Ga naar Content

Korter leven door Tata Steel: IJmonders eerder ziek en sneller dood

Inwoners van Wijk aan Zee leven in de toekomst gemiddeld 2,5 maand korter door de huidige uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide van Tata Steel. Ook in IJmuiden, Beverwijk en Velsen-Noord gaan ze iets eerder dood.

Foto: NH Nieuws

In het kort:

  • Het RIVM heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide van Tata Steel de levensverwachting van inwoners van Wijk aan Zee met 2,5 maanden verkort. Ook in IJmuiden, Beverwijk en Velsen-Noord gaan mensen eerder dood.
  • Het onderzoek toont aan dat Tata Steel verantwoordelijk is voor een grotere kans op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden bij omwonenden. 80 procent van de bewoners van Wijk aan Zee meldt hinder te ondervinden door stof, stank en geluid, wat kan leiden tot gezondheidsklachten zoals misselijkheid, stress of hart- en vaatziekten.
  • Tata Steel zegt 'geraakt' te zijn door de uitkomsten. Ze erkennen dat er goede suggesties in het rapport staan en beloven hun impact op de omgeving verder te verminderen. De directeur benadrukt ook dat Tata binnen wettelijke grenswaarden blijft en al maatregelen heeft genomen om hun uitstoot te verminderen.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

Dat maakt het RIVM vandaag bekend in een nieuw onderzoek. Hierin staat dat de voormalige Hoogovens in de directe omgeving verantwoordelijk is voor 'een iets grotere kans' op astma, longkanker en om eerder te overlijden.

Voor het eerst is heel compleet en concreet op een rij gezet welke invloed Tata heeft op de gezondheid van de buren. Nieuwe berekeningen uit bestaande gegevens zorgen ervoor dat wat altijd werd vermoed, en deels onderzocht, nu zwart op wit staat: Tata heeft een slechte invloed op de gezondheid van omwonenden. 

RIVM-onderzoeker Leendert Gooijer is vooral geschrokken dat 80 procent van de bewoners van Wijk aan Zee last zegt te hebben van stof, stank en geluid. Ook melden zij slaapproblemen en maken zich zorgen over hun gezondheid.

Zo reageren omwonenden:

Hinder heeft volgens het RIVM effect op de gezondheid, wat kan leiden tot klachten als misselijkheid, stress of hart- en vaatziekten. "Die hinder is echt hoog."

Het Rijksinstituut voor Natuur en Milieu onderzocht hiervoor voor het eerst het hele proces van bron naar gezondheid. Dus: wat stoot Tata uit en wie heeft daar gezondheidsproblemen van? Er werd alleen gekeken naar de uitstoot in de lucht. Eventuele gevolgen voor bodem, grondwater en riool zijn niet meegenomen.

Effect van buitenaf

Omdat het effect van andere invloeden van buitenaf niet is meegerekend in het onderzoek, is de levensverwachting in Wijk aan Zee en omgeving waarschijnlijk nog iets lager dan nu uit het rapport blijkt, meent het RIVM.

Het instituut schat dat de levensverwachting in Wijk aan Zee in totaal zo'n acht maanden korter is door allerlei invloeden, zoals de lucht- en scheepvaart. De genoemde 2,5 maand in het rapport is direct toe te schrijven aan de huidige uitstoot van Tata. Als de lucht helemaal schoon zou zijn, zouden Wijk aan Zeeërs gemiddeld ruim een half jaar langer leven.

Longkanker en astma

Duidelijk is dat bewoners van de IJmond extra kans hebben om ziek te worden door de uitstoot van Tata, concludeert het RIVM. "Wij hebben expliciet gemaakt dat die directe relatie er is", zei onderzoeker Gooijer van het RIVM vanochtend. Er is volgens hem veel gezondheidswinst te halen door de uitstoot te verminderen.

De kans op gezondheidsschade is het grootst in Wijk aan Zee. Vier procent van de toekomstige gevallen van longkanker in het dorp is bijvoorbeeld direct toe te schrijven aan de huidige uitstoot van Tata. Drie procent van de toekomstige gevallen van astma bij kinderen in Wijk aan Zee hangt volgens het RIVM samen met de uitstoot van Tata.

Longaandoeningen als astma en COPD worden ook verergerd door de uitstoot van het staalbedrijf. Ook verontrustend is dat Tata directe invloed kan hebben op het IQ van de inwoners, die kan lager blijven als gevolg van de uitstoot vanaf het fabrieksterrein.

Vooral in Beverwijk krijgen kinderen meer lood binnen en dat heeft invloed op het IQ. In de hele IJmond komen deze gezondheidseffecten voor, maar hoe verder weg van Tata, hoe minder het wordt.

Blootgesteld

Die omgeving werkt overigens niet bepaald mee, want omwonenden in de IJmond worden aan verschillende stoffen blootgesteld door andere bronnen zoals de scheepvaart, cruisevaart en luchtvaart. "Het RIVM vindt het belangrijk om in de toekomst meer kennis over de mogelijke gevolgen van deze stapeling van risico’s te krijgen. Ook is meer inzicht nodig in de gevolgen van hinder voor de gezondheid."

Tata: rapport raakt ons

In een eerste reactie op het rapport zegt Tata 'geraakt' te zijn door de uitkomsten. De mededeling dat vier op de vijf omwonenden hinder ondervindt van het staalbedrijf, kwam binnen bij directeur Ruth van Moesdijk.

"Er staan goede aanwijzingen en suggesties in het rapport en daar staan wij achter. Wij gaan het onderzoek verder bestuderen, maar op zich is de informatie niets nieuws. We weten dat mensen in de directe omgeving zich zorgen maken over de impact van ons bedrijf op hun gezondheid, en trekken ons dat aan. Juist daardoor raken de bevindingen van het RIVM ons."

Dat Tata door het rapport is 'geraakt', betreft niet alleen de omwonenden, maar ook de eigen werknemers. Van Moesdijk wijst erop dat Tata binnen de wettelijke grenswaarden blijft en dat de uitstoot de afgelopen al is verminderd.

De directeur: "Desondanks hebben we de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen genomen om onze impact op de omgeving en de overlast die mensen ervaren verder te verminderen. En dat blijven we doen, want onze ambitie reikt verder."

Lees ook

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]