Ga naar Content

Gemeente wil door beslag gronden Naarderbos openstaande facturen betaald krijgen

De gemeente Gooise Meren wil met het beslag op de gronden rond het Naarderbos openstaande facturen voor het onderhoud betaald krijgen. Dat laten de gemeente en andere bronnen weten aan NH Gooi. Het beslagleggen op de gronden is het nieuwste hoofdstuk in een langlopend conflict tussen de eigenaar en de gemeente. De eigenaar is dan ook van plan om een kort geding aan te spannen om het beslag op te heffen.

Het strandje bij Naarderbos is deel van het conflict - Foto: Google Streetview

Gaan Gooise Meren en ondernemer Michael Van de Kuit hun meningsverschil oplossen? Die vraag laat de gemeente nog even in het midden. Om de rekeningen voldaan te krijgen, of in ieder geval er zeker van te zijn dat de drie percelen grond niet verkocht worden, is vorige week beslag gelegd op de gronden van en rond de golfbaan.

Door het beslag wil de gemeente ondernemer Michael van de Kuit van Nedstede dwingen tot onderhoud van de verloederde golfbaan en aangrenzende grond. De ondernemer is het daar niet mee eens: volgens hem is niet hij, maar de gemeente zelf verantwoordelijk voor onderhoud van het uitgestrekte terrein. 

De gronden zelf zijn eigenlijk nog in eigendom van de gemeente maar Van de Kuit heeft het erfpacht. Het bedrag voor onderhoud wat Gooise Meren wil incasseren is ruim vierhonderdduizend euro.

Zekerheid voor gemeente

In een korte reactie stelt de gemeente dat er na de zomer een incassoprocedure gestart is om onbetaalde facturen voor onderhoud van het recreatiepark Naarderbos betaald te krijgen. De woordvoerder vervolgt: "Omdat de ondernemer aangeeft faillissement aan te willen vragen, is in aanvulling op de dagvaarding ook overgegaan tot beslaglegging."

Een verdere toelichting wordt door de gemeente niet gegeven, omdat deze zaak onder de rechter is. Ook komt er nu geen antwoord op de vraag of partijen er uit gaan komen.

Beslag en dan?

NH Gooi heeft navraag bij een expert (die liever niet bij naam genoemd wil worden, vanwege de gevoeligheid van de kwestie) over de gevolgen van een conservatoir beslag. Met zo'n beslag kan de eigenaar, in dit geval dus de ondernemer die gronden in erfpacht heeft gekregen, alles 'gewoon' blijven doen. Maar daar horen ook de onderhoudsverplichtingen bij dus in feite loopt de rekening alleen maar meer op. Het beslag dient als zekerheid voor de gemeente. 

Het beslag belemmert zelfs een eventuele verkoop niet. Van de Kuit zou de gronden kunnen verkopen, inclusief onderhoudsverplichtingen, maar de koper krijgt er dan dus wel het beslag bij. En dat moet ook nog afgekocht moeten worden, ofwel de rekening van dik vier ton voldoen.

Lange adem

Uiteindelijk zou het conservatoir beslag kunnen leiden tot een 'executoriaal beslag.' De gemeente kan in dat geval de boel verkopen als de schuld niet wordt voldaan. Dit kan wel pas na een rechterlijke uitspraak. Net zo als deze zaak nu onder de rechter is. De geraadpleegde expert geeft aan dat de wederpartij van de gemeente nu aan zet is om te reageren.

De uitspraak van de rechter kan nog wel zo'n negen maanden op zich kan laten wachten. Wat het kort geding op gaat leveren, is afwachten.

Lees ook