Ga naar Content

Valt donderdag historisch besluit wel om gemeente Wijdemeren op te heffen?

Hakt politiek Wijdemeren donderdag definitief de knoop door en besluit zij een bestuurlijke fusie door te zetten? Dat is nog maar de vraag. Want de politieke partijen vinden dat de voorliggende voorstellen nog niet uitgewerkt genoeg zijn om ja tegen te zeggen. Daar is iets meer tijd voor nodig. Deze kleine vertraging is niet de pauze die een deel van de bevolking wenst. Nog altijd is er de hoop dat de raad de handrem aantrekt en de inwoners toch de kans geeft om hun stem te laten horen over het opheffen van de gemeente.

Foto: Adobe Stock

Van de acht aangemelde insprekers lieten zeven inwoners van Wijdemeren dinsdag duidelijk van zich horen tijdens de commissievergadering, waarin het toekomstperspectief van de gemeente op de agenda stond. Terwijl de overgrote meerderheid van de politiek vindt dat de gemeente bestuurlijk moet fuseren, plaatsen inwoners daar grote vraagtekens bij en hekelen ze vooral het verlopen proces.

Bruidsschat

Dat inwoners totaal niet betrokken zijn geweest bij dit ingrijpende besluit wekt veel verbazing op. De Wijdemeerders zijn niet gevraagd naar hun mening over een fusie, maar hebben eigenlijk alleen mogen meepraten wat er belangrijk is voor de bruidsschat: welke kernwaarden en kwaliteiten moeten behouden worden? Daar is naar gevraagd in een enquête en tijdens een paar bijeenkomsten. 

Nul communicatie en betrokkenheid bij dit toekomstbepalende voornemen van de politiek steekt. Zeker ook omdat in menig partijprogramma van 2022 stond dat de inwoners bij een nieuwe voorgenomen fusie absoluut niet buitenspel mogen komen te staan. En dat is wel exact wat er gebeurd is, aldus insprekers. Het verwijt dat de lokale politiek heel ver van de eigen samenleving is komen te staan, was dan ook hoorbaar in de vergaderzaal.

Beter gemoeten

Diverse partijen trokken dinsdagavond makkelijk het boetekleed aan. Achteraf gezien was het beter geweest als de bevolking zich nog voor het voorgenomen besluit van de raad had kunnen uitspreken. Het had beter gemoeten, luidde de conclusie. Ondanks dat inzicht kwam wel gelijk de toevoeging dat het fusiebesluit toch echt snel genomen moet gaan worden. "Want wat winnen we als we het nog een maand uitstellen?", klonk in de vergaderzaal.

Die enorme haast roept bij inwoners ook veel vragen. Waarom dat toch zo is, blijft voor hen onduidelijk, ook al is daar meerdere keren naar gevraagd. De hoop is nog steeds dat Wijdemeren bereid is, de speedboot even stil te leggen, zodat de Wijdemeerders hun mening kunnen geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een enquête tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Antwoord daarop blijft uit. 

Tekst gaat onder het kader verder

Waarom wil politiek Wijdemeren ook alweer fuseren?

Nadat de provincie Noord-Holland vorig jaar september ingreep, omdat de financiën van de gemeente er voor een langere periode allesbehalve rooskleurig uitzagen, besloot de politiek eens goed te gaan 'soulsearchen'. Het verscherpt toezicht van Haarlem was een 'harde reality check'. Met behulp van een extern bureau hebben de politici toen gekeken naar de feiten en maanden later is uiteindelijk de conclusie getrokken dat het niet langer meer kan. Er is nog maar één oplossing en dat is fuseren met een andere gemeente.

De slechte financiën spelen een grote rol bij dit politieke voornemen. Daar komt bij dat de extra taken die het Rijk neerlegt bij de gemeenten voor Wijdemeren steeds minder te behappen zijn. Denk daarbij aan de klimaatdoelstellingen, de woningbouwopgave, de bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving. Dat geldt zeker voor een ambtelijke organisatie die kampt met een personeelstekort. "Het is nagenoeg onmogelijk om dit voor Wijdemeren vol te blijven houden", klonk het eind juni.

Op 12 juli nam de raad het voorgenomen besluit bestuurlijk te gaan fuseren. Donderdag 5 oktober staat sinds die tijd met koeienletters in de agenda als Wijdemeren D-Day.

Lees ook

Maar of morgen het Wijdemeerse zwaard van Damocles al valt, is nog maar de vraag. Tijdens de ellenlange, technische en daardoor moeilijk te volgen vergadering van dinsdag kwam naar voren dat de meeste partijen de voorliggende stukken, de basis van het definitieve besluit, niet goed genoeg vinden voor besluitvorming. Omdat er nog heel veel schaafwerk te verrichten is en er weinig tijd is om aan te passen, is een klein beetje uitstel van een week of zelfs twee wenselijk.

Geen burgemeester

Daarnaast speelt ook de afwezigheid van burgemeester Crys Larson mee. Vorige week woensdag meldde zij zich ziek. Larson heeft long covid en is waarschijnlijk lang uit de roulatie. De burgemeester is de hoofdrolspeler bij de verkennende en later verdiepende gesprekken met de mogelijke fusiepartner(s). Zonder burgemeester kan dat traject niet beginnen, waardoor de volgende fase van het fusieproces sowieso vertraging oploopt. 

Lees ook

Vandaag komt Commissaris van de Koning Arthur van Dijk naar Wijdemeren toe om over een tijdelijke vervanger van Larson te praten. De uitkomst van dit onderhoud is voor veel partijen ook bepalend voor de politieke date van morgenavond. De opdracht is om snel een waarnemer te vinden die dan ook nog eens goed is ingevoerd in het Wijdemeerse of snel is in te werken.

Te weinig Wijdemeren-specifiek

Morgenavond komt de gemeenteraad sowieso bijeen en besluiten de partijen of zij dan daadwerkelijk een historisch besluit gaan nemen of dat zij daarvoor een andere datum kiezen. Alle voortekenen wijzen erop dat de politiek vindt dat de stukken niet rijp voor besluitvorming zijn. Dat was dinsdagavond de teneur. Juist vanwege een gebrek aan Wijdemeren-specifieke inhoud en de aankondiging van veel moties en wijzigingen is de wens om meer tijd te nemen en zorgvuldigheid te betrachten.

"Donderdag wordt haastwerk, dus stel 't iets uit", gaf een raadslid aan. Als tegenargument werd gebruikt dat Wijdemeren vanaf het eerste moment heeft verwezen naar donderdag 5 oktober als de dag van de beslissing. Dat heeft wel verwachtingen gewekt. Duidelijkheid hierover komt morgenavond.

Lees ook