Ga naar Content

Asielboot keert deze winter terug in Huizen

De asielboot zal komende winter opnieuw aanmeren in Huizen. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Het COA had de gemeenteraad gevraagd of de boot de komende drie winters in Huizen mag aanmeren, maar daar ging de raad niet in mee. Liever bepalen de raadsleden elk jaar opnieuw of ze een noodopvangplek willen bieden.

Foto: NH Nieuws / Mark Arents

Binnenkort al ligt er opnieuw een boot met asielzoekers in de haven van het Gooise dorp. Daarmee geeft Huizen snel antwoord op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om 161 asielzoekers een plek te bieden in dit deel van de gemeente

Dat het COA aanklopte bij de gemeente is niet vreemd. In 2021 en 2022 ving Huizen hier al gemiddeld zo'n 180 asielzoekers op. Nu is het streven tussen de 150 en 180 mensen te verwelkomen. Daarnaast had het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar al laten vallen dat zij openstaat voor een dergelijk verzoek.

Hoge asielinstroom

Donderdagavond heeft de politiek bijna unaniem - alleen de fractie van Dorpsbelangen stemde tegen - tijdens een extra ingelaste raadsvergadering ingestemd met opnieuw de komst van een hotelboot met asielzoekers voor een half jaar. Huizen ziet echt wel in dat de nood vanwege de asielinstroom hoog is en dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilige plek moeten hebben. 

Wel rijst de vraag in de raadszaal of er na drie jaar nog sprake kan zijn van crisisopvang of dat het nu eigenlijk gaat om een semipermanente status. Iedere keer voor dezelfde locatie kiezen betekent ook dat dezelfde bewoners en ondernemers steeds met die opvang in hun buurt te maken krijgen. Is het niet eerlijker om de last te verdelen, is de vraag die hardop gesteld wordt door een aantal omwonenden per brief, maar ook door diverse raadsleden.

Huizen wil concreet beleid en stuurt brief naar Den Haag

Bijna alle partijen kaarten in hun bijdrage de landelijke problematiek aan. De asielinstroom loopt de spuigaten uit en een goed beleid uit Den Haag is er niet, zo is de ervaring van de Huizer politici. Staatssecretaris Eric van den Burg moet steeds vaker een beroep doen op gemeenten om weer opvanglocaties te creëren. Niet alleen in Huizen, maar in de hele Gooi en Vechtstreek blijkt het zeer lastig om goede plekken te vinden. Dat heeft wethouder Karin van Werven duidelijk aangegeven.

In Huizen willen ze zeker hun steentje bijdragen, maar het moet wel te behapstukken blijven. Dat is een zorg die breed leeft in de Huizer raad. "Wij kunnen hier niet het asielprobleem gaan oplossen", hebben diverse politici en zelfs insprekers donderdagavond gezegd.

Het is hoog tijd dat het kabinet met een goed en strak plan komt, is het motto. Daar gaat de gemeente Huizen de landelijke politiek nu ook op wijzen. Op voornemen van het CDA klimt het college van burgemeester en wethouders nu in de pen. "Met alle plezier schrijven we die brief zou ik zeggen", aldus de wethouder. "Ook voor ons als college is het continu vechten tegen de bierkaai. Daarom is het goed dat we met de mededeling aan het kabinet komen om met een concreet plan te komen."

En dan niet alleen vluchtelingen opvangen ergens anders in Huizen, maar eigenlijk elders in 't Gooi. Alleen Hilversum vangt zo'n 150 asielzoekers (niet-Oekraïners) op, dus is het aan de rest om ook eens een duit in het zakje te doen, luidt hun redenering. 

Alternatieve locaties?

Wethouder Karin van Werven snapt die vraag, maar geeft aan dat er de afgelopen twee keer met de asielboot geen incidenten zijn geweest. Daarmee is bewezen dat een dergelijke opvang goed kan in de haven. Daar komt bij dat alternatieve locaties gewoon niet voorhanden zijn. Mede daarom grijpt het COA terug op deze plek in Huizen.

Om meer continuïteit te bieden, hoopt het COA dat Huizen een hotelboot met vluchtelingen ook in de winter van 2024 en 2025 wil laten aanmeren. Maar dat wil de politiek echt iedere keer na april beoordelen. Het is de overduidelijke wens van de raad om na iedere periode de zaak goed door te nemen, goed in contact te blijven staan met de buurt en pas dan een nieuw besluit te nemen of het gewenst is een boot weer te verwelkomen.

Anonieme brieven

Vluchtelingen maar zes maanden onderdak bieden, is een ander heikel punt dat donderdag nog aan de orde is gekomen. Eerder dit jaar heeft de Huizer politiek besloten om niet akkoord te gaan met verlenging. Het COA had gevraagd of de hotelboot langer zou mogen blijven liggen. Mede door anonieme brieven van buurtbewoners, die daar vooral op basis van aannames en veronderstellingen niets voor voelden, is toen 'nee' gezegd. 

Een aantal partijen wil ook dat het schip langer, dus ook in de zomermaanden, blijft liggen in Huizen. Dat is meteen een harde stop van het 'rondpompen van asielzoekers', waarvan velen inzien dat het niet goed is. Maar het draagvlak ontbreekt om de boot langer te laten liggen. Dat heeft het COA op basis van de Huizer beslissing eerder dit jaar al geconcludeerd en dat herhaalde Van Werven gisteren nog maar eens. "Dingen kunnen ook veranderen. Het is goed om even pas op de plaats te maken en te bekijken hoe is opvangperiode geweest en dan weer besluit te nemen", is wat ze de raad meegaf.

Lees ook