Ga naar Content

Wijdemeren ligt nu toch officieel op fusiekoers: "Begin van het einde"

De verkenners van Wijdemeren gaan binnenkort dan echt op pad om te achterhalen met welke buurgemeente zij per 1 januari 2027 kan fuseren. Donderdagavond heeft de gemeenteraad die knoop toch officieel doorgehakt. "Dit zou het einde van Wijdemeren kunnen zijn", klonk in de raadszaal over het genomen historische besluit. 

Foto: Adobe Stock

Op 26 juni maakten burgemeester, wethouders en een delegatie van de Wijdemeerse raad bekend dat Wijdemeren gaat afkoersen op een bestuurlijke fusie. Vanaf die dag stond donderdag 5 oktober met rood omcirkeld in de agenda, want dat was de politieke D-Day. Dat was het moment waarop de raad de zelfstandigheid los zou gaan laten en officieel zou starten met de zoektocht naar een geschikte partner of partners om mee samen te gaan.

Haastwerk

Maar wie dinsdag de commissievergadering over het toekomstperspectief van de gemeente had gevolgd, had niet alleen eindeloos veel geduld en doorzettingsvermogen, maar die kreeg toch vooral de indruk dat de politiek zou gaan kiezen voor een klein beetje uitstel. De onderliggende voorstellen waren te algemeen, vergden nog heel veel uitwerking en aanpassing. Dat leek niet binnen 48 uur te fiksen en niemand wilde haastwerk.

Lees ook

Twee dagen later was dat euvel met twee simpele wijzigingsvoorstellen verholpen. Juist omdat al maanden was aangekondigd dat 5 oktober dé dag was, moest de raad die beslissing dan ook nemen. Met welke opdracht waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Gert Zagt vervolgens de boer opgaan en hoe het fusieproces eruit moet komen te zien, kan wél even wachten.

Lucht en tijd

Sowieso kunnen de gesprekken met potentiële fusiepartners nog niet beginnen. Burgemeester Crys Larson zit voor langere tijd ziek thuis en Charlie Aptroot begint pas over anderhalve week als haar tijdelijke vervanger en die moet dan nog worden ingewerkt. Dat geeft tijd en lucht om onder meer het Wijdemeerse fusiewensenlijstje en het plan van aanpak voor het te volgen proces af te maken.

Uitstel van het besluit om de gemeente daadwerkelijk op te gaan heffen, was niet wenselijk. Dat had niet alleen te maken met het doen wat je beloofd hebt op de dag waarop je dat zou doen. Donderdagavond werd nog eens goed duidelijk dat er voor Wijdemeren echt geen andere keus is dan opgaan in een andere gemeente.

"Zelfstandigheid is op zich mooi, maar daarmee bewijzen we onze inwoners geen dienst"

PvdA/GroenLinks-raadslid Wilna Wind

"Zelfstandigheid is op zich mooi, maar daarmee bewijzen we onze inwoners geen dienst", sprak PvdA/GroenLinks-raadslid Wilna Wind. De slechte financiële situatie speelt hierin zeker een rol, maar er is veel meer. De dienstverlening van de gemeente schiet tekort. De inwoners moeten hoge kosten betalen, zodat Wijdemeren het nog enigszins kan bolwerken. En ondanks veel investeringen in de ambtelijke organisatie ontbreekt de slagkracht nog altijd en is er nog steeds sprake van een personeelstekort.

Feiten versus emoties

Toen de gemeente vorig jaar onder preventief toezicht kwam te staan van de provincie Noord-Holland hebben de politici onder leiding van een extern bureau de koppen bij elkaar gestoken. Ver van de buitenwereld hebben ze naar eigen zeggen feiten en cijfers gescheiden van emoties. Uit dat onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat de gemeente er erg slecht voor staat. De minimale eisen wat Wijdemeren wil brengen, haalt ze niet. Dan is er nog maar één conclusie over maar één: bestuurlijk fuseren. 

Een standpunt dat de raad sindsdien gezamenlijk heeft geprobeerd uit te dragen. Op 12 juli sprak een bijna unanieme raad het voornemen uit te gaan fuseren. Maar in de afgelopen maanden vertoonde het politieke bolwerk wel wat scheurtjes. Donderdagavond opperde Dorpsbelangen dat een ambtelijke fusie misschien toch een optie is. Dat kwam op stevige kritiek te staan van de meerderheid van de raad met als uitleg dat een ambtelijk samengaan niet de juiste oplossing is.

"We hebben op basis van feiten onze verantwoordelijkheid genomen. We moeten mensen niet voor de gek houden"

VVD-raadslid Sorrel Hidding

"We hebben op basis van de feiten onze verantwoordelijkheid genomen en we moeten mensen niet voor de gek houden", aldus VVD'er Sorrel Hidding. Met dat laatste bedoelt ze dat het niet fair zou zijn om de inwoners te vragen wat zij willen, want er is maar één optie. Een referendum of een enquête houden, zoals diverse inwoners willen, zou alleen maar zand in de ogen strooien van de Wijdemeerders.

Schande

Daarmee kwam wel een duidelijk antwoord op de vraag van veel inwoners waarom zij zich niet hebben mogen uitspreken over het politieke voornemen om de gemeente op te gaan heffen. Dinsdag pleitten diverse insprekers nog om hierover toch inspraak te krijgen. Zij voelen zich niet gehoord, totaal gepasseerd en spreken schande van het gebrek aan communicatie en betrokkenheid. 

Net zoals dinsdag lieten de partijen weten dat zij inderdaad beter hadden moeten communiceren met de eigen bevolking over de voorgenomen fusie en vooral de noodzaak daarvan. Als straks het fusieproces daadwerkelijk van start gaat, moeten de inwoners er veel beter en eerder bij betrokken zijn en regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. In het nog vast te stellen plan van aanpak moet een strak en duidelijk communicatieplan staan. Voor velen voelt dat als mosterd na de maaltijd.

Lees ook