten van de verkenning uiterlijk medio 2024 met de gemeenteraad.

Als de SMR ook daadwerkelijk in Den Helder gaat komen, dan kan het alsnog jaren duren voordat de reactor er daadwerkelijk staat. De realisatie zal tenminste zo'n 5 tot 10 jaar duren.

Lees ook